Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Smoła, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0587-9125

ResearcherID: brak

Scopus: 35226606500

PBN: 901134

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Badanie składu fazowego zgorzelin powstających na materiałach powłokowych z układu $Ni-Al$ utlenianych w temperaturze $1150^{\circ}$C metodą spektroskopii fotoluminescencyjnej (PLS)Investigation of the phase composition of the oxide scales grown on the $Ni-Al$ system bond coat materials oxidized in $1150^{\circ}$C using photoluminescence spectroscopy (PLS) / Grzegorz SMOŁA, Jerzy JEDLIŃSKI, Marek NOCUŃ, Anna RAKOWSKA, Jean-Luc Grosseau-Poussard, Gilles Bonnet, Brian M. Gleeson // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 vol. 54 nr 6, s. 335–337. — Bibliogr. s. 337. — G. Smoła, J. Jedliński, M. Nocuń, A. Rakowska – afiliacja: Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Analiz, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=60368

 • słowa kluczowe: spektroskopia fotoluminescencyjna, utlenianie wysokotemperaturowe, materiały powłokowe Ni-Al, zgorzelina ochronna α-Al2O3

  keywords: photoluminescence spectroscopy, high temperature oxidation, Ni-Al bond coats, α-Al2O3 protective scale

2
 • Characteristic of cyclic oxidation of chosen austenitic steels in a steam atmosphereCharakterystyka cyklicznego utleniania w parze wodnej wybranych stali austenitycznych / Barbara Kościelniak, Grzegorz SMOŁA, Zbigniew GRZESIK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2016 vol. 59 nr 1, s. 2–5. — Bibliogr. s. 5

 • słowa kluczowe: para wodna, utlenianie cykliczne, stale austenityczne

  keywords: austenitic steels, steam, cyclic oxidation

3
 • High-temperature resistance of the austenitic stainless steels used for exhaust systems in cars with combustion enginesŻaroodporność stali austenitycznych do produkcji układów wydechowych pojazdów o napędzie spalinowym / Grzegorz SMOŁA, Zuzanna Majewska, Zbigniew GRZESIK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 11, s. 429–431. — Bibliogr. s. 431

 • słowa kluczowe: wstrząsy cieplne, utlenianie, stale żaroodporne

  keywords: oxidation, thermal shocks, high-temperature resistivity steels

4
5
 • Kinetics and mechanism of high-temperature reduction of NiS and CoS sulphides / Grzegorz SMOŁA, Krzysztof Pasterak, Zbigniew GRZESIK // W: ICMT24 [Dokument elektroniczny] : 24 mednarodna konferenca o Materialih in tehnologijah : 28.–30. september 2016, Portorož, Slovenija : program in knjiga povzetkov = 24\textsuperscript{th} international conference on Materials and technology : 28–30 September 2016, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts / ed. by Matjaž Godec [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, cop. [2016]. — Na s. red. pomyłka w roku wydania. — e-ISBN:  978-961-94088-0-3. — S. 192. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icmt24.com/e_files/content/Book%20of%20Abstracts.pdf [2016-09-29]. — Bibliogr. s. 192

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • Mechanism of the early oxidation stages of $\beta$-NiAl: unmodified and containing alloyed or implanted additions / Jerzy JEDLIŃSKI, Grzegorz SMOŁA, Marek NOCUŃ, Kazimierz KOWALSKI, Andrzej BERNASIK, Józef CAMRA // W: Vienna [Dokument elektroniczny] : 216\textsuperscript{th} ECS Meeting : Vienna, Austria, October 4–9, 2009 / The Electrochemical Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pennington : ECS, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — (Meeting Abstracts ; ISSN 1091-8213 ; MA 2009-2). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Mechanistic aspects of Pt-modified $\beta-NiAl$ alloy oxidation / Grzegorz SMOŁA, Wen Wang, Jerzy JEDLIŃSKI, Brian Gleeson, K. KOWALSKI, A. BERNASIK, M. NOCUŃ // Materials at High Temperatures ; ISSN 0960-3409. — 2009 vol. 26 no. 3, s. 273–280. — Bibliogr. s. 279–280, Abstr.

 • keywords: thermal shocks, secondary ion mass spectrometry, oxidation kinetics, beta-NiAl, alumina formers, two-stage oxidation, secondary electron microscopy

9
 • Metoda markerów w układach z ceramicznym substratem o dużym stężeniu defektów punktowychMarker method in systems containing ceramic substrate with high concentration of point defects / Zbigniew GRZESIK, Grzegorz SMOŁA, Stanisław MROWEC // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2013 R. 56 nr 11, s. 531–534. — Bibliogr. s. 534

 • słowa kluczowe: eksperyment markerowy, niestechiometria, ceramiczny substrat

  keywords: marker experiment, ceramic substrate, nonstoichiometry

10
 • Nowe powłoki żaroodporne SiCO otrzymane na bazie polimerowych prekursorów ceramicznychNew heat-resistant coatings SiCO obtained on the basis of polymer-derived ceramics / Anna NYCZYK-MALINOWSKA, Grzegorz SMOŁA, Zbigniew GRZESIK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2017 vol. 60 nr 5, s. 170–174. — Bibliogr. s. 174, Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: piroliza, stal austenityczna, utlenianie wysokotemperaturowe, powłoka żaroodporna, polimerowe prekursory ceramiczne

  keywords: pyrolysis, high temperature oxidation, austenitic steel, heat-resistant scale, polymer-derived ceramics

11
12
13
14
 • Reduction kinetics of NiS sulphideKinetyka redukcji siarczku niklu NiS / G. SMOŁA, A. POCZEKAJŁO, Z. GRZESIK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 981–983. — Bibliogr. s. 983. — W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2

 • keywords: kinetics, NiS sulphide, sulphidation, sulphide reduction

15
 • Reduction of nickel sulfide $NiS$ / Aleksandra POCZEKAJŁO, Łukasz Bujar, Grzegorz SMOŁA, Zbigniew GRZESIK // W: ICPMAT2014 : 9th international conference on the Physical properties and application of advanced materials : 14–18 September 2014, Krakow, Poland : programme and abstracts / ed. K. Przybylski ; AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Scale growth mechanism on NiAl(+xY) (x=0,0.05,0.1 wt.\%) at 1373 K and the effect of implanted additions / Jerzy JEDLIŃSKI, SMOŁA Grzegorz, NOCUŃ Marek, KOWALSKI Kazimierz, BERNASIK Andrzej, CAMRA Józef // W: Vienna [Dokument elektroniczny] : 216\textsuperscript{th} ECS Meeting : Vienna, Austria, October 4–9, 2009 / The Electrochemical Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pennington : ECS, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — (Meeting Abstracts ; ISSN 1091-8213 ; MA 2009-2). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
 • Study of thin layers obtained from polymer ceramic precursors on steel substrates / Anna NYCZYK-MALINOWSKA, Wiktor NIEMIEC, Grzegorz SMOŁA, Zbigniew GRZESIK // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 265

 • keywords: corrosion resistance, layers, ceramic precursors

19
20
21
 • The early stages of the scale growth on FeCrAl(+RE)-type \emph {Alumina formers} / J. JEDLIŃSKI, J.-L. Grousseau-Poussard, M. NOCUŃ, G. SMOŁA, K. KOWALSKI, G. Bonnet, J. Bonarski // W: International symposium on High-temperature oxidation and corrosion 2010 : 8\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} November Zushi, Japan : abstracts / The Iron and Steel Institute of Japan. — [Japan] : ISIJ, 2010. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
23
 • The effect of implanted Al and/or Y on the scale formation on low-Al Fe20Cr2Al alloy / Jerzy JEDLIŃSKI, Jean Luc Grosseau Poussard, Jarosław DĄBEK, Kazimierz KOWALSKI, Marek NOCUŃ, Grzegorz SMOŁA, Zbigniew Żurek // Oxidation of Metals ; ISSN 0030-770X. — 2017 vol. 88 iss. 3–4, s. 371–382. — Bibliogr. s. 381–382, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-24. — tekst: https://goo.gl/Wckuj5

 • keywords: ion implantation, two-stage oxidation, oxidation mechanism, low-Al FeCrAl alloys

24
 • The effect of surface finishing and sample thickness on the early oxidation mechanism of Fe20Cr5Al + RE alloys / J. JEDLIŃSKI, G. SMOŁA, Z. Żurek, M. Homa, J. CAMRA, A. RAKOWSKA, J. Bonarski // Materials at High Temperatures ; ISSN 0960-3409. — 2009 vol. 26 no. 3, s. 281–291. — Bibliogr. s. 290–291, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2014-10-24

 • keywords: two-stage 18o/16o oxidation, oxidation mechanism, fecral foils and sheets

25
 • The formation of the $Co_{3}O_{4}$ cobalt oxide within CoO substrate / Małgorzata Żyła, Grzegorz SMOŁA, Arkadiusz KNAPIK, Jakub Rysz, Maciej SITARZ, Zbigniew GRZESIK // Corrosion Science ; ISSN 0010-938X. — 2016 vol. 112, s. 536–541. — Bibliogr. s. 541, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-26. — tekst: https://goo.gl/ffgNhQ

 • keywords: oxidation, Raman spectroscopy, cobalt, ceramic matrix composites, high temperature corrosion, SIMS