Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Śmierciak, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Comparison of energy consumption in the classical (PID) and fuzzy control of foundry resistance furnace / E. ZIÓŁKOWSKI, P. ŚMIERCIAK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 3, s. 127–130. — Bibliogr. s. 130, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Energy consumption in the fuzzy control of foundry furnaces : abstract / E. ZIÓŁKOWSKI, P. ŚMIERCIAK // W: 90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Porównanie energochłonności i jakości sterowania klasycznego (PID) i rozmytego odlewniczym piecem oporowym : streszczenie[Comparison of energy consumption and quality of standard (PID) and fuzzy control of foundry furnace resistance] / Paweł ŚMIERCIAK, Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI // W: I Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.1odlewnictwo.agh.edu.pl/test/Smierciak.pdf [2014-09-23]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Porównanie energochłonności klasycznego (PID) i rozmytego sterowania odlewniczym piecem oporowymComparison of energy consumption in the classical (PID) and fuzzy control of foundry resistance furnace / E. ZIÓŁKOWSKI, P. ŚMIERCIAK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 195–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Porównanie wyników symulacji wpływu kształtu i amplitudy zakłóceń na jakość sterowania piecem oporowym w układzie z regulatorem PID lub rozmytym[The simulation results comparison of influence of shape and interference amplitude on control quality of resistance furnace in a system equipped with PID or fuzzy regulator] / Paweł ŚMIERCIAK, Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI // W: Foundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Toż dostępne online: {http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_2015/abstracts_doktoranci/24.pdf} [2015-12-21]

 • słowa kluczowe: symulacja sterowania piecem oporowym, regulator rozmyty, regulator PID

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ wybranych parametrów zakłóceń na jakość klasycznego i rozmytego sterowania piecem oporowym : streszczenieInfluence of selected parameters of interference on the quality of classical and fuzzy control resistance furnance : abstract / Paweł ŚMIERCIAK, Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI // W: II Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Odlewnika [Dokument elektroniczny] : 27.11.2014 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_doktoranci_2014/9.pdf

 • słowa kluczowe: sterowanie rozmyte, regulator PID, kryteria jakości sterowania

  cyfrowy identyfikator dokumentu: