Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Badura, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0629-7362 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55330361000

PBN: 5e709208878c28a04738eecb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Analiza dynamiczna mostu przeładunkowego o konstrukcji powłokowejDynamic analysis of charging bridge of a shell structure / Bogusław ŁADECKI, Sławomir BADURA // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 2, s. 95–106. — Bibliogr. s. 106, Summ.

 • słowa kluczowe: MES, pomiary tensometryczne, badania nieniszczące, suwnice bramowe, stan naprężeń

  keywords: FEM, state of stress, metal structures, strain measurements, NDT examination

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.32

2
 • Analiza eksperymentalna mostu przeładunkowego konstrukcji powłokowejExperimental analyze of debrick bridge with coating construction / ŁADECKI Bogusław, BADURA Sławomir, MATACHOWSKI Filip // W: XXIV Sympozjum Mechaniki eksperymentalnej ciała stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego = 24\textsuperscript{th} Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Wrocław, 22 września 2010. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, [2010]. — S. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza techniczna i ekonomiczna rekonstrukcji czerpaków dla koparek kołowych SchRs 4000 urabiających caliznę w KWB „Bełchatów”Technical and economic analysis of the reconstruction buckets used in the bucket wheel excavator's SchRs 4000 working in KWB “Bełchatów” / Sławomir BADURA, Antoni ŁOPATA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 1, s. 1–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rle01da.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-01/mech01.pdf

 • słowa kluczowe: czerpak, koparka kołowa

  keywords: bucket, bucket wheel excavator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wytrzymałościowa bębna pędnego maszyny wyciągowej[The strenght's analysis of the wheel of koepe pulley] / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // W: MES 2007 [Dokument elektroniczny] : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : materiały konferencyjne / zespół red. Marian Klasztorny, Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6–7. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wytrzymałościowa bębna pędnego maszyny wyciągowejThe strenght analysis of the wheel of koepe pulley of winding gear / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // Acta Mechanica et Automatica ; ISSN 1898-4088. — 2008 vol. 2 no. 1, s. 91–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wytrzymałościowa koła pędnego maszyny wyciągowej[The strenght's analysis of koepe pulley of a hoist machine] / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // W: MES 2007 : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : streszczenia / zespół red. Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wytrzymałościowa MES spągnicy obudowy zmechanizowanej „Glinik 15/32 Poz”The strenght's analysis of MES of sill piece of mechanized casing “Glinik 15/32 Poz” / Sławomir BADURA, Dariusz BAŃDO, Katarzyna MIGACZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 1, s. 9–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-01/GG_2006_1_01.pdf

 • słowa kluczowe: MES, metoda elementów skończonych, obudowa zmechanizowana, spągnica

  keywords: finite elements method, mechanized casing, sill piece

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza wytrzymałościowa wsporników pod uchwyty kabli energetycznych i sygnałowych zabudowanych w szybach górniczych[Strength analysis supports the holders of power and signals cables built into the mine shafts] / Marek PŁACHNO, Sławomir BADURA // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : X międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2014 : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 84. — Pełny tekst W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja : 5–7 listopada 2014 : referaty / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza wytrzymałościowa wsporników pod uchwyty kabli energetycznych i sygnałowych zabudowanych w szybach górniczychStrength analysis supports the holders of power and signal cablesbuilt into the mine shafts / Marek PŁACHNO, Sławomir BADURA // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.  z  o. o.. — Lędziny : CBiDGP, 2015. — ISBN: 978-83-936657-6-1. — S. 206–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza wytrzymałościowa zębów koparki kołowej[The strenght's analysis of teeth of wheel excavator] / BADURA Sławomir, Katarzyna MIGACZ // W: MES 2005 : programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : IX konferencja naukowo-techniczna : Giżycko, 19–22 października 2005 : materiały konferencyjne / zespół red. Elżbieta Kowal, Joanna Włodarczyk, Piotr Szurgott ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Mechaniczny. Zakład Mechaniki Ogólnej. — Warszawa : ZMO WAT + CD-ROM, 2005. — ISBN10: 83-89399-01-10. — S. 137–141. — Bibliogr. s. 141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania laboratoryjne i półprzemysłowe rzeczywistych obciążeń elementów skrawających zębów WKL oraz nowej generacji zębów ACX-LLaboratory and industrial tests of real loads of slicing elements of WKL teeth and new generation ACXL teeth / Sławomir BADURA, Katarzyna MIGACZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 31–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_01.pdf

 • słowa kluczowe: koparka czerpakowa, ząb oblewany, ząb stożkowy, badania przemysłowe zęba

  keywords: industrial research tooth, tooth on cone shape, casting tooth, excavator's scoops

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania nad możliwością zastosowania obrotowych zębów na nożach czerpaków koparek kołowychThe investigations of possibility of usage rotating teeth on the bucket's knifes of wheel excavators / Sławomir BADURA, Katarzyna MIGACZ, Piotr MICEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 45–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_02.pdf

 • słowa kluczowe: koparka czerpakowa, ząb oblewany, ząb stożkowy, badania przemysłowe zęba

  keywords: industrial research tooth, tooth on cone shape, casting tooth, excavator's scoops

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania nieniszczące z analizą wytrzymałościową mostów przeładunkowych o konstrukcji powłokowejNondestructive examination with strength analysis of loading bridges with coating construction / Bogusław ŁADECKI, Sławomir BADURA, Filip MATACHOWSKI // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2011 nr 16, s. 24. — Tekst pol.-ang.. — 40. KKBN : materiały 40. Krajowej Konferencji Badań nieniszczących : Warszawa 24–26 X 2011 : [abstrakty] / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2011. — ISBN 978-83-87982-39-3. — Pełny tekst W: 40. KKBN [Dokument elektroniczny] : 24–26. 10. 2011, Warszawa. Wersja do Windows. — Dane tekstowe / PTNBiDT SIMP. — [Warszawa : PTNBiDT SIMP, 2011]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania obciążeń napędu koła czerpakowego koparki kołowej pracującej w nadkładzie kopalni KWB „Turów” przy uzbrojeniu czerpaków koparki zębami skrawającymi nowej konstrukcjiInvestigation of loadings of drive of bucket's wheel which had been working in overlay of KWB “Turów” mine equipping buckets with new construction slicing theeth / BADURA Sławomir, MIGACZ Katarzyna // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — Na okł. dod.: TUR 2011. — ISBN: 978-83-930353-4-2. — S. 536–542. — Bibliogr. s. 542, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania obciążeń napędu koła czerpakowego koparki kołowej pracującej w pokładzie węgla brunatnego kopalni KWB „Turów” przy uzbrojeniu czerpaków zębami skrawającymi nowej konstrukcjiInvestigation of loadings of drive of bucket's wheel of wheel excavator which had been working in brown coal overlay of KWB “Turów” mine equipping buckets with new construction slicing teeth / BADURA Sławomir, MIGACZ Katarzyna // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — Na okł. dod.: TUR 2011. — ISBN: 978-83-930353-4-2. — S. 543–549. — Bibliogr. s. 549, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Bezpieczne, awaryjne (krańcowe) hamowanie naczyń górniczych urządzeń wyciągowychSafe emergency (end) braking of conveyances in mine hoisting machines / Stanisław WOLNY, Stanisław BADURA // W: KOMTECH 2014 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2014. — ISBN: 978-83-60708-83-5. — S. 471–482. — Bibliogr. s. 481–482, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Diagnostyka stanu technicznego zbrojenia szybowego górniczego urządzenia wyciągowegoDiagnosis of technical condition of shaft steelwork system in hoisting mining installation / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2017 nr 4, s. 52–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dynamics and static study of slicing tooth of wheel excavator / BADURA Sławomir, ŁOPATA Antoni, MIGACZ Katarzyna // W: TSD international conference : IX International Technical Systems Degradation Conference : Liptovský Mikuláš 7–10 April 2010 / ed. in chief Jędrzej Mączak ; Warsaw University of Technology. Faculty of Automative and Construction Machinery Engineering [etc.]. — Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, cop. 2010. — ISBN: 978-83-911726-8-1. — S. 66–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Eksperymentalna weryfikacja modelu obliczeniowego konstrukcji naczynia wydobywczego w zakresie częstości drgań wybranych punktów obiektuExperimental verification of computational model the conveyance structure in the range the frequency of vibration selected object points / WOLNY Stanisław, BADURA Sławomir // W: Problemy transportu i przeróbki w górnictwie : modelowanie procesów : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2015. — ISBN: 978-83-930353-9-7. — S. 171–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Eksperymentalna weryfikacja stanu naprężenia w elementach koła pędnego urządzenia wyciągowegoExperimental verification of a state of stress in the elements of the wheel of Koepe pulley of winding gear / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Sławomir BADURA // W: XXIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego [Dokument elektroniczny] : Jachranka 15–18 października 2008 : materiały = 23\textsuperscript{rd} Symposium on Experimental Mechanics of Solids : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr., Streszcz.. — Streszczenie także W: XXIII Sympozjum Mechaniki eksperymentalnej ciała stałego im. prof. Jacka Stupnickiego = 23rd Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 15–18 października 2008 . — [Warszawa : Politechnika Warszawska. Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, 2008]. — S. 49. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Eksperymentalna weryfikacja stanu naprężenia w elementach koła pędnego urządzenia wyciągowegoExperimental verification of state of stress in Koepe pulley elements using in winding gear / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Sławomir BADURA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2010 R. 69 nr 3, s. 22–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Kontrola stanu technicznego zbrojenia szybowegoControl of shaft steelwork's technical conditions / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // W: KOMTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : [18–20 września 2017, Szczyrk] : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65593-05-4. — S. 108–116. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kontrola stanu technicznego zbrojenia szybowegoControl of the shaft steelwork's technical conditions / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2018 nr 1, s. 63–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — KOMTECH 2017 : [18–20 września 2017, Szczyrk]

 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, zbrojenie szybowe

  keywords: underground mining, shaft steelwork

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25