Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Sierpińska, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 903197
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Bonus systems in mining industry : current situation and future developmentsSystem pomiarowy w górnictwie : stan obecny i kierunki zmian / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/2, s. 223–235. — Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & EXPO 2008 : new challenges and visions for mining : economics, management and design in the mining industry : Kraków, 7–11 września 2008 / red. z. 4/2 Roman Magda, Patrycja Bąk, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: mining industry, motivation system, bonus systems

2
 • Bonus systems in mining industry, current situation and future developments / M. SIERPIŃSKA, A. KUSTRA // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Charakterystyka działalności naukowej realizowanej przez zespół naukowy Pracowni Finansów w latach 2007–2011[The profile of scientific activities of Office of Finance during the years 2007–2011] / Maria SIERPIŃSKA // W: Materiały konferencyjne sesji naukowej z okazji Jubileuszu 90-lecia Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle : Kraków, 18 września 2012 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2012. — S. 33–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Emisja obligacji zwykłych jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwOrdinary bonds issue as a source of funding of a company's development / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2010 vol. 61 nr 1, s. 35–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Financial structure of mining sector companies during an economic slowdownStruktura finansowania przedsiębiorstw w sektorze górniczym i wydobywczym w okresie spowolnienia gospodarczego / Maria SIERPIŃSKA, Patrycja BĄK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 4, s. 1089–1100. — Bibliogr. s. 1099–1100

 • keywords: economic crisis, mining companies, financial structure, sources of funds

6
 • Finanse i rachunkowość[Finance and accounting] / Alina DYDUCH, Maria SIERPIŃSKA, Zofia Wilimowska. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. — 388, [1] s.. — (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji). — Bibliogr. s. 384–388. — Alina Dyduch – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; Maria Sierpińska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dodatkowa afiliacja: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Managing net working capital at mining company operating as a multi-facility enterprise / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA, Łukasz Siodłak // W: Deep mining challenges : International Mining Forum 2009 : 18–21 February 2009, Kraków / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Piotr Saługa. — London [etc.] : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2009. — ISBN: 978-0-415-80428-8. — S. 215–223. — Bibliogr. s. 222–223, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Project finance w finansowaniu projektów górniczo-geologicznych w świetle aktualnych tendencji rynkowychProject financing in mining-geological projects in the light of actual market tendencies / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 1003–1010. — Bibliogr. s. 1010, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Realizacja funkcji budżetowania i kontroli w cyklu życia pola eksploatacyjnego w kopalni węgla kamiennegoExecution of budget and monitoring functions in the life cycle of exploitation seam in the coal mine / Arkadiusz KUSTRA, Maria SIERPIŃSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 94–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Rola obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw sektora górniczego w PolsceThe role of corporate bonds in financing mining sector companies during an economic downturn / Maria SIERPIŃSKA, Patrycja BĄK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 1, s. 141–155. — Bibliogr. s. 153–154, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1328944427/fulltextPDF/13FB80B4EA1464588C5/10?accountid=48679

 • słowa kluczowe: obligacje korporacyjne, kryzys finansowy, źródła finansowania, przedsiębiorstwa górnicze

  keywords: bonds, financial crisis, sources of finance, coal mining companies

11
 • Wartość dodana jako miara wartości kreowanej dla interesariuszy w górnictwieAdded value as a measure of value created for stakeholders in mining / Maria SIERPIŃSKA, Piotr Rzeszowski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 149–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Wykorzystanie wybranych narzędzi inżynierii finansowej w finansowaniu działalności przedsiębiorstw górniczych : praca zbiorowa[Use of selected financial engineering tools in the financing of mining enterprises] / pod red. Patrycji BĄK ; autorzy: Patrycja BĄK, Edyta BRZYCHCZY, Barbara KOWAL, Roman MAGDA, Maria SIERPIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 195, [1] s.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0557). — Bibliogr. s. 185–[196]. — ISBN: 978-83-7464-703-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Zakres kredytowania przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego w PolsceThe scope of crediting of enterprises during the economic slowdown in Poland / Maria SIERPIŃSKA // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2011 R. 62 nr 12, s. 701–706. — Bibliogr. s. 706

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych