Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Leszczyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: F-4152-2016

Scopus: 7003968173

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • Application of fluidized bed combustion technology for utilization of post-rolling oily wastesZastosowanie technologii fluidalnego spalania do utylizacji powalcowniczych odpadów olejowych / Sławomir LESZCZYŃSKI // Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN 0324-8461. — 2005 vol. 31 no. 3, s. 99–108. — Bibliogr. s. 108, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of zeolite beds in the fluidized combustion technology : [abstract] / S. LESZCZYŃSKI, B. BRZYCHCZYK, M. WILK, Stanisław SŁUPEK // W: Proceedings of 17-th International Symposium on Combustion Processes ISoCP : Poznań, Poland, September 24–27, 2001 / Poznań University of Technology. — [Poland : s. n.], [2001]. — S. 208

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bieżące działania z zakresu ochrony i inżynierii środowiska wybranych wydziałów AGH na rzecz zrównoważonego rozwoju[Currect activities in the selected AGH faculties within the scope of environmental protection and enginnering for sustainable development] / Mariusz HOLTZER, Sławomir LESZCZYŃSKI, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2007. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 35). — ISBN10: 83-89772-27-2. — S. 383–387

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy w PolsceEnergy utilization of biomass for Poland / Sierżęga Róża, LESZCZYŃSKI Sławomir // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 3, s. 145–154. — Bibliogr. s. 153–154. — Energia–Ekologia–Etyka : II konferencja : Kraków, 20–21 maja 2004 : materiały konferencyjne / Studenckie Koło Naukowe Energetyków Caloria. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Energetyczne wykorzystanie odpadów z przemysłu browarniczegoEnergetic utilization of wastes from brewing industry / Sławomir LESZCZYŃSKI, Adam Burek // W: „Paliwa z odpadów 2014” : IX międzynarodowa konferencja : Szklarska Poręba, 19–21 listopada 2014 = „Fuel from waste 2014” : 9\textsuperscript{th} international conference : Szklarska Poręba – Poland, November 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{th} 2014 / Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska. — [Gliwice : Politechnika Śląska], [2014]. — ISBN: 978-83-930232-6-4. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.. — S. Leszczyński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Energetyczne wykorzystanie stabilizowanych odpadów organicznychEnergetic utilization of stabilized organic wastes / Sławomir LESZCZYŃSKI, Stanisław SŁUPEK // W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : XII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy 29–30. 09. 2005 / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. — Częstochowa : PC KPPiOŚ, 2005. — (Gospodarka Cieplna i Eksploatacja Pieców Przemysłowych ; ISSN 1429-1398 ; 2005). — S. 117–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Energy evaluation of treatment alternatives in Poland / Włodzimierz WÓJCIK, Sławomir LESZCZYŃSKI, Howard T. Odum // W: Heavy metals in the environment : using wetlands for their removal / Howard T. Odum [et al.] ; Center for Environmental Policy and Center for Wetlands ; University of Florida. Environmental Engineering Sciences. — Boca Raton [et al.] : CRC Press LLC, 2000. — ISBN10: 1-56670-401-4. — S. 145–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Environmental aspects of thermal utilization of municipal wastes in Poland / Sławomir LESZCZYŃSKI, Robert SEKUŁA, Piotr BRZYCHCZYK, Stanisław SŁUPEK // W: Second joint Polish-Japanese seminar on “Advanced modelling and simulation in engineering” : Pultusk near Warsaw, 29 May–1 June, 1994 ; workshop on “Combustion and safety in industrial processes” : Cracow, 2–4 June, 1994 : program and abstracts. — [Cracow : s. n.], [1994]. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • “Fluent” code as a tool for modelling of liquid fuel combustion / Robert SEKUŁA, Piotr BRZYCHCZYK, Sławomir LESZCZYŃSKI // W: Second joint Polish-Japanese seminar on “Advanced modelling and simulation in engineering” : Pultusk near Warsaw, 29 May–1 June, 1994 ; workshop on “Combustion and safety in industrial processes” : Cracow, 2–4 June, 1994 : program and abstracts. — [Cracow : s. n.], [1994]. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Heavy metals in the environment : using wetlands for their removal / Howard T. Odum, Włodzimierz WÓJCIK, [et al.], Sławomir LESZCZYŃSKI, [et al.] ; Center for Environmental Policy and Center for Wetlands ; University of Florida. Environmental Engineering Sciences. — Boca Raton [et al.] : CRC Press LLC, 2000. — [14], 326 s.. — Bibliogr. s. 283–304

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Law and technological approaches of solid wastes management towards Polish joint the UE / Sławomir LESZCZYŃSKI // W: EUROECO 2001 : co-operation of decision-makers, scientists and practitioners for the promotion of sustainable development and European integration : Kraków (Cracow), 18.–19.06.2001 : book of abstracts = EUROECO 2001 : współpraca decydentów, naukowców i praktyków na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju i integracji Europejskiej / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, [2001]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modyfikacja gazów poprocesowych z pirolizy odpadów powalcowniczychModification of pyrolysis gases from postrolling oily waste thermal degradation / LESZCZYŃSKI S., BRZYCHCZYK B. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 527–532. — Bibliogr. s. 532, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. 10. 2004 Malá Lučivná

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Odzysk mineralnej bazy olejowej z powalcowniczych emulsji i odpadów olejowych[Recovery of mineral oil base from post-rolling emulsions and oily wstes] / Sławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK // W: „Odpady 2003” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : V międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 = Theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój”, [etc.]. — [Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”], 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 83-904497-9-X. — S. 205–216. — Bibliogr. s. 215–216, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pirolityczna utylizacja odpadów żywicznychPyrolytical utilization of gummy wastes / Stanisław SŁUPEK, Sławomir LESZCZYŃSKI, Andrzej BUCZEK // W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : X ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Cęstochowy 9.–11. 10. 2002 / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta „Częstochowa” S.A.. — Częstochowa : PC KPPiOŚ, 2002. — S. 195–203. — Bibliogr. s. 203, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Pirolityczna utylizacja substancji celulozowychPyrolysis of waste cellulosic materials / S. LESZCZYŃSKI // Ekologia i Technika = Ecology and Technology ; ISSN 1230-462X. — 1999 R. 7 nr 2, s. 50–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Piroliza gleb skażonych substancjami ropopochodnymi[Pyrolysis of soil pollution oil-derivative substance] / Sławomir LESZCZYŃSKI // W: Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów niebezpiecznych : Poznań, 30 września–1 października 1996 : materiały konferencyjne. — [Poznań] : Wydawnictwo ABRYS, [1996]. — S. 133–139. — Bibliogr. s. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Piroliza odpadów celulozowychPyrolysis process of cellulose wastes / Sławomir LESZCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Politechnika Koszalińska ; ISSN 1640-6249. — 1999 nr 15, s. 283–292. — Bibliogr. s. 291, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Pyrolysis of sewage sludge and municipal organic wastePyrolýza nebezpečného kalu a komunálneho organického odpadu / LESZCZYŃSKI S. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2006 R. 12 spec. iss. 1, s. 257–261. — Bibliogr. s. 261, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Redukcja zanieczyszczeń cynkowych w odpadach żelazonośnychReduction of zinc impurity in iron-bearing waste / Sławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 69–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Redukcja zanieczyszczeń gazowych na naturalnych zeolitach[Reduction of gaseous pollutants on natural zeolites] / Beata BRZYCHCZYK, Sławomir LESZCZYŃSKI // W: Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle chemicznym i rolnictwie : VII konferencja : Międzyzdroje, 12–15. 06. 2007 : (streszczenia) / Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane PSz, 2007. — 60 lat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ; Patronat honorowy: Minister Środowiska. — S. 106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Redukcja zanieczyszczeń w procesie fluidalnego spalania na złożach zeolitowych[Reduction of pollutions produced in fluidised combustion technology on the zeolites beds] / Sławomir LESZCZYŃSKI, Stanisław SŁUPEK, Beata BRZYCHCZYK, Małgorzata WILK // W: Emisje zagrażające środowisku : Pol-Emis 2002 : [sympozjum, Kudowa Zdrój, 12-15.06.2002] / oprac. red.: Jan Rutkowski, Anna Musialik-Piotrowska ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Główna Sekcja Branżowa Inżynierii Ochrony Atmosfery, Politechnika Wrocławska. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska. — Wrocław : PZITS. Oddział Dolnośląski, 2002. — U dołu s. tyt. i okł. publikację oznaczono jako: Wydawnictwo PZITS nr 803.. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391161935. — S. 199–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Sewage sludge biomass pyrolytical utilization : [poster] / S. LESZCZYŃSKI, S. SŁUPEK // W: 19\textsuperscript{th} International symposium on Combustion processes : Wisła, 30 August – 2 September 2005 / Polish Academy of Sciences. Thermodynamics and Combustion Committee. Combustion Section, Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice Poland, OPTI_ENERGY. Centre of Excellence. — [Poland : s. n.], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 298–299. — Bibliogr. s. 299

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Some information of Polish environment and environmental aspects of metallurgical industry / Sławomir LESZCZYŃSKI // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 19–30. — Bibliogr. s. 28, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Spalanie gazów z pirolitycznego rozkładu biomasy na złożu zeolitowymCombustion of gases out of pyrolitical decomposition of biomass on the zeolite beds / Sławomir LESZCZYŃSKI, Stanisław SŁUPEK, Beata BRZYCHCZYK // W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : XI ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy 10. 10. 2003 / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. — Częstochowa : PC KPPiOŚ, 2003. — S. 47–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: