Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Solecki, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901192
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Analiza i ocena możliwości renowacji odwiertu w uzdrowisku PołczynAnalysis and assessment of well renovation possibilities in health resort Połczyn / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 3, s. 617–627. — Bibliogr. s. 627, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-03/W_2010_3_11.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza zagrożeń jakości wód leczniczych ze złoża „Mateczny” w związku z zanieczyszczeniem węglowodorami powierzchni ziemi na terenie zlikwidowanych zakładów chemicznychAnalysis of quality dangers of therapeutic groundwater from deposit “Mateczny” connected with hydrocarbons solid pollution in closed chemical plants / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 381–390. — Bibliogr. s. 389–390, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_33.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Environmental factors influencing the choice of EOR methods / Tadeusz SOLECKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Monitoring of petroleum substances in the neighborhood of drinking water intake / Tadeusz SOLECKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 39–48. — Bibliogr. s. 47–48, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/i97dQV

 • keywords: drinking water intake, monitoring of water quality, petroleum substances

5
 • Monitoring substancji ropopochodnych w otoczeniu ujęcia wody pitnejMonitoring of petroleum substances in the neighborhood of drinking water intake / Tadeusz SOLECKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 28–29. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: substancje ropopochodne, ujęcie wody pitnej, monitoring jakości wód

  keywords: drinking water intake, monitoring of water quality, petroleum substances

6
 • Monitoring zawartości węglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu stacji paliw płynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnychMonitoring of the hydrocarbons in groundwater in the area of well protection zone located close to the fuel station / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 319–326. — Bibliogr. s. 325–326, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-1-2/W_2009_1-2_30.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring wód podziemnych, węglowodory

  keywords: hydrocarbons, groundwater monitoring

7
 • Monitoring zawartości węglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu stacji paliw płynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnychMonitoring of the hydrocarbons in groundwater in the area of well protection zone located close to the fuel station / Tadeusz SOLECKI // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 39. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Ocena zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego, wybranej części Krakowa, w aspekcie możliwości zaopatrzenia w wodę i pozyskania energii cieplnejAn evaluation of admissible volume of groundwater well of an quarternary water-bearing horizon, in chosen part of Krakow, in aspect of water supply possibilities and obtaining of heat energy / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2 dod.: CD, s. 391–401. — Bibliogr. s. 400–401, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_34.pdf

 • słowa kluczowe: ujęcie wód podziemnych, pompowanie pomiarowe, zasoby eksploatacyjne, pozyskanie energii cieplnej

  keywords: groundwater capture, pumping test, admissible volume of groundwater, obtaining of heat energy

9
 • Petroleum substances in soil and groundwater in the urban areas / Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 135–144. — Bibliogr. s. 144, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/Zab4Zy

 • keywords: petroleum substances , soil and groundwater pollution, classification of soil and groundwater quality

10
 • Projektowanie odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi w warunkach ograniczonego dysponowania terenem na przykładzie budownictwa mieszkalnegoPlanning dewatering of construction objects with drilling wells in limited access conditions on the example of housing construction / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 647–653. — Bibliogr. s. 653, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROM-ie. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_63.pdf

 • słowa kluczowe: hydrogeologia, drenaż, projektowanie odwodnień

  keywords: hydrogeology, drainage, dewatering plan

11
 • Sposób dostarczania mikroorganizmów, nutrientów, wody i powietrza w procesie usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze strefy aeracji oraz urządzenie do stosowania tego sposobu[Method of providing micro-organisms, nutrients, water and air in the removal of hydrocarbon contaminants process from the vadose zone, and a device for the application of this method] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Tadeusz. — Int.Cl.: B09C 1/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396619 A1 ; Opubl. 2013-04-15. — Zgłosz. nr P.396619 z dn. 2011-10-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 8, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396619A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Sposób monitoringu szczelności geologicznych formacji złożowych z zawartością dwutlenku węgla oraz urządzenie do stosowania sposobu[Method for monitoring tightness of geological deposit formations containing carbon dioxide and the device for the application of this method] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy. — Int.Cl.: E21B 47/10\textsuperscript{(2012.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416785 A1 ; Opubl. 2017-10-09. — Zgłosz. nr P.416785 z dn. 2016-04-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 21, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416785A1.pdf

 • słowa kluczowe: sekwestracja dwutlenku węgla, intensyfikacja wydobycia ropy naftowej, szczelność magazynu CO2

  keywords: EOR, CCS, enhanced oil recovery, carbon capture and storage, tightness of CO2 storage

13
 • Sposób pobierania próbek wody i urządzenie do pobierania próbek wody[Water sampling method and device for water sampling] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Tadeusz. — Int.Cl.: G01N 33/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393411 A1 ; Opubl. 2012-07-02. — Zgłosz. nr P.393411 z dn. 2010-12-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 14, s. 45. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393411A1.pdf

 • słowa kluczowe: próbnik wody podziemnej, monitoring jakości wody podziemnej

  keywords: underground water sampler, monitoring underground water quality

14
 • Sposób pobierania próbek wody i urządzenie do pobierania próbek wody[Water sampling method and device for water sampling] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz SOLECKI. — Int.Cl.: G01N 33/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216980 B1 ; Udziel. 2013-08-02 ; Opubl. 2014-06-30. — Zgłosz. nr P.393411 z dn. 2010-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216980B1.pdf

 • słowa kluczowe: próbnik wody podziemnej, monitoring jakości wody podziemnej

  keywords: underground water sampler, monitoring underground water quality

15
 • Sposób pobierania próbek wody podziemnej i urządzenie do pobierania próbek wody podziemnej[Method for sampling groundwater and the device for sampling groundwater] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Tadeusz, SOLECKI Marek, STOPA Jerzy. — Int.Cl.: E02D 1/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414710 A1 ; Opubl. 2017-05-08. — Zgłosz. nr P.414710 z dn. 2015-11-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 10, s. 33-34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414710A1.pdf

 • słowa kluczowe: próbnik wody podziemnej, pobieranie próbek wody podziemnej, monitoring wody podziemnej

  keywords: groundwater monitoring, groundwater sampler, groundwater sampling

16
 • Sposób szczelinowania hydraulicznego skał[Method for hydraulic fracturing of rocks] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy. — Int.Cl.: E21B 43/263\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415007 A1 ; Opubl. 2017-06-05. — Zgłosz. nr P.415007 z dn. 2015-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 12, s. 44. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415007A1.pdf

 • słowa kluczowe: stymulacja odwiertów metodą wybuchową, szczelinowanie hydrauliczne skał, zwiększenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego

  keywords: hydraulic fracturing of rocks, explosive method of well stimulation, intensified exploitation of oil and gas

17
 • Substancje ropopochodne w gruntach i wodach gruntowych na terenach miejskichPetroleum substances in soil and groundwater in the urban areas / Tadeusz SOLECKI, Jerzy M. STOPA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 26–27. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: substancje ropopochodne, zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego, klasyfikacja jakości wody podziemnej i gruntów

  keywords: petroleum substances , soil and groundwater pollution, classification of soil and groundwater quality

18
19
 • Threats to the environment in the areas of abandoned exploitation of hydrocarbon deposit / Czesław RYBICKI, Tadeusz SOLECKI, Bogumiła WINID // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 25

 • keywords: abandoned wells, environmental problems

20
21
 • Układ instalacji geotermii płytkiej[System of shallow geothermal installation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Tadeusz. — Int.Cl.: F24J 3/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392571 A1 ; Opubl. 2012-04-10. — Zgłosz. nr P.392571 z dn. 2010-10-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 8, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392571A1.pdf

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, energia odnawialna, geotermia niskotemperaturowa, klimatyzacja, ogrzewanie, magazynowanie ciepła

  keywords: renewable energy, geothermal energy, heating, low temperature geothermal energy, heat storage, air conditioning

22
 • Układ instalacji geotermii płytkiej[System of shallow geothermal installation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz SOLECKI. — Int.Cl.: F24J 3/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217289 B1 ; Udziel. 2013-11-21 ; Opubl. 2014-07-31. — Zgłosz. nr P.392571 z dn. 2010-10-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217289B1.pdf

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, energia odnawialna, geotermia niskotemperaturowa, klimatyzacja, ogrzewanie, magazynowanie ciepła

  keywords: renewable energy, geothermal energy, heating, low temperature geothermal energy, heat storage, air conditioning

23
 • Urządzenie do iniekcji wody złożowej w warstwę chłonną[Device for injecting formation water into absorptive layer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz SOLECKI, Janusz Kośmider, Jakub SIEMEK, Jerzy STOPA. — Int.Cl.: E21B 43/38\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 202283 B1 ; Udziel. 2008-12-17 ; Opubl. 2009-06-30. — Zgłosz. nr P.371830 z dn. 2004-12-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL202283B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Urządzenie do pobierania z otworu wiertniczego próbek płynów złożowych z wielu warstw płynonośnych, zwłaszcza wody[Device for sampling of fluids, especially groundwater, from many layers of reservoir, using borehole] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy. — Int.Cl.: E21B 43/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392779 A1 ; Opubl. 2012-05-07. — Zgłosz. nr P.392779 z dn. 2010-10-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 10, s. 24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392779A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Urządzenie do pobierania z otworu wiertniczego próbek płynów złożowych z wielu warstw płynonośnych, zwłaszcza wody[Device for sampling of fluids, especially groundwater, from many layers of reservoir, using borehole] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy. — Int.Cl.: E21B 43/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 123316 U1 ; Opubl. 2015-03-02. — Zgłosz. nr W.123316 z dn. 2010-10-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 5, s. 46. — Numer zgłoszenia macierzystego P.392779. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL123316U1.pdf

 • słowa kluczowe: próbnik płynu, opróbowanie wody podziemnej, otwory monitoringowe

  keywords: fluid sampler, sampling of groundwater, monitoring wells