Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Soliński, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913615

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Analiza osiągniętych celów w ramach stosowanego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii na rynku energii elektrycznej w PolsceAnalysis achieved goals under the support system for renewable energy sources in electricity market in Poland / Bartosz SOLIŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [10–11], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis the impact of green certificates price changes traded on power exchange on wind energy projects economical appraisalsAnaliza wpływu zmian cen zielonych certyfikatów notowanych na towarowej giełdzie energii na ekonomiczną efektywność projektów z zakresu energetyki wiatrowej / Bartosz SOLIŃSKI // W: Selected economic and technological aspects of management / ed. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2013. — ISBN: 978-83-7464-604-8. — S. 71–80. — Bibliogr. s. 79–80, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, system wsparcia, zielone certyfikaty, towarowa giełda energii

  keywords: renewable energy sources, support system, green certificates, power exchange

3
 • Aproksymacja rozkładu prędkości wiatru za pomocą nieparametrycznych metod statystycznychProximation of wind velocity distribution function by non-parametric statistical methods / Bartosz SOLIŃSKI, Tomasz NIEDOBA // W: Konwersja odnawialnych źródeł energii / red. nauk. Aleksander Lisowski ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Inżynierii Produkcji. — Warszawa : Wydawnictwo: Wieś Jutra, 2009. — ISBN10: 83-89503-79-4. — S. 52–58. — Bibliogr.s. 58, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • CAF drogą do TQM w instytucjach publicznych[CAF as a path to TQM in public institutions] / Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zarządzanie Jakością ; ISSN 1734-3534. — 2010 nr 3–4, s. 65–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Czy na Podkarpaciu pojawia się hybrydowe wiatrowo-gazowe elektrownie?[Are on Pokarpackie region appears a hybrid wind and gas power plants?] / Ireneusz SOLIŃSKI, Jacek OSTROWSKI, Bartosz SOLIŃSKI // Przegląd Gazowniczy ; ISSN 1732-6575. — 2010 nr 2, s. 10–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Economical appraisal of the energetic application of hard coal in co-combustion process with biomass in system power plantsAnaliza ekonomiczna energetycznego wykorzystania węgla kamiennego w procesie współspalania z biomasą w elektrowniach systemowych / Bartosz SOLIŃSKI, Ireneusz SOLIŃSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/2, s. 211–221. — Bibliogr. s. 220, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & EXPO 2008 : new challenges and visions for mining : economics, management and design in the mining industry : Kraków, 7–11 września 2008 / red. z. 4/2 Roman Magda, Patrycja Bąk, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2442/solinski-solinski.pdf

 • keywords: ecological and economical aspects, coal and biomass co-combustion

7
 • Economical appraisal of the energetic application of hard coal in co-combustion process with biomass in system power plants / B. SOLIŃSKI, I. SOLIŃSKI // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Economical appraisal of the energetic application of hard coal in co-combustion process with biomass in system power plants / B. SOLIŃSKI, I. SOLIŃSKI // W: Scientific reports on Resource issues 2010 : selected papers of the IUR Partner Universities 2008–2009, Vol. 1 / red. IUR Office. — Freiberg : TU Bergakademie, [2010]. — ISBN: 978-3-86012-394-2. — S. 333–341. — Bibliogr. s. 341, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Economical aspects of Virginia Mallow application to thermal and electric energy production / Bartosz SOLIŃSKI // W: The acquisition and processing of biomass of Virginia Mallow for energy purposes / ed. Wiesław Piekarski. — Warsaw : „Wieś Jutra”, 2011. — ISBN: 978-83-62815-10-4. — S. 59–74. — Bibliogr. s. 73–74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Elektrownie wiatrowe – czysta energia XXI wieku[Wind energy – clean energy of 21st century] / Bartosz SOLIŃSKI // W: Zielone prądy w edukacji / red. Małgorzata Śliwka, Mateusz Jakubiak ; Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. — 3 ed.. — Kraków : PTIE. Oddział, 2008. — S. 49–69. — Bibliogr. s. 68–69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Energetyka wiatrowa w Polsce na tle Europy i świata[Wind energy in Poland against Europe and the world] / Ireneusz SOLIŃSKI, Bartosz SOLIŃSKI, Jacek OSTROWSKI, Stanisław GUMUŁA // W: Zarys stanu i perspektyw energetyki polskiej : studium AGH / red. nauk. Kazimierz Jeleń, Marek Cała. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2009. — ISBN: 978-83-7464-252-1. — S. 195–213. — Bibliogr. s. 212–213

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Energetyka wiatrowa w XXI wieku[Wind power engineering in 21st century] / Bartosz SOLIŃSKI // W: XL Zjazd fizyków polskich : Kraków, 6–11 września 2009 : program i streszczenia = 40\textsuperscript{th} General meeting of Polish physicists : programme and abstracts / oprac. i red. Krzysztof Magda, Stanisław Wróbel ; Polskie Towarzystwo Fizyczne. — [Polska : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-924262-3-3. — S. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Energia wiatru : komputerowy system monitoringu[Wind energy : computer monitoring system] / Ireneusz SOLIŃSKI, Jacek OSTROWSKI, Bartosz SOLIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 239, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0365). — Bibliogr. s. 237–[240]. — ISBN: 978-83-7464-246-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
 • Hybrydowa elektrownia wiatrowo-słoneczna – ocena opłacalnościThe hybrid wind-solar power plant – assessment of profitability / Bartosz SOLIŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: opłacalność ekonomiczna, elektrownia hybrydowa, energia wiatru, energia słońca

  keywords: wind energy, cost-effectiveness, hybrid power plant, sun power

16
17
 • Influence of the methods of estimation of the wind velocity distribution parameters on the accuracy of wind energy calculations / T. NIEDOBA, B. SOLIŃSKI // W: Ecosystems and Sustainable Development VIII : ECOSUD VIII : eight international conference / eds. by Y. Villacampa, C. A. Brebbia. — Southampton ; Boston : WIT Press, cop. 2011. — (WIT Transactions on Ecology and the Environment ; ISSN 1746-448X). — ISBN: 978-1-84564-510-6. — S. 403–413. — Bibliogr. s. 412–413, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Kultura energetyczna kraju jako czynnik determinujący „nową politykę energetyczną” Unii EuropejskiejCountry's energy culture as a determinant of the ”new European Union energy policy” / Agnieszka Pach-Gurgul, Bartosz SOLIŃSKI // Zarządzanie Publiczne ; ISSN 1898-3529. — 2013 nr 1, s. 17–32. — Bibliogr. s. 30–32

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, kultura energetyczna, nowa polityka energetyczna UE, pakiet energetyczno-klimatyczny, Europejski System Handlu Emisjami

  keywords: renewable energy sources, energy culture, new European Union energy policy, energy-climate package, EU Emissions Trading System (EU ETS)

20
 • Małoskalowe systemy hybrydowe wykorzystujące energię wiatru i słońcaSmall-scale hybrid power plants based on wind and sun / Bartosz SOLIŃSKI // W: Technologie-bezpieczeństwo-środowisko : innowacje w procesach technologicznych : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. — ISBN: 978-83-65179-72-2. — S. 166–181. — Bibliogr. s. 180–181, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, elektrownia hybrydowa, energia wiatru, energia słońca

  keywords: renewable energy sources, wind energy, photovoltaic, hybrid power plant

21
 • Materiały i metody optymalizacji budowy ogniw i paneli fotowoltaicznych[Materials and optimalization methods for solar cells and PV panels construction] / red. Tomasz STAPIŃSKI ; aut. Tomasz STAPIŃSKI, Marek Godlewski, Małgorzata Jakubowska, Konstanty MARSZAŁEK, Rafał Pietruszka, Piotr Panek, Bartosz SOLIŃSKI, Ireneusz SOLIŃSKI, Kinga TUROŃ, Grzegorz Wróblewski. — Kraków ; Włocławek : Agencja Reklamowa TOP – Drukarnia Cyfrowa, 2014. — 126, [2] s.. — Bibliogr. s. 124–126. — ISBN: 978-83-63179-17-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Modelowanie funkcjonowania hybrydowych wiatrowo-słonecznych systemów wytwarzania energii elektrycznej / Bartosz SOLIŃSKI, Mateusz MATUSIK, Jacek OSTROWSKI, Ireneusz SOLIŃSKI, Kinga TUROŃ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 143, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-798-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnejRole of wind energy in the renewable energy sector / Ireneusz SOLIŃSKI, Bartosz SOLIŃSKI, Mieczysława Solińska // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2008 t. 11 z. 1, s. 451–464. — Bibliogr. s. 463–464, Abstr., Streszcz.. — XXII Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski a dostępność paliw i energii : Ustroń, 19–22 października 2008 / Polska Akademia Nauk, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Problemów Energetyki PAN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008

 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, energetyka wiatrowa, zasoby energetyczne wiatru

  keywords: wind energy, resources of wind energy, economical appraisals

24
 • Rynkowe mechanizmy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii stosowane na europejskim rynku energii elektrycznej[The support systems of implementation renewable energy sources on the European electricity market] / Bartosz SOLIŃSKI // Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science ; ISSN 1427-275X. — 2008 vol. 13 spec. iss. 2/2, s. 136–142. — Bibliogr. s. 141–142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii – porównanie systemu taryf gwarantowanych z systemem zielonych certyfikatówSupport mechanisms for the promotion renewable energy sources – Feed in Tariff and Tradable Green Certificates comparison / Bartosz SOLIŃSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2008 t. 11 z. 2, s. 107–119. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www-1min-2pan-1krakow-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/PE112/11-bartosz-solinski.pdf

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, system wsparcia, system zielonych certyfikatów, system taryf gwarantowanych

  keywords: renewable energy sources, support mechanisms, Feed in Tariff, Tradable Green Certificates