Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Śliwa, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kwg


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2728-3413 orcid iD

ResearcherID: T-1237-2017

Scopus: 55889724100

PBN: 5e70920b878c28a04738f044

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 328, z ogólnej liczby 335 publikacji Autora


1
 • 10 years of research and teaching Geoenergetics Laboratory at Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology in Kraków (Poland) / A. SAPIŃSKA-ŚLIWA, A. GONET, T. ŚLIWA, A. ZŁOTKOWSKI // W: 3\textsuperscript{rd} SEE SDEWES 2018 [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} South East European conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : June 30 - July 4, 2018, Novi Sad, Serbia : book of abstracts / ed. by Marko Ban, [et al.]; International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, [2018]. — (Book of Abstracts (Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems) ; ISSN 1847-7186). — S. 137. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.novisad2018.sdewes.org/ [2018-10-26]. — Dostęp po zalogowaniu. — Toż na dysku Flash. — S. 139. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Na tym samym dysku Flash osobny plik z pełnym tekstem. — S. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–22, Abstr.

 • keywords: geothermal energy, geoenergetics, borehole heat exchangers, thermal response test, geothermal research, geothermal heat pumps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 50-lecie współpracy Instytutu Wiertnictwa i Płynów Złożowych z Wydziałem Wiertnictwa, Nafty i Gazu[50 years of cooperation with the Institute of Drilling and Reservoir Fluids with the Faculty of Drilling, Oil and Gas] / Danuta BIELEWICZ, Tomasz ŚLIWA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2015 nr 87, s. 22–23. — Afiliacja autorów: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • 60 lat razem dla nauki i przemysłu [Dokument elektroniczny] : seminarium naukowe z okazji rocznicy założenia Koła Naukowego GEOWIERT : [31 stycznia 2014, Kraków] : materiały poseminaryjne[60 years together for science and industry] / red. Tomasz ŚLIWA ; Studenckie Koło Naukowe GEOWIERT. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WWNiG AGH, 2015. — 1 dysk optyczny. — 214 s., 12 pokazów slajdów. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. przy referatach

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • 60 lat Studenckiego Koła Naukowego GEOWIERT na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : monografia : praca zbiorowa[60\textsuperscript{th} anniversary of the Student Scientific Association GEOWIERT at the Faculty of Drilling, Oil and Gas, University of Science and Technology in Krakow] / pod red. Tomasza ŚLIWY ; aut.: Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET, Rafał WIŚNIOWSKI, Stefan Miska, Stanisław STRYCZEK, Jan ZIAJA, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 117, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 117–[118]. — ISBN: 978-83-7464-839-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • A comparative analysis of the change in thermal conductivity of grout in borehole heat exchangers for geothermal installations / Adrian Bugajny, Tomasz ŚLIWA // W: Topical issues of rational use of natural resources [Dokument elektroniczny] : XVII international forum-contest of students and young researchers : under the auspices of UNESCO : 31 May–6 June 2021 : scientific conference abstracts, Vol. 1. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Saint Petersburg : Mining University, 2021. — Dod. ISBN 978-5-94211-939-3. — e-ISBN: 978-5-94211-940-9. — S. 55–56. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://cloud.mail.ru/public/LQAw/VoYrrSWmk [2021-08-30]. — Bibliogr. s. 56. — Afiliacja Autorów: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • A concept of making use of closed underground workings for heat recovery in historical 'Wieliczka' Salt Mine (UNESCO) / Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Krzysztof Brudnik, Tomasz ŚLIWA // W: World Geothermal Congress [Dokument elektroniczny] : WGC 2015 : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany] : International Geothermal Association, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-877040-02-3. — S. 1–10 ID 34002. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Dostęp również online: {http://www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/WGC/2015/34002.pdf} [2015-06-15]

 • keywords: salt mine, geoenergetics, closed loop, geothermal source heat pump, mining heat

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • A critical review on the use of shallow geothermal energy systems for heating and cooling purposes / Abdelazim Abbas Ahmed, Mohsen Assadi, Adib Kalantar, Tomasz ŚLIWA, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 12 art. no. 4281, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/12/4281/pdf?version=1654869229

  orcid iD
 • keywords: optimization, borehole heat exchanger, geoenergetics, grout, techno-economic analysis, shallow geothermal energy, collector

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15124281

8
 • A new calculation method for effective thermal conductivity and borehole resistivity for borehole heat exchangers based on thermal response tests / T. ŚLIWA, A. SAPIŃSKA-ŚLIWA, M. Rosen, J. Kowalczyk // W: 3\textsuperscript{rd} SEE SDEWES 2018 [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} South East European conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : June 30 - July 4, 2018, Novi Sad, Serbia : book of abstracts / ed. by Marko Ban, [et al.]; International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, [2018]. — (Book of Abstracts (Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems) ; ISSN 1847-7186). — S. 125. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.novisad2018.sdewes.org/ [2018-10-26]. — Dostęp po zalogowaniu. — Toż na dysku Flash. — S. 127. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Na tym samym dysku Flash osobny plik z pełnym tekstem. — S. 1–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–26, Abstr.

 • keywords: borehole heat exchanger, geoenergetics, thermal response test, thermal energy storage, ground source heat pump

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • A new method based on thermal response tests for determining effective thermal conductivity and borehole resistivity for borehole heat exchangers / Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Marc A. Rosen, Andrzej GONET, Joanna Kowalczyk, Tomasz ŚLIWA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2019 vol. 12 iss. 6 art. no. 1072, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-03-20. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/12/6/1072/pdf

  orcid iD
 • keywords: geoenergetics, borehole heat exchangers, thermal response test, borehole thermal energy storage, ground source heat pumps

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en12061072

10
 • A possible application of rotary-percussion drilling method in shale gas wells in the Podlasie Basin regionPotencjalna aplikacja metody obrotowo-udarowej w otworach za gazem łupkowym w rejonie basenu podlaskiego / Tomasz ŚLIWA, Michał Korzec, Marek JASZCZUR, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Artur Gajdosz, Michał Kruszewski // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2018 R. 57 z. 2, s. 197–222. — Bibliogr. s. 220–221, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/14-sliwa-i-inni.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: technologia wiercenia, wiercenia udarowo-obrotowe, basen podlaski, gaz łupkowy

  keywords: shale gas, drilling technology, Podlasie Basin, percussion drilling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Adaptacja istniejących i zlikwidowanych odwiertów na głębokie otworowe wymienniki ciepła : technologia wykonania końcowego wyposażenia otworu do pozyskiwania ciepła z górotworuAdaptation of existing and abandoned wells as deep borehole heat exchangers : technology of completion assembly installation for geothermal heat exploitation / Marian WOLAN, Tomasz ŚLIWA, Chrystian Mazur // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 176–178. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Bibliogr. s. 178. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2022-02-02]. — S. 162-164. – Bibliogr. s. 164

 • słowa kluczowe: geotermia, głębokie otworowe wymienniki ciepła, HDR, konstrukcja otworów

  keywords: geothermal energy, HDR, well construction, deep borehole exchangers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Analiza efektywności wymiany ciepła w wymiennikach otworowych o różnej konstrukcjiHeat transfer efficiency analysis in different constructions of borehole heat exchangers / Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 3, s. 555–570. — Bibliogr. s. 569–570, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2011-03/W_2011_3_06.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analiza możliwości wykorzystania magazynów ciekłego propanu lokowanych w strefie kawern wysadów solnych, do produkcji energiiAnalysis of energy production possibilities from liquid storage in salt domes cavities / Leszek Pająk, Andrzej GONET, Tomasz ŚLIWA, Dariusz KNEZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 4, s. 657–667. — Bibliogr. s. 667, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-04/W_2010_4_01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analiza możliwości zastosowania rur z włókien szklanych w odwiertach eksploatacyjnych z dopływem siarkowodoruAnalysis of fiberglass tubing and casting use for exploitation wells with hydrosulphide inflow / Sławomir WYSOCKI, Tomasz ŚLIWA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 1, s. 83–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-01/W_2008_1_08.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Analiza numeryczna wpływu własności górotworu na transport ciepła wokół otworowego wymiennik ciepłaNumerical analysis of the rock properties effect on the heat transport around borehole heat exchanger / Tomasz ŚLIWA, Marek JASZCZUR, Andrzej GONET // W: SWCIM – 2010 : materiały XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy / Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Katedra Techniki Cieplnej. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, [2010]. — ISBN: 978-7663-036-6. — S. 551–562. — Bibliogr. s. 562, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Analiza porównawcza wykorzystania otworowych wymienników ciepła w Macedonii i w PolsceComparative analysis of using borehole heat exchangers in Macedonia and in Poland / Tomasz KOWALSKI, Aleksandra Ruvceska, Tomasz ŚLIWA, Anna BIEDA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 53. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ciepła woda użytkowa, energia geotermalna, pompy ciepła, otworowy wymiennik ciepła

  keywords: geothermal energy, borehole heat exchangers, heat pump, hot tap water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Analiza potencjalnych możliwości pozyskiwania ciepła skał z karpackich odwiertów naftowychAnalysis of potential possibility the heat extraction from rocks using oil wells in Carpathian Mountain / Tomasz ŚLIWA, Paweł Nycz // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2010 R. 49 z. 1–2, s. 119–131. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Analiza średnicy rur wydobywczych otworowego wymiennika ciepła pod kątem oporów przepływu nośnika ciepłaAnalysis of exploitation casing diameter in the borehole heat exchanger at an angle of heat carrier flow resistance / Tomasz ŚLIWA, Krzysztof KOWALCZYK, Dariusz KNEZ // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2002 R. 41 z. 3, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wymiennik ciepła, wymienniki otworowe

  keywords: borehole exchangers, heat exchanger

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Analiza technologii wiercenia otworowych wymienników ciepła w Miechowie[Analysis of drilling technology for borehole heat exchangers in Miechów] / Piotr BULIŃSKI, Tomasz ŚLIWA, Mateusz Olejarczyk, Karol Malmur // W: Inżynieria otworowa [Dokument elektroniczny] : element przekształceń energetycznych : II Seminarium "Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła" na temat: Inżynieria otworowa dla przekształceń energetycznych w Polsce : [Uniejów, 24-26 maja 2022 r.] : zeszyt streszczeń / red. Tomasz Śliwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH, 2022. — S. 23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://geoenergetyka.agh.edu.pl/pliki/seminarium/Ulotka%204.pdf [2022-06-14]

 • słowa kluczowe: otworowe wymienniki ciepła, optymalizacja parametrów wierceń, metoda udarowo-obrotowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Analiza wykonania oraz interpretacji testów reakcji termicznej (TRT) dla czterech otworów o różnej głębokości w Dźwirzynie (woj. zachodniopomorskie)Performance analysis and interpretation of thermal response tests (TRT) of four boreholes with varying depths in Dźwirzyno (West Pomeranian Voivodeship) / Tomasz ŚLIWA, Remigiusz Kunasz // W: Ciepło Ziemi, ciepłem jutra [Dokument elektroniczny] : III seminarium „Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła” : Kraków, 20-22 września 2023 r. : zeszyt streszczeń / red. Tomasz Śliwa ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH, 2023. — S. 7–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://geoenergetyka.agh.edu.pl/pliki/seminarium/Zeszyt-Streszcze%C5%84-III-Seminarium-2023.pdf [2024-03-04]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: otworowe wymienniki ciepła, geoenergetyka, TRT, Laboratorium Geoenergetyki AGH

  keywords: geoenergetics, borehole heat exchangers, TRT, Laboratory of Geoenergetics AGH UoK

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Analiza wyników testów reakcji termicznej[Analysis of the results of thermal response tests] / Tomasz ŚLIWA, Karolina Rerutko // W: Inżynieria otworowa [Dokument elektroniczny] : element przekształceń energetycznych : II Seminarium "Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła" na temat: Inżynieria otworowa dla przekształceń energetycznych w Polsce : [Uniejów, 24-26 maja 2022 r.] : zeszyt streszczeń / red. Tomasz Śliwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH, 2022. — S. 21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://geoenergetyka.agh.edu.pl/pliki/seminarium/Ulotka%204.pdf [2022-06-14]

 • słowa kluczowe: geotermia, otworowe wymienniki ciepła, test reakcji termicznej, oporność cieplna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Analysis and possibilities of geothermal recovery during natural gas extraction in watered fields, on example of the Tarnów gas field / Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK // W: Mineral raw materials and mining activity of the 21\textsuperscript{st} century : November 25–27, 2003 Ostrava, Czech Republic, Pt. 1 / [ed. Fečko Peter] ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. — Ostrava : VŠB –TU, 2003. — S. 231–236. — Bibliogr. s. 236, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: