Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Ślósarczyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22981335400

PBN: 901144

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 268, z ogólnej liczby 275 publikacji Autora


1
2
 • Alfa-TCP-chitosan composite as a bone implant material : poster abstract / Zofia PASZKIEWICZ, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK // W: ECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sweden : s. n.], [2011]. — Dysk Flash. — S. [1], Poster 1030. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • $\alpha$-TCP-chitosan based composite as a new bone implant material / Joanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK // W: Innovative technologies in biomedicine : the 2nd international conference : October 12–14, 2015, Krakow, Poland : programme. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • $\alpha$TCP based bone cements with silver-doped hydroxyapatite and CaCO3 / A. ŚLÓSARCZYK, D. SIEK, A. ZIMA // W: CIMTEC 2018 [Dokument elektroniczny] : 14th international ceramics congress : 8th forum on new materials : Perugia, Italy, June 4-14, 2018 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2018]. — Ekran 21 [FP:HP11]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://2018.cimtec-congress.org/abstracts_posters_forum [2018-09-25]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Analiza mikro- i makroskopowa kości piszczelowych królików nowozelandzkich po implantacji kompozytu CHAP-glukan[Micro- and macroscopic analysis of the New-Zealand rabbits' tibias after implantation of a CHAP-glucan composite] / Leszek Borkowski [et al.], Anna ŚLÓSARCZYK, Grażyna Ginalska // W: II Lubelskie sympozjum doktorantów nauk farmaceutycznych : otwarte seminarium uczestników interdyscyplinarnych studiów doktoranckich : Lublin, 6 grudnia 2012 : książka abstraktów. — [Lublin? : s. n.], [2012]. — S. 7. — Anna Ślósarczyk - afiliacja: Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza struktury chemicznej hydroksyapatytu wzbogaconego jonami $Mn^{2+}$ wygrzewanego w wysokiej temperaturze : [streszczenie]Structural characterization of thermally processed hydroxyapatite enriched in $Mn^{2+}$ ions : [abstract] / Joanna Kolmas, Mateusz Jabłoński, Anna ŚLÓSARCZYK, Wacław Kołodziejski // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2014 R. 17 nr 128–129 nr spec., s. 10. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza warstw z hydroksyapatytu i hydroksyapatytu domieszkowanego magnezem osadzanych techniką ablacji laserowej przy użyciu lasera ekscymerowego ArFCharacterization of hydroxyapatite and Mg-doped hydroxyapatite coatings deposited by pulsed laser ablation technique using ArF excimer laser / W. Mróz, M. Jedyński, Z. PASZKIEWICZ, A. Prokopiuk, A. ŚLÓSARCZYK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2007 R. 10 nr 69–72, s. 15–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Antibacterial hybrid material for bone regeneration / Joanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK // W: Eurobiotech 2017 : 6\textsuperscript{th} Central European congress of Life sciences Eurobiotech : 11–14 September 2017, [Krakow, Poland] : programme and abstract book / Targi w Krakowie Ltd.. — [Krakow : s. n.], [2017]. — S. 126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • A comparative study of chemically bonded calcium phosphate based bioceramics / Joanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 277. — Workshop on Contemporary bioceramics : Kraków, September 12\textsuperscript{th}, 2016

 • keywords: hydroxyapatite, alfa-TCP, bioceramics, bone cements, calcium sulphate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • A comparative study of chemically bonded calcium phosphate based bioceramics / CZECHOWSKA J., ZIMA A., SIEK D., ŚLÓSARCZYK A. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • A study of surface properties of calcium phosphate by means of photoacoustic spectroscopy (FT-IR/PAS), potentiometric titration and electrophoretic measurements / W. Janusz, E. Skwarek, S. Pasieczna-Patkowska, A. ŚLÓSARCZYK, Z. PASZKIEWICZ, A. RAPACZ-KMITA // The European Physical Journal. Special Topics ; ISSN 1951-6355. — 2008 vol. 154, s. 329–333. — Bibliogr. s. 333, Abstr.. — Wave and quantum acoustics : 36th winter school : 26th of February to 2nd of March 2007, Wisła, Poland / eds. J. Bodzenta, M. Dzida, T. Pustelny. — Les Ulis ; Heidelberg : EDP Sciences, Springer-Verlag, cop. 2008. — Opis częśc. wg okł.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1140%2Fepjst%2Fe2008-00570-9.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1140/epjst/e2008-00570-9

15
 • Bacterial colonisation of bioceramic surfaces / W. Jakubowski, A. ŚLÓSARCZYK, Z. PASZKIEWICZ, W. Szymański, B. Walkowiak // Advances in Applied Ceramics / Institute of Materials, Minerals, and Mining ; ISSN 1743-6753. — 2008 vol. 107 no. 4, s. 217–221. — Bibliogr. s. 220–221

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania in vitro bioaktywności materiałów implantacyjnych opartych na fosforanach wapnia i magnezuIn vitro studies on bioactivity of the implant materials based on calcium and magnesium phosphates / Dawid PIJOCHA, Zofia PASZKIEWICZ, Waldemar Mróz, Anna ŚLÓSARCZYK // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum : Inżynieria biomedyczna motorem rozwoju Dolnego Śląska : Wrocław, 25–26 Maja 2012 : materiały konferencyjne / Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. — Wrocław : Oddział PAN, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-934204-1-4. — S. 121–122. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów Dawid Pijocha, Zofia Paszkiewicz, Anna Ślósarczyk: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania kinetyki uwalniania leku z implantów w warunkach \emph {in vitro} z zastosowaniem modeli matematycznych\emph{In vitro} studies of the kinetics of drug release from bioceramic implants using mathematical models / Beata Mycek, Aneta ZIMA, Joanna Szymura-Oleksiak, Anna ŚLÓSARCZYK, Anna Krupa // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2008 R. 11 no. 76, s. 6–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania porównawcze wybranych angob na płytki ceramiczne[The comparative investigations of the several engobes for the ceramic tiles] / Anna ŚLÓSARCZYK, Kamila Wojtków, Marek WÓJCZYK, Zofia PASZKIEWICZ // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2004 R. 55 nr 1, s. 2–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badanie bioaktywności i biozgodności kompozytu CHAP-glukan[Study of bioactivity and biocompatibility of the CHAP-glucan composite] / Leszek Borkowski, Agnieszka Ptak, Piotr Drączkowski, Anna Sroka-Bartnicka, Krzysztof Jóźwiak, Anna ŚLÓSARCZYK, Grażyna Ginalska // W: III Lubelskie sympozjum doktorantów nauk farmaceutycznych : otwarte seminarium uczestników interdyscyplinarnych studiów doktoranckich : Lublin, 20 czerwca 2013 : książka abstraktów. — [Lublin : s. n.], [2013]. — S. 23. — A. Ślósarczyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Badanie kinetyki uwalniania leków z bioceramicznych preparatów implantacyjnychStudies of the kinetics of drug release from bioceramic implants / Beata Mycek, Joanna Szymura-Oleksiak, Beata Strach, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 3, s. 387–392. — Bibliogr. s. 391–392, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badanie kinetyki uwalniania leków z implantów bioceramicznychInvestigations of kinetics of drug release from bioceramic implants / Beata Mycek, Joanna Szymura-Oleksiak, Beata Strach, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badanie kinetyki uwalniania leków z implantów hydroksyapatytowych[The investigations on the kinetics of drug release from hydroxyapatite implants] / J. Szymura-Oleksiak, A. ŚLÓSARCZYK, B. Mycek, J. Witek, E. Kurek, Z. PASZKIEWICZ, S. Szklarczyk // W: Polska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. = Polish Ceramics 2002 : proceedings of II [second] international conference / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 71. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 365–371. — Bibliogr. s. 371, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badanie kinetyki uwalniania leku z bioceramicznych implantów TCP[Study of drug release kinetics from TCP bioceramic implants] / Beata Mycek, Joanna Oleksiak, Beata Strach, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA // W: IBwS 2012 [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowa : Inżynieria biomedyczna w stomatologii : Wisła, 25–27.05.2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.. — S. 13–14. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Anna Ślósarczyk, Aneta Zima - afiliacja: Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badanie kinetyki uwalniania leku z implantów hydroksyapatytowych w warunkach \emph {in vitro} z zastosowaniem modelu homogenicznego i heterogenicznego[Studies on kinetics of a drug release from HAp implants in in vitro with application of homogeneaus and heterogeneous models] / Beata Mycek, Joanna Szymura-Oleksiak, Jerzy Witek, Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ, Justyna Brzozowska, Ilona Błachucka // W: Farmacja – tradycja i nowoczesność : XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : Wrocław 22–24 września 2004 : streszczenia, T. 2. — [Polska : PTFarm], [2004]. — ISBN10: 8388157256. — S. 458

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badanie mechanizmu uwalniania leków z implantów hydroksyapatytowych w warunkach \emph {in vitro}[Study of the drugs release mechanism from hydroxyapatite implants in vitro] / Beata Mycek, Joanna Szymura-Oleksiak, Elżbieta Wyska, Anna ŚLÓSARCZYK // Problemy Terapii Monitorowanej : kwartalnik Towarzystwa Terapii Monitorowanej ; ISSN 0867-6348. — 2005 t. 16 nr 4, s. 84. — „Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych” : IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Mionitorowanej : Łódź-Arturówek, 1–3.XII.2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: