Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Stańczak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6618-5998

ResearcherID: M-2822-2013

Scopus: 6505852461

PBN: 900495

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Charakter i geneza zmienności właściwości zbiornikowych dolnokredowych piaskowców węglowieckich (Karpaty zewnętrzne)Origin of variability of reservoir properties of the Early Cretaceous Węglówka sandstone (Outer Carpathians) / Grażyna STAŃCZAK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 429, s. 195–202. — Bibliogr. s. 201–202, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Charakter i geneza zmienności właściwości zbiornikowych dolnokredowych piaskowców węglowieckich (Karpaty Zewnętrzne)[Origin of variability of reservoir properties of the Early Cretaceous Węglówka sandstone (Outer Carpathians)] / Grażyna STAŃCZAK // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Diatomaceous rocks of the Jawornik deposit (the Polish Outer Carpathians): petrophysical and petrographical evaluation / Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Grażyna STAŃCZAK, Marek REMBIŚ, Tomasz TOBOŁA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 4, s. 311–331. — Bibliogr. s. 329–331, Abstr.. — tekst: http://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/1828/1428

 • keywords: porosity, scanning electron microscopy (SEM), silica, critical raw materials, chemical analysis, diatomite, Vickers microindentation hardness

4
 • Dolnośląski łupek z Jenkowa i możliwości jego zastosowaniaThe slate from Jenków (Lower Silesia) and the possibilities of its use / Grażyna STAŃCZAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 146–153. — Bibliogr. s. 152–153

 • słowa kluczowe: właściwości fizyczno-mechaniczne, metałupki, fyllity, osłona metamorficzne masywu Strzegom-Sobótka, kompleks kaczawski, złoże Jenków, walory dekoracyjne, kamień łamany, kamień łupany, okładziny, serie epimetamorficzne, blok przedsudecki

  keywords: slates, phyllites, epimetamorphic series, Kaczawa metamorphic unit, Fore-Sudetic Block, Jenków deposit, physical and mechanical properties, decorative quality, broken stone, facing slabs, Strzegom-Sobótka Massif envelope, ashlar

5
 • Fibrous growth of chloride minerals on diatomite saturated with a brine / Tomasz TOBOŁA, Marek REMBIŚ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Grażyna STAŃCZAK // W: 2nd international multidisciplinary microscopy and microanalysis congress : proceedings of InterM, October 16–19, 2014 / eds. E. K. Polychroniadis, Ahmet Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — Switzerland : Springer, cop. 2015. — (Springer Proceedings in Physics ; ISSN 0930-8989 ; vol. 164). — ISBN: 978-3-319-16918-7 ; e-ISBN: 978-3-3-319-16919-4. — S. 73–78. — Bibliogr., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Fibrous growth of chloride minerals on diatomite saturated with brines / Tomasz TOBOŁA, Marek REMBIŚ, Grażyna STAŃCZAK, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // W: ENEFM2014 : 2nd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials ; InterM2014 : 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis congress & exhibition [Dokument elektroniczny] : Oludeniz, Turkey, October 16–19, 2014 : book of abstracts / eds. A. Yavuz Oral, Z. Banu Bahsi ; eds. Efstathios Polychroniadis, A. Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. 38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Abstrakt z konferencji InterM2014

 • keywords: diatomite, salt fibrous, crystalization, SEM-EDS

7
 • Fractal analysis of the pore space in sandstones as derived from mercury porosimetry and image analysis / Grażyna STAŃCZAK // W: INTERM 2013 [Dokument elektroniczny] : International Multidisciplinary Microscopy Congress : Antalya, Turkey, October 10–13, 2013 / ed. E. K. Polychroniadis, A. Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : s. n.], 2013. — 1 dysk optyczny. — S. 101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Afiliacja: University of Science and Technology

 • keywords: image analysis, mercury porosimetry, pore space, fractal dimension, sandstone reservoir

8
 • Fractal analysis of the pore space in sandstones as derived from mercury porosimetry and image analysis / Grażyna STAŃCZAK // W: International multidisciplinary microscopy congress : proceedings of InterM, Antalya, Turkey, October 10–13, 2013, Pt. 1 / eds. Efstathios K. Polychroniadis, Ahmet Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Springer Proceedings in Physics ; ISSN 0930-8989 ; vol. 154). — ISBN: 978-3-319-04638-9 ; e-ISBN: 978-3-319-04639-6. — S. 51–60. — Bibliogr. s. [60], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Fractal characteristics of the pore network in diatomites using mercury porosimetry and image analysis / Grażyna STAŃCZAK, Marek REMBIŚ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Tomasz TOBOŁA // W: ENEFM2014 : 2nd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials ; InterM2014 : 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis congress & exhibition [Dokument elektroniczny] : Oludeniz, Turkey, October 16–19, 2014 : book of abstracts / eds. A. Yavuz Oral, Z. Banu Bahsi ; eds. Efstathios Polychroniadis, A. Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Referat z konferencji InterM2014

 • keywords: image analysis, mercury porosimetry, pore space, diatomite, fractal analysis

10
 • Fractal characteristics of the pore network in diatomites using mercury porosimetry and image analysis / Grażyna STAŃCZAK, Marek REMBIŚ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Tomasz TOBOŁA // W: 2nd international multidisciplinary microscopy and microanalysis congress : proceedings of InterM, October 16–19, 2014 / eds. E. K. Polychroniadis, Ahmet Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — Switzerland : Springer, cop. 2015. — (Springer Proceedings in Physics ; ISSN 0930-8989 ; vol. 164). — ISBN: 978-3-319-16918-7 ; e-ISBN: 978-3-3-319-16919-4. — S. 79–89. — Bibliogr., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Łupki krystaliczne złóż południowo-zachodniej Polski stosowane jako kamień budowlany – ocena zróżnicowania walorów dekoracyjnych i możliwości ich zastosowaniaSlates, phyllites and schists from deposits of SW Poland used as dimension stones – evaluation of their decorativeness and the possibilities of use / Grażyna STAŃCZAK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2016 t. 64 nr 10, s. 833–843. — Bibliogr. s. 842–843, Abstr.. — XXI konferencja naukowa PIG-PIB i Targów Kielce „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze”, Kielce, 08.04.2016. — tekst: https://goo.gl/L2Byol

 • keywords: SW Poland, stone cladding, slates, phyllites, broken stone, ashlar, Lower Silesian Block, decorativeness, quartzitic schists, mica schists

12
 • Ocena mikrostruktur kierunkowych i ich znaczenie dla właściwości technicznych piaskowcówDirectional microstructures and technical properties of sandstones / Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Grażyna STAŃCZAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 4, s. 26–38. — Bibliogr. s. 37–38. — Tradycja i nowoczesność w dokumentowaniu złóż : XVII seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Chęciny, 1–3 czerwca 2016 r.

 • słowa kluczowe: anizotropia, wytrzymałość na ściskanie, piaskowce, wskaźnik kształtu, mikrostruktura kierunkowa, ścieralność, prędkość fal ultradźwiękowych

  keywords: anisotropy, abrasion resistance, sandstones, compressive strenght, shape index, directional microstructures, velocity of ultrasonic waves

13
 • The influence of compaction and cementation on reservoir properties of the Early Cretaceous Weglowka Sandstone(Sub-Silesian Unit, Outer Carpathians, Poland) / Grażyna STAŃCZAK // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Wpływ orientacji szlifu mikroskopowego i wyboru mierzonych składników mineralnych na wyniki analizy granulometrycznejGrain-size analysis of sandstones: an effect of thin-section orientation and selection of mineral components / Grażyna STAŃCZAK, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 5, s. 42–52. — Bibliogr. s. 51–52. — Tradycja i nowoczesność w dokumentowaniu złóż : XVII seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Chęciny, 1–3 czerwca 2016 r.

 • słowa kluczowe: mikroskopowa analiza granulometryczna, pomiar granulometryczny na obrazach cyfrowych, rozkłady uziarnienia, graficzne parametry uziarnienia, orientacja szlifu mikroskopowego, wybór składników detrytycznych

  keywords: thin section grain-size analysis, grain-size distributions, grain-size statistical parameters, orientation of thin section, selection of detrital components, grain-size analysis on digital images

15
 • Wpływ petrograficznego zróżnicowania piaskowców krośnieńskich na ich właściwości fizyczno-mechaniczne w złożach Górka-Mucharz i Skawce (Beskid Mały)The effect of petrographic diversity of the Krosno Sandstones on their physico-mechanical properties in the Górka-Mucharz and Skawce deposits (Beskid Mały Mountains) / Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Grażyna STAŃCZAK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 96, s. 37–55. — Bibliogr. s. 54–55, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXVI konferencja : Zakopane, 16–18 listopada 2016

 • słowa kluczowe: anizotropia, Karpaty, właściwości fizyczno-mechaniczne, petrografia, Beskid Mały, piaskowce krośnieńskie

  keywords: petrography, Carpathians, physical and mechanical properties, Beskid Mały Mountains, Krosno Sandstones, anisotrophy

16
 • Zmienność fraktalnej struktury przestrzeni porowej w dolnokredowych piaskowcach węglowieckich jednostki podśląskiej (Karpaty zewnętrzne)Variability in fractal structure of pole space of the Early Cretaceous Węglówka Sandstones (Subsilesian Unit, Outer Carpathians) / Grażyna STAŃCZAK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2009 t. 57 nr 4, s. 318. — Bibliogr. s. 318. — IV Ogólnopolska konferencja naukowa {\it Badania petrograficzne i mineralogiczne w geologii} : Warszawa, 18–19.05.2009 / pod red. Katarzyny Jarmołowicz-Szulc

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Zmienność fraktalnej struktury przestrzeni porowej w piaskowcach warstw lgockich wschodniej części jednostki śląskiej (Karpaty zewnętrzne)Variability of fractal structure of pore space of sandstones of the Lgota Beds in the eastern part of the Silesian nappe (Outer Carpathians) / Grażyna STAŃCZAK // W: Ropa i gaz – złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne : III konferencja naukowo-techniczna = 3rd scientific-technical conference : Czarna, 11–14 kwietnia 2010 : materiały konferencyjne = conference materials = Oil and gas – conventional and unconventional plays. — [Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii], [2010]. — S. 51–52. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych