Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Skoczylas, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
 • Malakofauna holoceńskich osadów w dolinie potoku Glinne na południe od Łańcuta[Malacofauna of the Heloxy sediments in the valley of the Glinne stream south of Lancut] / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Sylwia SKOCZYLAS // W: Problemy współczesnej malakologii 2016 [Dokument elektroniczny] : XXXII krajowe seminarium malakologiczne : Spała 13–15 X 2016 : [streszczenia] / red. Tomasz K. Maltz, Tomasz Kałuski, Anna Sulikowska-Drozd ; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Malakologów Polskich. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016. — ISBN: 978-83-7986-111-8. — S. 11–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.malakologia.org/pdf/KSM32.pdf [2017-07-31]. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Malakofauna późnoholoceńskich martwic wapiennych w rezerwacie Dolina Eliaszówki i jego otoczeniu (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, południowa Polska)Malacofauna of Late Holocene calcareous tufas in the Dolina Eliaszówki Nature Reserve and its surroundings (Kraków–Częstochowa Upland, southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Sylwia SKOCZYLAS // Chrońmy Przyrodę Ojczystą ; ISSN 0009-6172. — 2017 t. 73 z. 4, s. 259–270. — Bibliogr. s. 268–269, Summ.

 • słowa kluczowe: malakofauna, martwice wapienne, zmiany środowiska, antropopresja, południowa Polska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

  keywords: southern Poland, malacofauna, Kraków-Częstochowa Upland, calcareous tufas, environmental changes, human activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Molluscan assemblages from calcareous tufa in the Skalski stream valley (Pieniny Mountains, Southern Poland) and their application for reconstruction of natural and anthropogenic environmental changes / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Sylwia SKOCZYLAS // Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences ; ISSN 1842-4090. — 2017 vol. 12 no. 2, s. 583–594. — Bibliogr. s. 592–594, Abstr.

 • keywords: Holocene, calcareous tufa, molluscan assemblages, human impact, Pieniny Mts, Southern Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: