Wykaz publikacji wybranego autora

Zdzisław Sierpiński, dr inż.

asystent

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Annealing and hot deformation of Al-based composite hardened with niobium oxide dispersions / L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ // W: 5\textsuperscript{th} Polish-Japanese symposium on Advanced methods of materials characterization : 29. 08.–2. 09. 2004 Niedzica, Poland : programme and abstracts. — [Kraków : Polish Academy Of Science. Institute of Metallurgy and Materials Science], [2004]. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Annealing and hot deformation of Al-based composite hardened with niobium oxide dispersions / L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ // Archives of Materials Science ; ISSN 1734-9885. — 2005 vol. 26 no. 1–2, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — 5th Polish-Japanese symposium on Advanced methods of materials characterization : 28.08-2.09.2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania korozji atmosferycznej drutów na przewody ze stopów AlMgSiInvestigations of the atmospheric corrosion of wires made of AlMgSi / A. MARASZEWSKA, S. NOWAK, Z. SIERPIŃSKI, T. KNYCH // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 wyd. spec., s. 227–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Abstr.. — KOROZJA 2002 : „problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kalorymetryczna analiza przemian w stopach metali nieżelaznych[The calorimetric investigations of transformations in the non-ferrous metals alloys] / M. TUMIDAJEWICZ, Z. SIERPIŃSKI // W: SAT'02 : III [trzecia] Szkoła Analizy Termicznej : Zakopane 10–12 kwietnia 2002 : materiały konferencyjne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 208

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Non-isothermal annealing of AA7075 aluminum alloy – structural and mechanical effectsNieizotermiczne wyżarzanie stopu aluminium AA7075 – efekty strukturalne i mechaniczne / K. PIEŁA, L. BŁAŻ, Z. SIERPIŃSKI, T. Foryś // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 3, s. 703–709. — Bibliogr. s. 709

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0076-6

6
 • O interpretacji procesów wydzielania w stopach miedziOn the interpretation of precipitation processes in the copper alloys / Zdzisław SIERPIŃSKI, Marek TUMIDAJEWICZ // W: CCTA 8 : 8\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) and international symposium on Thermodynamics and structure of liquids : 3–8 September 2000 Zakopane, Poland : abstracts. — [Kraków] : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „CYTAT”, 2000. — ISBN10: 83-912433-2-X. — S. 67–68. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Rury ze szwem, ze stali niskowęglowych z powłokami metalicznymi : badania przemysłowe i laboratoryjne[Seamed tubes of low-carbon steels with metallic coatings : industrial and laboratory scale investigations] / T. KNYCH, M. MROCZKOWSKI, St. NOWAK, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ, M. WRÓBEL, J. ZASADZIŃSKI, K. ŻABA, A. Adamiec, S. Starzykowski // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN10: 83-904497-5-7. — S. 165–176. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Secondary precipitation in CuNiAl alloy / Z. SIERPIŃSKI, L. BŁAŻ, W. Baliga // W: XI International conference on Electron microscopy of solids : Krynica, Poland, 19–23 May 2002 : abstracts / org.: Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, Microscopy Section of Committee on Materials Science of Polish Academy of Sciences, Polish Materials Society. — [Poland : PAS], [2002]. — S. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Srebro próby 925 z różnymi dodatkami stopowymi[Ag925 jewelry alloy containing different alloy component] / Jan JAROMINEK. Janusz GRYZIECKI, Zdzisław SIERPIŃSKI, Marek TUMIDAJEWICZ // W: Metale szlachetne : II krajowa konferencja : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 = “Noble metals” : proceedings of the conference / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. [1–11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Stop miedzi z niklem i aluminium oraz sposób obróbki stopu miedzi z niklem i aluminium[Nickel and aluminium containing copper alloy and method of treating same] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław SIERPIŃSKI, Janusz GRYZIECKI. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C22C 9/06. — Polska. — Opis patentowy ; PL 184141 B1 ; Udziel. 2002-04-10 ; Opubl. 2002-09-30. — Zgłosz. nr P.328355 z dn. 1998-09-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL184141B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • The influence of current density and bath composition on the electrodeposition of nickel and nickel/silicon carbide composite / Lidia BURZYŃSKA, Ewa RUDNIK, Ludwik BŁAŻ, Monika Kotula, Zdzisław SIERPIŃSKI, Wojciech Szymański // Transactions of the Institute of Metal Finishing ; ISSN 0020-2967. — 2003 vol. 81 Pt. 6, s. 193–198. — Bibliogr. s. 198, Summ.

 • keywords: microstructure, electrodeposition, nickel, Ni/SiC composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/00202967.2003.11871539

15
 • Wpływ wysokiej temperatury na ewolucję struktury stopu CuNi14Al3 umocnionego wydzieleniowoAn influence of high temperature on structure changes of precipitation hardened CuNi14Al3 alloy / Zdzisław SIERPIŃSKI, Janusz GRYZIECKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 1999 R. 20 nr 6, s. 610–613. — Bibliogr. s. 613, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wykorzystanie badań kalorymetrycznych w zagadnieniach metaloznawczychThe application of calorimetric investigation in the physical metallurgy / Zdzisław SIERPIŃSKI, Janusz GRYZIECKI, Andrzej ŁATKOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Nauki Techniczne: Mechanika. — 2000 [z.] 72, s. 185–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz., Summ.. — Problemy metaloznawstwa w technice XXI wieku : konferencja / kom. nauk. Jan Adamczyk [et al.]. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: