Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Śmiałowska-Uberman, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Dokumenty nadania ziemi z okresu reformy rolnej i akcji osiedleńczejDocumentation of land assignments in the periods of the land reform and the settlement action / Anita KWARTNIK-PRUC, Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 189–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/unsHxy

 • słowa kluczowe: reforma rolna, akcja osiedleńcza, dokument nadania ziemi, akt nadania ziemi, orzeczenie o wykonaniu aktu nadania, mierniczy przysięgły

  keywords: land reform, settlement action, act of legal assignement, chartered surveyor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Etap postępowania cywilnoprawnego poprzedzający wywłaszczanie nieruchomości pod inwestycjeStages of the civil law procedure anticipating an expropriation of real-estate for constructions / Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 105–116. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kompendium wiedzy prawnej dla geodetów[Compendium of law knowledge for geodesists] / Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN. — Katowice : Gall, cop. 2003. — 546 s.. — Bibliogr. s. 535–546. — ISBN10: 83-87178-53-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mierniczowie przysięgli – rys historyczny zawoduChartered surveyors – history of a profession / Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 213–221. — Bibliogr. s. 220–221, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1000032je0002.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-04/Geomatics_2007_4_17.pdf

 • słowa kluczowe: mierniczy przysięgły, wolny zawód geodezyjny, prace techniczne i prawne, biura mierniczych

  keywords: chartered surveyor, free geodesy profession, technical and legal works, land-surveyors officers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Podziały nieruchomości – podejście geodezyjneReal estates' partitions – a land-surveyors' approach / Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 169–182. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Powstanie służebności drogi koniecznej i prace geodezyjne z tym związaneCreation of easement of necessary access / Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN, Anita KWARTNIK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 117–127. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Profil współczesnego geodety wobec wyzwań prawnych i organizacyjnych[Competences required from a contemporary land-surveyor resulting from organizational and legal challenges] / Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN // Prace Instytutu Geodezji i Kartografii = Proceedings of the Institute of Geodesy and Cartography ; ISSN 0032-6224. — 2004 t. 50 z. 107, s. 257–268. — Zeszyt dedykowany jublieuszowi 60-lecia działalności Instytutu Geodezji i Kartografii oraz 70-leciu urodzin i 50-leciu działaności naukowej Profesora Bogdana Neya

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Selected evidence of acquisition and loss of property rights in regulation of property legal statusWybrane akty nienormatywne w obrocie nieruchomościami, w tym nabywaniu gruntów pod drogi publiczne / Anita KWARTNIK-PRUC, Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 1, s. 73–84. — Bibliogr. s. 83–84, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-01/Geomatics_2011_1_06.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Szczególne zadania spółdzielni mieszkaniowych realizowane z udziałem geodetówSpecific tasks of building co-operatives performed with land-surveyors / Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 157–168. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Tworzenie i obowiązywanie prawa Unii EuropejskiejCreation and enforcing of the UE law / Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 1, s. 93–105. — Bibliogr. s. 105, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/ySzLVo

 • słowa kluczowe: dyrektywa, rozporządzenie, prawo pierwotne i pochodne UE, zalecenie, opinia

  keywords: decision, directive, primer and secondary law of the UE, recommendation, opinion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Types of discrepancies between entries in the land registers and the actual status of real estate and methods for their removalRodzaje niezgodności treści wpisów do ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem nieruchomości i sposoby ich usuwania / Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2004 t. 10 z. 1, s. 11–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: niezgodność w oznaczaniu nieruchomości, rzeczywisty stan prawny, błędy w czasie dokonywania wpisów

  keywords: inconsistencies in the property designation, actual legal status, errors in the course of making an entry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zagadnienia integracji europejskiej z uwzględnieniem polskiej geodezjiSelected issues in Polish land-surveying resulting from the EU integration / Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 2, s. 329–343. — Bibliogr. s. 343, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-03/Geodezja_2005_02_15.pdf

 • słowa kluczowe: koncepcje integracji europejskiej, Traktat o Unii Europejskiej, struktura instytucjonalna UE, Polska w UE, polska geodezja w UE

  keywords: general idea of the European integration, Treaty of European Union, structure of EU Institutions, Poland in EU, the Polish geodesy in EU

  cyfrowy identyfikator dokumentu: