Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Snopkiewicz, mgr inż.

specjalista

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3682-5074

ResearcherID: A-6611-2018

Scopus: brak

PBN: 3996627

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza przyrządów do pomiaru twardości powierzchniowej form odlewniczych : [streszczenie][Comparative analysis of the instruments for the hardness measurement of foundry moulds] / Krzysztof SMYKSY, Tomasz SNOPKIEWICZ // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Badania właściwości mieszanek woskowych stosowanych w technologii wytapianych modeli – nowe metody badańInvestigations of properties of wax mixtures used in the investment casting technology – new investigation methods / J. ZYCH, J. KOLCZYK, T. SNOPKIEWICZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 199–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Charakterystyka mikroprocesorowego przyrządu do pomiaru twardości powierzchniowej form odlewniczych[The characteristics of the microprocessor meter for the foundry mould hardness measurement] / Tomasz SNOPKIEWICZ, Krzysztof SMYKSY // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Drying and hardening of ceramic moulds applied in the investment casting technology – investigations of the process kineticsWysychanie i utwardzanie ceramicznych form stosowanych w nowoczesnej technologii wytapianych modeli – badania kinetyki procesu / Jerzy ZYCH, Tomasz SNOPKIEWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2011 vol. 37 no. 1, s. 41–51. — Bibliogr. s. 51, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-01/metalur04.pdf

 • słowa kluczowe: ultradźwięki, technologia wytapianych modeli, forma ceramiczna, kinetyka utwardzania

  keywords: ceramic mould, investment technology, ultrasonic technique, hardening kinetics

6
7
 • Investigations of properties of wax mixtures used in the investment casting technology – new investigation methods / J. ZYCH, J. KOLCZYK, T. SNOPKIEWICZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 3, s. 131–136. — Bibliogr. s. 135–136, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Kinetyki wysychania i umacniania wierzchnich warstw form piaskowych po naniesieniu powłoki ochronnej – nowe metody badań : streszczenie[Drying and strengthening kinetics of protective coating after deposition on casting moulds and cores – new investigation methods] / J. ZYCH, T. SNOPKIEWICZ // W: Wydział Odlewnictwa AGH [Dokument elektroniczny] : obchody Jubileuszu 60-lecia Wydziału Odlewnictwa : Kraków 10, 11 czerwca 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH. WO], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Mobilne, przemysłowe stanowisko do badań kinetyki utwardzania mas formierskich ze spoiwami chemicznymiMobile industrial position to research the curing kinetics of the molding sand with chemical binders / J. ZYCH, T. SNOPKIEWICZ, M. Myszka // W: XI międzynarodowa konferencja Nowoczesne technologie odlewnicze i metalurgiczne : ochrona środowiska : DIAGMAS : Kocierz, 1–3 września 2016 r. : materiały konferencyjne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-82-7. — S. 109–113. — Bibliogr. s. 112, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • New investigation method of the permeability of ceramic moulds applied in the investment casting technologyNowa metoda oceny przepuszczalności form ceramicznych stosowanych w technologii wytapianych modeli / J. ZYCH, J. KOLCZYK, T. SNOPKIEWICZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 2, s. 107–112. — Bibliogr. s. 111, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Optymalny czas usuwania modelu z formy w technologii mas ze spoiwami chemicznymi - innowacyjne metody jego wyznaczaniaOptimal moment of the pattern removal from the mould in the technology of moulding sands with chemical binders - innovative methods of its determination / Jerzy ZYCH, Tomasz SNOPKIEWICZ // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2017 t. 67 nr 11–12, s. 438–442. — Bibliogr. s. 442

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Rola ciśnienia metalostatycznego w kształtowaniu jakości odlewów ze stopów Al-Si wykonywanych w formach piaskowych[The role of metallostatic pressure in shaping quality of Al-Si alloy castings performed in the sand molds] / J. ZYCH, M. WÓJCIK, J. KOLCZYK, T. SNOPKIEWICZ // W: Nauka i technologia : XVII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Starachowice, 5–7 czerwca 2014 : monografia / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH, Fundacja „Odlewnictwo”. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — ISBN: 978-83-63663-45-2. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Skłonność do pęknięć na gorąco stopów metali nieżelaznych - nowa metoda badań[Hot cracking susceptibility of alloys of non-ferrous metals - a new test method] / Jerzy ZYCH, Marcin Myszka, Tomasz SNOPKIEWICZ // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [1–3 czerwca 2017, Wieleń Zaobrzański k/Zielonej Góry] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Fundacja "Odlewnictwo". — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-92-6. — S. 199–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Sposób badania procesu wysychania samoutwardzalnych mas formierskich lub rdzeniowych[Method for study the drying process self-hardening molding sand or core compound] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZYCH Jerzy Stanisław, SNOPKIEWICZ Tomasz. — Int.Cl.: G01N 27/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 399867 A1 ; Opubl. 2013-06-10. — Zgłosz. nr P.399867 z dn. 2012-07-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 12, s. 46. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL399867A1.pdf

 • słowa kluczowe: masy formierskie, masy rdzeniowe, pomiar rezystancji

  keywords: moulding sands, investigating resistance, core compounds

15
 • Thermal conductivity of moulding sand with chemical binders, attempts of its increasingPrzewodność cieplna mas formierskich ze spoiwami chemicznymi, próby jej zwiększenia / J. ZYCH, J. MOCEK, T. SNOPKIEWICZ, Ł. JAMROZOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 351–357. — Bibliogr. s. 357

 • keywords: moulding sands, thermal conductivity, investigation methods, binders

16
 • The research of desiccation rates selected protective coating used on mould and sand cores / Ł. JAMROZOWICZ, J. ZYCH, T. SNOPKIEWICZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 1, s. 45–50. — Bibliogr. s. 49–50, Abstr.

 • keywords: protective water coatings, kinetics of drying, gravimetric technique

17
 • Wysychanie i umacnianie powłok ochronnych po naniesieniu na formy i rdzenie piaskowe – nowe metody badańDrying and strengthening of protective coatings after deposition on casting moulds and sand cores – new investigation methods / Jerzy ZYCH, Tomasz SNOPKIEWICZ // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2011 nr 9–10, s. 506–512. — Bibliogr. s. 512. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Wysychanie i utwardzanie ceramicznych form stosowanych w nowoczesnej technologii wytapianych modeli – badania kinetyki procesu : [streszczenie][Drying and hardening of ceramic moulds used in a modern investemnt casting technique – investigations of the process kinetics] / Jerzy ZYCH, Tomasz SNOPKIEWICZ // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych