Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Sierpińska, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 903197

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • Analityczne narzędzia wspomagające proces sterowania równowagą finansową w przedsiębiorstwieAnalytic tools of supporting the financial balance in the company / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // W: Metody zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach / red. nauk. Piotr J. Szczepankowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. — Warszawa : WSFiZ, 2004. — ISBN10: 8388953818. — S. 268–289. — Bibliogr. s. 288, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bonus systems in mining industry : current situation and future developmentsSystem pomiarowy w górnictwie : stan obecny i kierunki zmian / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/2, s. 223–235. — Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & EXPO 2008 : new challenges and visions for mining : economics, management and design in the mining industry : Kraków, 7–11 września 2008 / red. z. 4/2 Roman Magda, Patrycja Bąk, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: mining industry, motivation system, bonus systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bonus systems in mining industry, current situation and future developments / M. SIERPIŃSKA, A. KUSTRA // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka działalności naukowej realizowanej przez zespół naukowy Pracowni Finansów w latach 2007–2011[The profile of scientific activities of Office of Finance during the years 2007–2011] / Maria SIERPIŃSKA // W: Materiały konferencyjne sesji naukowej z okazji Jubileuszu 90-lecia Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle : Kraków, 18 września 2012 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2012. — S. 33–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Controlling finansowy[Financial controlling] / Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / pod red. Marii Sierpińskiej. — Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. — (Seria Akademicka). — ISBN10: 8389355434. — S. 265–304. — Bibliogr. s. 304

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Controlling finansowy w przedsiębiorstwieFinancial controlling in a company / Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / pod red. Marii Sierpińskiej ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. — Warszawa : WSFiZ, 2003. — S. 215–253. — Bibliogr. s. 253, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie[Functional controlling in a company] / pod red. Marii SIERPIŃSKIEJ ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. — Warszawa : WSFiZ, 2003. — 327 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie[Functional controlling in a company] / pod red. Marii SIERPIŃSKIEJ. — Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. — 332 s.. — (Seria Akademicka). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89355-43-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa[Controlling in enterprise management] / pod red. Marii SIERPIŃSKIEJ ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. — Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2006. — 300, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-6028-313-3. — Publ. przyg. w ramach serii: Finanse

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Debt circulation agencies in Poland / Maria SIERPIŃSKA // Acta Academica Karviniensia ; ISSN 1212-415X. — 2002 [č.] 1, s. 249–255. — Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Determinanty obniżki kosztów w hutnictwie polskimDeterminants of costs reducing in the Polish metallurgy / Maria SIERPIŃSKA // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and development processes of enterprises and their value creation / oprac. i red. naukowa Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. — Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2002. — S. 532–539

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Efekty synergii w procesach fuzji i przejęć w branży górniczejThe effects of synergies in mergers and acquisitions transactions in mining sector / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk.: Maria Sierpińska, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. — Kraków : KEiOP AE w Krakowie, 2006. — Księga Jubileuszowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Ryszarda Borowieckiego. — ISBN10: 8389726025. — S. 587–596. — Bibliogr. s. 596, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwachEconomic and financial effects of court settlements for companies / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; ISSN 0208-7944. — 2003 nr 631, s. 151–160. — Bibliogr. s. 160, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Emisja obligacji zwykłych jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwOrdinary bonds issue as a source of funding of a company's development / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2010 vol. 61 nr 1, s. 35–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Evaluation of the value of enterprises formed in the process of vertical merger / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // W: Contemporary aspects of management and restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / eds. Alessandro Anastasi, Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Scientific Society for Organization and Management. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2006. — S. 169–189. — Bibliogr. s. 189, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Finanse i rachunkowość[Finance and accounting] / Alina DYDUCH, Maria SIERPIŃSKA, Zofia Wilimowska. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. — 388, [1] s.. — (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji). — Bibliogr. s. 384–388. — ISBN: 978-83-208-2062-1. — Alina Dyduch – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; Maria Sierpińska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dodatkowa afiliacja: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Finansowanie projektów górniczych na zasadach project financeFinancing of mining projects on principles of project finance / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 423–434. — Bibliogr. s. 433, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Funkcja menadżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwaFinancial manager and controller functions in corporate financial management / Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem : [praca zbiorowa] / pod red. Marii Sierpińskiej ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. — Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2006. — (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). — S. 147–157. — Bibliogr. s. 156–157, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Fuzje i przejęcia w branży górniczej jako sposób wzrostu wartości przedsiębiorstw : tendencje światoweMergers and acquisitions in mining sector as a way of value creation in enterprises : global tendencies / Arkadiusz KUSTRA, Maria SIERPIŃSKA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 493–502. — Bibliogr. s. 501, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie[Conception and kinds of functional controlling] / Arkadiusz KUSTRA, Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / pod red. Marii Sierpińskiej. — Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. — (Seria Akademicka). — ISBN10: 8389355434. — S. 11–36. — Bibliogr. s. 35–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Koncepcja zrównoważonego rozwoju a budowanie wartości przedsiębiorstwaA conception of sustainable development and value creation of enterprise / Arkadiusz KUSTRA, Maria SIERPIŃSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 4, s. 93–104. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rmp07e9.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_08.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo, zrównoważony rozwój, wartość przedsiębiorstwa, wskaźniki ocen

  keywords: sustainable development, mining, value of enterprise, measuring indicator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Managing net working capital at mining company operating as a multi-facility enterprise / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA, Łukasz Siodłak // W: Deep mining challenges : International Mining Forum 2009 : 18–21 February 2009, Kraków / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Piotr Saługa. — London [etc.] : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2009. — ISBN: 978-0-415-80428-8. — S. 215–223. — Bibliogr. s. 222–223, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metody przyśpieszenia spływu należności do przedsiębiorstwaMethods of accelerating receivables inflow to a company / Maria SIERPIŃSKA, Paweł Tomala // W: Metody zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach / red. nauk. Piotr J. Szczepankowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. — Warszawa : WSFiZ, 2004. — ISBN10: 8388953818. — S. 290–311. — Bibliogr. s. 310, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mierniki kreowania wartości w centrach inwestycjiThe measures to creating value in investment centers / Maria SIERPIŃSKA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 10–12 września 2003 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2003. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 293–302. — Bibliogr. s. 302, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: