Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Porzucek, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8250-2703

ResearcherID: brak

Scopus: 6506151611

PBN: 900471

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
2
 • Analiza badań magnetycznych na przykładzie cmentarzyska ciałopalnego[Magnetic survey analysis on the example of cremation cementary] / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK, Piotr Janczewski // W: Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016 / red. Mirosław Furmanek, Tomasz Herbich, Maksym Mackiewicz ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego ; Fundacja Nauki "Archaeologia Silesiae". — Wrocław : [s. n.], 2016. — ISBN: 978-83-61416-73-9. — S. 67–69. — Bibliogr. s. 69. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • An example of subsurface microgravimetric survey / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // W: SGEM 2015 : science and technologies in geology, exploration and mining : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, mineral processing, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-31-5. — S. 743–749. — Bibliogr. s. 749. Abstr.

 • keywords: geotechnics, microgravimetric, subsurface investigation

4
 • Application of complex geophysical methods for fractured zones detection around mining excavation : [abstract] / GOŁĘBIOWSKI T., PORZUCEK S., Pasierb B. // W: 34\textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining and environmental geophysics : Targanice, 27–29 May 2013. — [Katowice : University of Silesia. Faculty of Earth Sciences], [2013]. — S. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Application of geophysical methods to restore the sub-cretaceous surface of the Upper Nysa Kłodzka Graben / Janusz Badura, Olgierd Jamroz, Jan Farbisz, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // W: 14\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Jarnołtówek, Poland, October 21–23, 2013 : abstracts / Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Institute of Geodesy and Geoinformatics, Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, Polish Academy of Sciences. Committee of Geodesy. — [Wrocław : Wrocław University of Environmental and Life Sciences], [2013]. — S. 8–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badania grawimetryczne dla potrzeb budowy autostradGravity research fot the construction of highways / Janusz MADEJ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 1, s. 63–68. — Bibliogr. s. 66–67, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: metoda grawimetryczna, metoda mikrograwimetryczna, anomalia siły ciężkości, gęstosć objętościowa, strefy rozluźnień, deformacje ciągłe i nieciągłe

  keywords: gravity method, microgravity method, gravity anomaly, bulk density, loosened zone, continuous and discontinuous deformation

7
 • Badania grawimetryczne w Staruni w latach 2004-2007[Gravity research in Starunia during the period 2004–2007] / S. PORZUCEK, J. MADEJ // W: Prirodno-ìstorična spadŝina Starunì : tezi dopovìdej Drugoï Mìžnarodnoï naukovoï konferencìï do 100-rìččâ peršoï znahìdki mamonta ì volohatogo nosoroga v Starunì u 1907 rocì : Starunâ–L'vìv–Ìvano-Frankìvs'k–Krakìv, 15–17 travnâ 2008 roku = Przyrodniczo-historyczna spuścizna Staruni : materiały na II międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 100-rocznicy znalezienia pierwszego mamuta i nosorożca włochatego w Staruni w 1907 roku : Starunia–Lwów–Iwano-Frankiwsk–Kraków, 15–17 maja 2008 roku / red. kol. Kotarba M. J. [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-915765-6-4. — S. 171–172. — Bibliogr. s. 172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Badania mikrograwimetryczne nad płytko leżącymi starymi sztolniami wydrążonymi w piaskowcuMicrogravity survey seated over shallow old adits drifted in sandstone / Sławomir PORZUCEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 497–506. — Bibliogr. s. 505–506, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_46.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo, geomechanika, geofizyka, mikrograwimetria, sztolnia

  keywords: geomechanics, geophysics, mining, microgravity, adit

9
 • Comparison of terrain correction in microgravimetry using airborne and terrestrial laser scanning data / Sławomir PORZUCEK, Wojciech MATWIJ // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-00-3. — S. 57–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • keywords: microgravimetry, terrain correction, airborne and terrestrial laser scanning

10
11
 • Geophysical surveys and modelling for recognizing of gypsum karstBadania geofizyczne i modelowanie dla rozpoznania krasu gipsowego / Monika ŁÓJ, Tomisław Gołębiowski, Sławomir PORZUCEK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2014 [nr] 13, s. 83–97. — Bibliogr. s. 95–97, Abstr.

 • słowa kluczowe: modelowanie, georadar, mikrograwimetria, kras gipsowy

  keywords: modelling, GPR, microgravimetry, gypsum karst

12
 • Geophysics in near-surface investigations / Jadwiga A. JARZYNA, Jerzy DEC, Jerzy KARCZEWSKI, Sławomir PORZUCEK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Anna WOJAS, Jerzy ZIĘTEK // W: New achievements in geoscience / ed. Hwee-San Lim. — [Rijeka?] : InTech, 2012. — ISBN: 978-953-51-0263-2. — S. 45–80. — Bibliogr. s. 78–80. — Publikacja dostępna także w Internecie pod adresem:{http://cdn.intechopen.com/pdfs/33709/InTech-Geophysics_in_near_surface_investigations.pdf} [2012-04-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Gravimetric survey of activity of salt dome monitored by geodetic methods / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Sławomir PORZUCEK, Janusz MADEJ // W: 14\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Jarnołtówek, Poland, October 21–23, 2013 : abstracts / Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Institute of Geodesy and Geoinformatics, Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, Polish Academy of Sciences. Committee of Geodesy. — [Wrocław : Wrocław University of Environmental and Life Sciences], [2013]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Gravity survey of Sudeten Marginal Fault between Złoty Stok – Srebrna Góra / MADEJ Janusz, ŁÓJ Monika, PORZUCEK Sławomir, Badura Janusz // W: The 11\textsuperscript{th} Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt', Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic], [2010]. — S. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Grawimetryczne odwzorowanie geomechanicznego modelu stref rozluźnień w otoczeniu starego wyrobiskaGravimetric representation of the geomechanical model of loosened zone around an old working / Sławomir PORZUCEK, Marek CAŁA, Janusz MADEJ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 303–310. — Bibliogr. s. 310, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_27.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Magnetic survey on the archaeological site - cremation burial case study / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK, Piotr Janczewski // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-00-3. — S. 221–228. — Bibliogr. s. 228, Abstr.

 • keywords: magnetic method, burial cremation, magnetic vertical gradient

17
 • Microgravity investigations of near surface geological structuresBadania mikrograwimetryczne przypowierzchniowych stref ośrodka geologicznego / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 97–98. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Microgravity survey in the area of the former shallow coal mining / Sławomir PORZUCEK // W: SGEM2013 : GeoConference on Science and technologies in geology, exploration and mining : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Hydrogeology; engineering geology and geotechnics; mineral processing; applied and environmental geophysics; oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-954-91818-8-3. — S. 823–830. — Bibliogr. s. 830, Abstr.

 • keywords: microgravity, cave-in, post-mining, suffosion

19
 • Miejsce i środowisko utworów plejstoceńskich znalezienia nosorożców włochatych w Staruni[Place and habitat of Pleistocene sediments of discoveries of woolly rhinoceroses in Starunia]] / R. Stachowicz-Rybka, M. J. KOTARBA, O. R. Stelmakh, S. PORZUCEK, W. BURZEWSKI // W: Prirodno-ìstorična spadŝina Starunì : tezi dopovìdej Drugoï Mìžnarodnoï naukovoï konferencìï do 100-rìččâ peršoï znahìdki mamonta ì volohatogo nosoroga v Starunì u 1907 rocì : Starunâ–L'vìv–Ìvano-Frankìvs'k–Krakìv, 15–17 travnâ 2008 roku = Przyrodniczo-historyczna spuścizna Staruni : materiały na II międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 100-rocznicy znalezienia pierwszego mamuta i nosorożca włochatego w Staruni w 1907 roku : Starunia–Lwów–Iwano-Frankiwsk–Kraków, 15–17 maja 2008 roku / red. kol. Kotarba M. J. [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-915765-6-4. — S. 191–193. — Bibliogr. s. 192–193

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Mikrograwimetryczna ocena stanu zagrożenia powierzchni terenu spowodowanego przez szybiki w opuszczonym złożu galmanu na Górnym ŚląskuMicrogravimetric assessment of possible surface hazard created by the fore-shafts in abandoned calamine deposit in the Upper Silesia / Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK // W: Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2008. — ISBN: 978-83-915765-7-1. — S. 267–276. — Bibliogr. s. 276, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Modelowanie grawimetryczne stref rozluźnień rozwijających się nad pustką w skałach metamorficznychGravity modelling of loosening zone in metamorphic rock over hole / Janusz MADEJ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 411–418. — Bibliogr. s. 418, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_38.pdf

 • słowa kluczowe: geomechanika, geofizyka, mikrograwimetria, pustki skalne

  keywords: geomechanics, geophysics, microgravity

22
 • Modern geodetic measurement techniques in gravimetric studies - example of gypsum karst in the Siesławice region / Sławomir PORZUCEK, Monika ŁÓJ, Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Monitoring geodynamic processes using geodetic and gravimetric methods: an example from the Western Carpathians (South Poland)Monitoring procesów geodynamicznych z wykorzystaniem metod geodezyjnych i grawimetrycznych: przykład z Karpat Zachodnich (Polska południowa) / Monika ŁÓJ, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Witold ZUCHIEWICZ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2, s. 217–247, [2] k. złoż.. — Bibliogr. s. 239–245, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02/Geologia_2009_2_05.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty Zachodnie, Polska południowa, czasowe zmiany przyspieszenia siły ciężkości, neotektonika

  keywords: South Poland, neotectonics, Western Carpathians, temporal gravity changes

24
 • Neotectonics of the Western Carpathians of Poland inferred from geomorphic and gravimetric studies: an example from the Soła River valley / Janusz MADEJ, Witold ZUCHIEWICZ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // W: CETeG 2010 : 8\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Group studies (CETeG) : 22–25 April 2010, Mąchocice Kapitulne, Poland : conference proceedings / eds. Mirosław Ludwiniak, Andrzek Konon, Anna Żylińska. — Warsaw : University of Warsaw. Faculty of Geology : Polish Geological Institute –National Research Institute, 2010. — S. 94–96. — Bibliogr. s. 96. — Dod. afiliacja dla W. Zuchiewicz: Galicia Tectonic Group

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Ocena likwidacji szybu metodą mikrograwimetrycznąEstimation of shaft liquidation with microgravity method / Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 473–478. — Bibliogr. s. 478, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych