Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Ślósarz, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909541

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Badanie oczekiwań motywacyjnych pracowników przemysłu wydobywczegoInvestigations into motivating expectations of workers of the extracting industry / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Coaching i mentoring w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym[Coaching and mentoring in industrial enterprise innovative management] / Mieczysław ŚLÓSARZ // W: Innowacje szansą rozwoju górnictwa [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 27.06.2013 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : SITG], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Controling zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach wydobywczychControlling of human resources in the Polish mining companies / Mieczysław ŚLÓSARZ, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 79–82. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: górnictwo, zasoby ludzkie, controlling, mierniki

  keywords: mining, controlling, human resources, meters

4
 • E-learning w organizacji – wybrane zagadnienia[E-learning in the enterprise – selected problems] / Mieczysław SLÓSARZ // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 544–549. — Bibliogr. s. 549, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Identyfikacja oczekiwanych ról zespołowych w przemyśle wydobywczymIdentification of the expected team roles in the mining industry / Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 9, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, przemysł wydobywczy, test Hartmana, role zespołowe, budowa zespołu

  keywords: mining industry, management, Hartman test, team roles, team building

6
 • Identyfikacja stylów kierowania w przedsiębiorstwach wydobywczychStyles of management in mining companies / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 10–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, zarządzanie, przywództwo, style kierowania

  keywords: mining industry, management, leadership, styles of management

7
 • Implementacja klasyfikacji pracowników dla potrzeb kafeteryjnego systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie[Implementation of employers classification for cafeteria systems of rewards] / Mieczysław ŚLÓSARZ // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011. — ISBN: 978-83-930399-0-6. — s. 423–428. — Bibliogr. s. 428, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Kafeteryjne systemy wynagrodzeń w sektorze wydobywczymCafeteria systems of reward in mining industry / Artur BATOR, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 52–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Kafeteryjny system wynagrodzeń – innowacje w zarządzaniu personelem[Cafeteria plan of employee benefit – an innovation in human resources management] / Mieczysław ŚLÓSARZ // W: Innowacyjność w zarządzaniu: jakością, produkcją, logistyką, personelem i organizacją : nauka i  praktyka / red. nauk. Stanisław Dawidziuk, Marek Lewandowski. — Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7520-138-3. — S. 153–172. — Bibliogr. s. 171, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Koło Naukowe GEOWIERT w studenckim ruchu naukowym na Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieScientific Association GEOWIERT in student scientific movement at AGH in Krakow / Jan ZIAJA, Mieczysław ŚLÓSARZ, Tomasz ŚLIWA // W: 60 lat razem dla nauki i przemysłu [Dokument elektroniczny] : seminarium naukowe z okazji rocznicy założenia Koła Naukowego Geowiert : [31 stycznia 2014, Kraków] : materiały poseminaryjne / red. Tomasz Śliwa ; Studenckie Koło Naukowe GEOWIERT. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WWNiG AGH, 2015. — 1 dysk optyczny. — S. 25–35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 35. — Publikacja zamieszczona w części: Artykuły dotyczące KN GEOWIERT

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Koncepcja klasyfikacji pracowników dla potrzeb zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie wydobywczymConception of workers classification for needs of personnel management in extraction enterprise / Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 9, s. 97–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Jubileuszowa XV Szkoła ekonomiki i zarządzania w górnictwie 2010 : Krynica 15–17 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010

 • słowa kluczowe: górnictwo, wynagrodzenie, taksonomia, porządkowanie liniowe, motywacja

12
 • Koncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennegoConcept of an integrated horizontal transport system in underground coal mines / Dariusz FUKSA, Marek KĘSEK, Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 23–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: transport kopalniany, koleje podwieszane, zintegrowany system transportu poziomego

  keywords: mining transportation, integrated horizontal transport system, monorail locomotives

13
 • Metoda klasyfikacji pracowników w przedsiębiorstwie wydobywczymThe method of classification of employers in mining enterprise / Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 157–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznychMethods of estimating fixed and variable costs – the accuracy and usefulness in making economic decision / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 18–21. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Modyfikacja zachowań pracowników kopalń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyEmployees bahavior modification of safety and health at work in a mine / Artur BATOR, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 8–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: górnictwo, bezpieczeństwo pracy, lean manufacturing

  keywords: mining, lean manufacturing, safety work

16
 • Nowoczesne formy szkoleń pracowników zakładów górniczychModern forms of mining workers training / Artur BATOR, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 9, s. 19–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, bezpieczeństwo pracy, wirtualna rzeczywistość, szkolenia

  keywords: mining industry, work safety, virtual reality, training

17
 • Panel instruktora w symulacjach biznesowych na przykładzie Marketplace[Panel of the instructor in business simulations on the Marketplace example] / Mieczysław ŚLÓSARZ // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — ISBN: 978-83-923797-3-7. — S. 500–506. — Bibliogr. s. 506, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Planowanie kadr a restrukturyzacja zatrudnienia w kopalniach węgla kamiennegoPersonal resources planning and employment restructuring in hard coal mines / Artur BATOR, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Planowanie zatrudnienia w przemyśle wydobywczymManpower planning in the mining industry / Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 164–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, planowanie, strategia, restrukturyzacja, zasoby ludzkie

  keywords: mining industry, transformation, planning, strategy, manpower

20
 • Porządkowanie liniowe jako narzędzie controllingu w zarządzaniu procesem produkcyjnym w kopalniach węgla kamiennegoLinear ordering as a tool for controlling the management of the production process in coal mines / Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: porządkowanie liniowe, agregacja, controlling, monitorowanie produkcji

  keywords: aggregation, controlling, monitoring the production linear ordering

21
 • Problematyka zatrudnienia pracowników z uprawnieniami emerytalnymi w kopalniach węgla kamiennegoThe problems of employment of workers with pension entitlements in hard coal mines / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Przywództwo w przedsiębiorstwie jako element strategii zarządzania zasobami ludzkimiLeadership in a company as an element of human resource management strategy / Mieczysław ŚLÓSARZ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2011 R. 62 nr 11, s. 632–635. — Bibliogr. s. 635

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego[Presentations of laureates of the Student Scientific Session on Mining Section] / red. nauk. t. Mieczysław ŚLÓSARZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 140, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114). — ISBN: 978-83-7464-308-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego[Presentations of laureates of the Student Scientific Session on Mining Section] / red. nauk. t. Mieczysław ŚLÓSARZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 136, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Rekrutacja i selekcja pracowników w kopalniach węgla kamiennegoRecruitment and selection of staff in hard coal mines / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 6–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, rekrutacja i selekcja, zarządzanie kadrami

  keywords: mining industry, recruitment and selection, staff management, personnel administration