Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Sobota, dr inż.

asystent

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 903368

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Extrusion of rapidly solidified 6061+26 wt\% ${Si}$ alloy / A. KULA, M. Sugamata, J. Kaneko, L. BŁAŻ, G. WŁOCH, J. SOBOTA, W. BOCHNIAK // W: EMC 2008 : 14th European Microscopy Congress : 1–5 September 2008, Aachen, Germany. Vol. 2, Materials science / eds. Silvia Richter, Alexander Schwedt. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — ISBN: 978-3-540-85225-4. — S. 455–456. — Bibliogr. s. 456

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Izotermiczny rozpad przesyconego roztworu stałego stopu ${AgCuAl}$[Isothermal decomposition of supersaturated solid solution of ${AgCuAl}$ alloy] / Grzegorz WŁOCH, Jakub SOBOTA, Janusz GRYZIECKI // W: Metale szlachetne : VIII konferencja : Zakopane, 26–28 września 2007 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, Kraków. — Kraków : FMN TiR, 2007. — ISBN: 978-83-920877-8-6. — S. 37–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kompozyt, zwłaszcza na styki elektryczne i sposób wytwarzania kompozytu[Composite, preferably for electric contacts, and method for producing the composite] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WŁOCH Grzegorz, SKRZEKUT Tomasz, SOBOTA Jakub. — Int.Cl.: B22F 3/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406726 A1 ; Opubl. 2015-07-06. — Zgłosz. nr P.406726 z dn. 2013-12-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 14, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406726A1.pdf

 • słowa kluczowe: konsolidacja plastyczna, kompozyt, styk elektryczny

  keywords: plastic consolidation, composite, electric contact

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kompozyt, zwłaszcza na styki elektryczne i sposób wytwarzania kompozytu[Composite, preferably for electric contacts, and method for producing the composite] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Grzegorz WŁOCH, Tomasz SKRZEKUT, Jakub SOBOTA. — Int.Cl.: B22F 3/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 231729 B1 ; Udziel. 2018-10-18 ; Opubl. 2019-03-29. — Zgłosz. nr P.406726 z dn. 2013-12-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231729B1.pdf

 • słowa kluczowe: konsolidacja plastyczna, kompozyt, styk elektryczny

  keywords: plastic consolidation, composite, electric contact

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kompozyty na osnowie srebra konsolidowane w wyniku intensywnego odkształcenia plastycznego[Silver based composites consolidated by high plastic deformation] / Janusz GRYZIECKI, Jakub SOBOTA, Grzegorz WŁOCH // W: Metale szlachetne : IX międzynarodowa konferencja : 17–19 września 2008, Łopuszna / Fundacja Metale Nieżelazne, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Fundacja Metali Nieżelaznych, [2008]. — ISBN: 978-83-920877-2-4. — S. 5–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Konsolidacja szybko-krystalizowanych proszków stopu Meso10Consolidation of rapidly solidified Meso10 alloy powders / L. BŁAŻ, M. Sugamata, G. WŁOCH, J. SOBOTA, A. KULA // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mechanical and structural aspects of the dynamic precipitation in the $AgCu4Al3.5$ alloy / Grzegorz WŁOCH, Jakub SOBOTA, Ludwik BŁAŻ, Rafał Drajewicz, Janusz GRYZIECKI // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Ocena możliwości recyklingu wiórów ze stopów lekkich : [streszczenie][The assessment of recycling possibilities of swarf of light alloys : abstract] / Jakub SOBOTA, Tomasz TOKARSKI, Grzegorz WŁOCH // W: Materiały, technologie, człowiek : 10-04-2013–12-04-2013. — [Kraków : AGH. Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Precipitation processes during non-isothermal ageing of fine-grained 2024 alloy / J. KOZIEŁ, L. BŁAŻ, G. WŁOCH, J. SOBOTA, P. LOBRY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 1, s. 169–176. — Bibliogr. s. 176

 • keywords: precipitation hardening, powder metallurgy, AA2024 alloy, scrap metal milling, structure refining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2016-0030

12
 • Silver alloys resistant to darkeningStopy srebra odporne na ciemnienie / J. GRYZIECKI, J. SOBOTA, G. WŁOCH // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 1, s. 143–146. — Bibliogr. s. 146

 • keywords: mechanical properties, corrosion, silver, solid solution, alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Silver matrix composite reinforced by aluminum-silver intermetallic phases / Grzegorz WŁOCH, Tomasz SKRZEKUT, Jakub SOBOTA, Ludwik BŁAŻ // W: EM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-48-3. — S. 248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób obróbki cieplnej stopu srebra próby 925[925 silver and method for the heat treatment of the 925 silver] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz GRYZIECKI, Jakub SOBOTA, Grzegorz WŁOCH. — Int.Cl.: C22C 5/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 208914 B1 ; Udziel. 2011-02-02 ; Opubl. 2011-06-30. — Zgłosz. nr P.381339 z dn. 2006-12-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL208914B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Stop srebra próby 925 i sposób obróbki cieplnej stopu srebra próby 925[925 silver and method for the heat treatment of the 925 silver] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GRYZIECKI Janusz, SOBOTA Jakub, WŁOCH Grzegorz. — Int.Cl.: C22C 5/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381339 A1 ; Opubl. 2008-06-23. — Zgłosz. nr P.381339 z dn. 2006-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 13, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381339A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Stop srebra próby 925 umocniony wydzieleniowoSilver alloy 925 fineness after precipitation strengthening / Jakub SOBOTA, Janusz GRYZIECKI, Grzegorz WŁOCH // W: Metale szlachetne : VII międzynarodowa konferencja : 27–29 września 2006, Zakopane / Fundacja Metale Nieżelazne, Instytut Metali Nieżelaznych. Gliwice, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : FMN TiR], [2006]. — S. 52–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Structural aspect of chemical reaction between structural components in mechanically alloyed $Al-MoO_{2}$ and $Al-MoO_{3}$ composites / Grzegorz WŁOCH, Patrycja LOBRY, Jakub SOBOTA, Ludwik BŁAŻ, Stanisław DYMEK // W: 9\textsuperscript{th} Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 10–13 September 2012, Sieniawa, Poland : programme and abstracts. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Structure and properties of P/M material of ${AlMg-SiO_{2}}$ system processed by mechanical alloying / A. KULA, L. BŁAŻ, M. Sugamata, J. Kaneko, Ł. Górka, J. SOBOTA, G. WŁOCH // W: EMC 2008 : 14th European Microscopy Congress : 1–5 September 2008, Aachen, Germany. Vol. 2, Materials science / eds. Silvia Richter, Alexander Schwedt. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — ISBN: 978-3-540-85225-4. — S. 453–454. — Bibliogr. s. 454

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Structure and properties of precipitation strengthened silver alloysStruktura i właściwości stopów srebra umocnionych wydzieleniowo / J. GRYZIECKI, J. SOBOTA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 4, s. 665–671. — Bibliogr. s. 671

 • keywords: mechanical properties, corrosion, silver, ageing, solid solution, precipitation strengthening

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Struktura i własności stopu AA7075 starzonego nieizotermicznie i w warunkach wydzielania dynamicznegoStructure and properties of AA7075 alloy aged at continuous temperature increase and at dynamic precipitation conditions / Ludwik BŁAŻ, Marcin Prochownik, Natalia Daszkiewicz, Grzegorz WŁOCH, Jakub SOBOTA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 5, s. 289–297. — Bibliogr. s. 297. — Afiliacja G. Włoch, J. Sobota: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=67985

 • słowa kluczowe: obróbka cieplno-mechaniczna, stop aluminium 7075, starzenie, charakterystyki kalorymetrzyczne, badania elektronomikroskopowe

  keywords: aluminium alloy 7075, thermomechanical heat treatment, ageing, characteristics, TEM observations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Umocnienie odkształceniowe aluminium przewodowego konsolidowanego plastycznie z proszków[The strain hardening of aluminum wire consolidated plastically from powders] / Jakub SOBOTA, Henryk DYBIEC // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 728–735. — Bibliogr. s. 735, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Weldability testing of hard deformable aluminium alloys intended for extrusion throught porthole dies / Dariusz LEŚNIAK, Jan RICHERT, Wojciech LIBURA, Marcin MROCZKOWSKI, Jakub SOBOTA // W: ET'12 [Dokument elektroniczny] : the tenth international aluminium Extrusion Technology seminar & exposition : Miami, May 15–18, 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2012]. — Dane na dysku Flash. — S. 109–122. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 122, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: data, papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: