Wykaz publikacji wybranego autora

Julia Gonciarczyk, mgr inż.

poprzednio: Śliwa

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-2968-3920

ResearcherID: brak

Scopus: 57195584595
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Application of novel tellurium film electrode for copper(II) determination by means of anodic stripping voltammetry / Julia ŚLIWA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: YISAC 2017 [Dokument elektrniczny] : 24\textsuperscript{th} Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : Venice, Italy, June 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. 14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ExGnxX [2017-07-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Determination of molybdenum(VI) traces by means of catalytic effects at the tellurium film electrode / Julia ŚLIWA, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Agnieszka KRÓLICKA // W: 25th YISAC 2018 : Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : July 2-5, 2018, Graz, Austria : book of abstracts / ed. Kurt Kalcher ; Karl-Franzens University Graz. Institute of Analytical Chemistry. — [Graz : s. n.], [2018]. — ISBN: 978-3-200-05620-6. — S. 44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Electrochemical sensing of copper employing tellurium film electrode / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI // Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. — 2017 vol. 252, s. 453–460. — Bibliogr. s. 459–460, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-06. — EIS2016: 10th International Symposium on Electrochemical Impedance Spectroscopy : Toxa, Galicia, Spain, 19-24 June 2016. — tekst: https://goo.gl/16rRGj

 • keywords: copper, anodic stripping voltammetry, tellurium film electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.electacta.2017.09.019

5
 • Oznaczanie molibdenu na tellurowej elektrodzie błonkowej metodą katalitycznej woltamperometrii[Quantification of molybdenum at the tellurium film electrode by means of catalytic voltammetry] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia GONCIARCZYK, Jerzy ZARĘBSKI // W: FGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : [Lublin, 13–17 maja 2019] : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska. — Lublin : [s. n.], 2019. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65133-31-1. — S. 110. — Bibliogr. s. 110. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Preparation of metal film electrodes via PVD and their voltammetric performance / GONCIARCZYK J., BOBROWSKI A., KRÓLICKA A., ZARĘBSKI J. // W: 2\textsuperscript{nd} Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (CBSEC) : České Budějovice, Czech Republic, April 10–12 2019 : book of abstracts. — [Czech Republic : s. n.], [2019]. — S. 14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Tellurium-coated screen-printed and glassy carbon electrodes for anodic stripping voltammetric determination of trace copper / ŚLIWA J., BOBROWSKI A., KRÓLICKA A., ZARĘBSKI J. // W: ELACh : 1\textsuperscript{st} cross-border seminar on Electroanalytical chemistry : Furth im Wald, 4-6 April 2018 : book of abstracts. — [Furth im Wald : s. n.], [2018]. — S. 31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Tellur jako nowy materiał do wytwarzania woltamperometrycznych elektrod błonkowych[Tellurium - a new material for manufacturing voltammetric film electrodes] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S09-3 S09WS04

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Woltamperometryczne błonkowe elektrody ołowiowe osadzane z fazy gazowej[Voltammetric lead film electrodes deposited by physical deposition from the gaseous phase] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI, Karol KYZIOŁ, Marta JANUŚ // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S09-14 S09P11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Woltamperometryczne elektrody bizmutowe przygotowane poprzez fizyczne osadzanie bizmutu z fazy gazowej[Voltammetric bismuth film electrodes deposited by physical deposition from the gaseous phase] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S09-14 S09P12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wykorzystanie błonkowych elektrod tellurowych do oznaczania ultraśladowych zawartości molibdenu[Application of tellurium film electrodes for the determination of trace amounts of molybdenum] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S09-15 S09P13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie elektrod metalicznych osadzanych z fazy gazowej w woltamperometrii[Voltammetric application of the metallic film electrodes deposited physically from a gaseous phase] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia GONCIARCZYK, Jerzy ZARĘBSKI // W: FGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : [Lublin, 13–17 maja 2019] : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska. — Lublin : [s. n.], 2019. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65133-31-1. — S. 100. — Bibliogr. s. 100. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wykorzystanie stopów miedzi i telluru w anodowej woltamperometrii stripingowej[Copper and tellurium alloys employed in anodic stripping voltammetry] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-91-9. — S. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wykorzystanie warstw telluru osadzanych in situ na węglowych elektrodach drukowanych do oznaczania śladowych ilości miedzi[In situ tellurium plated carbon screen printed electrodes for the determination of copper traces] / Agnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI // W: Współczesne metody i sensory elektrochemiczne : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2018. — ISBN: 978-83-65955-09-8. — S. 85–98. — Bibliogr. s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie nowej błonkowej elektrody tellurowej do oznaczenia miedzi techniką anodowej woltamperometrii stripingowej[A novel tellurium film electrode employed for copper determination using anodic stripping voltammetry] / Julia ŚLIWA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: KRK InnoTech Summit 2017 [Dokument elektroniczny] : 26 października 2017 : streszczenia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-3-1. — S. 27–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/KITS-2017.pdf [2017-11-30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: