Wykaz publikacji wybranego autora

Seweryn Rudnicki, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6443-3492 orcid iD

ResearcherID: GCB-2043-2022

Scopus: 56239130600

PBN: 5e70927a878c28a047396664

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
2
 • Ciało i tożsamość w internecie : teoria–dyskurs–codzienność[The body and identity on the Internet : theory–discourse–everyday life / Seweryn RUDNICKI. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013. — 267 s.. — Bibliogr. s. 240–259. — ISBN: 978-83-7383-682-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Complexity, institutions, and an 'Agile' disability policy / Seweryn RUDNICKI // Polish Sociological Review ; ISSN 1231-1413. — 2016 [no.] 3, s. 327-339. — Bibliogr. s. 338–339, Abstr.. — W bazie Web of Science iss. 195

 • keywords: complexity, systems theory, disability, Luhmann, agile policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Conclusion: next steps for a science of ideas / Seweryn RUDNICKI, Han Bakker, Guido Enthoven, Rico Sneller, Raoul Jorissen // W: Towards a science of ideas : an inquiry into the emergence, evolution and expansion of ideas and their translation into action / ed. by Guido Enthoven, Seweryn Rudnicki, Rico Sneller. — Wilmington ; Malaga : Vernon Press, cop. 2022. — (Vernon Series in Philosophy). — ISBN: 978-1-64889-425-1. — S. 279–283. — Bibliogr. s. 283

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cultures and innovations: how cultural factors affect the emergence of ideas / Seweryn RUDNICKI, Piotr Prokopowicz // W: Towards a science of ideas : an inquiry into the emergence, evolution and expansion of ideas and their translation into action / ed. by Guido Enthoven, Seweryn Rudnicki, Rico Sneller. — Wilmington ; Malaga : Vernon Press, cop. 2022. — (Vernon Series in Philosophy). — ISBN: 978-1-64889-425-1. — S. 115–129. — Bibliogr. s. 126–129, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: organizational culture, national culture, knowing capitalism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Cultures of innovation: the role of long term orientation and indulgence in national innovation success / Andrzej Bukowski, Seweryn RUDNICKI // W: ESA 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference of the European Sociological Association 2015 : differences, inequalities and sociological imagination : Prague, 25–28 August 2015 : abstract book / European Sociological Association (ESA), Institite of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-88-97523-49-9 ; e-ISBN: 978-80-7330-272-6. — S. 421. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Disability, representation and translation: how can sociology move beyond the social model?Niepełnosprawność, reprezentacja i translacja: jak socjologia może wyjść poza model społeczny niepełnosprawności? / Seweryn RUDNICKI // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2018 t. 17/3, s. 79–90. — Bibliogr. s. 88–90. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2018.17.3/human.2018.17.3.79.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: społeczny model niepełnosprawności, niepełnosprawność, translacja, teoria aktora-sieci

  keywords: translation, social model of disability, disability, actor-network theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2018.17.3.79

8
 • Empathy and complexity: the system theory perspective on design thinking as a knowledge management process / Seweryn RUDNICKI // W: IFKAD 2018 [Dokument elektroniczny] : societal impact of knowledge and design : 13\textsuperscript{th} international forum on knowledge asset dynamics : 4-6 July 2018, Delft - Netherlands : proceedings / eds. Han van der Meer, Guido Enthoven, Giovanni Schiuma. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Delft : s. n.], [2018]. — (Proceedings IFKAD ; ISSN 2280-787X). — e-ISBN: 978-88-96687-11-6. — s. 1804–1814. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ifkad.org/custom-area-restricted/ [2018-11-07]. — Bibliogr. s. 1812–1814, Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

  orcid iD
 • keywords: knowledge management, design thinking, Luhmann, social systems theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Innowacje i komercjalizacja wiedzy w naukach społecznych[Innovation and commercialization of knowledge in social sciences] / Andrzej Bukowski, Seweryn RUDNICKI // W: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej : twórcza destrukcja 2 / red. nauk. Anna Zorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Bohdan Jung. — Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza, 2014. — ISBN: 978-83-7378-915-9. — S. 77–99. — Bibliogr. s. 96–98, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: innowacje, nauki społeczne, trajektoria innowacji

  keywords: innovations, social sciences, innovation trajectories

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Introduction / Rico Sneller, Guido Enthoven, Seweryn RUDNICKI // W: Towards a science of ideas : an inquiry into the emergence, evolution and expansion of ideas and their translation into action / ed. by Guido Enthoven, Seweryn Rudnicki, Rico Sneller. — Wilmington ; Malaga : Vernon Press, cop. 2022. — (Vernon Series in Philosophy). — ISBN: 978-1-64889-425-1. — S. IX–XXI. — Bibliogr. s. XXI

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kształt powietrza: badania \emph{user experience} a wytwarzanie praktycznie użytecznej wiedzy o świecie społecznymThe shape of air: user experience research and the production of practically useful knowledge about “the social” / Seweryn RUDNICKI // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2023 no. 1, s. 145–174. — Bibliogr. s. 171–174, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/126745/PDF/Studia_Socjologiczne_2023_nr1_s.145_174.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: Studia nad Nauką i Technologią, socjologia praktyczna, socjologia stosowana, socjologia w sferze publicznej, performatywność

  keywords: performativity, practical sociology, applied sociology, sociology in public sphere, Science and Technology Studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/sts.2023.144837

12
 • Kultura innowacji: jak czynniki kulturowe wpływają na innowacyjność w państwach nordyckichCulture of innovation: how cultural factors influence innovation in the Nordic countries / Andrzej Bukowski, Seweryn RUDNICKI // Kultura i Polityka ; ISSN 1899-4466. — 2017 nr 21, s. 76–91. — Bibliogr. s. 88–90, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: innowacyjność, innowacja, Global Innovation Index, Geert Hofstede, państwa nordyckie

  keywords: innovation, innovativeness, Global Innovation Index, Nordic countries, Geert Hofstede

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności w PolsceCultural barriers to innovativeness in Poland / Andrzej Bukowski, Seweryn RUDNICKI // Zarządzanie Publiczne ; ISSN 1898-3529. — 2017 nr 3, s. 35–52. — Bibliogr. s. 50–52

  orcid iD
 • słowa kluczowe: innowacje, kultura, innowacyjność, Hofstede, Global Innovation Index

  keywords: culture, innovation, innovativeness, Hofstede, Global Innovation Index

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15678/ZP.2017.40.2.03

14
 • Maszyny społeczne : wszystko ujdzie, o ile działa / Łukasz Aftelowicz, Krzysztof Pietrowicz. — Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013Social machines: anything goes, as long as it works / Łukasz Aftelowicz, Krzysztof Pietrowicz / Rec. Seweryn RUDNICKI // Kultura i Edukacja = Culture and Education ; ISSN 1230-266X. — 2014 no. 6, s. 254–257

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy : jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa[The social sciences and commercialization of knowledge : how social scientists create innovations for economy and society] / red. nauk. Seweryn RUDNICKI. — Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, cop. 2013. — 186, [1] s.. — Bibliogr. s. 181–184. — ISBN: 978-83-60005-34-7. — Dod. afiliacja: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Niepełnosprawnosć i złożonośćDisability and complexity / Seweryn RUDNICKI // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2014 nr 2, s. 43–61. — Bibliogr. s. 59–61, Summ.

 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, złożoność, teoria złożoności, instytucje

  keywords: complexity theory, disability, institutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Niepełnosprawność a instytucje: w kierunku inteligentnej polityki społecznej[Disability and institutions: towards an intelligent social policy] / Barbara GĄCIARZ, Seweryn RUDNICKI, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Polscy niepełnosprawni : pomiędzy deklaracjami a realiami / pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego i Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-845-5. — S. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Not a mirror but a tool: user experience research and the production of useful social knowledge / Seweryn RUDNICKI // Current Sociology ; ISSN 0011-3921. — 2023 vol. 71 iss. 3, s. 337–355. — Bibliogr. s. 352–354, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-17

  orcid iD
 • keywords: translation, complexity, user experience, representation, applied sociology, UX, useful knowledge, social knowledge, instrumental knowledge, action possibilities

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/00113921211039269

19
 • Not only individualism: the effects of long-term orientation and other cultural variables on national innovation success / Andrzej Bukowski, Seweryn RUDNICKI // Cross-Cultural Research ; ISSN 1069-3971. — 2019 vol. 53 iss. 2, s. 119-162. — Bibliogr. s. 155-161, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-10

  orcid iD
 • keywords: culture, innovation, flexibility, innovativeness, Hofstede, long-term orientation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/1069397118785546

20
 • Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej[Polish disabled : from comprehensive diagnosis to a new model of social policy] / pod red. Barbary GĄCIARZ, Seweryna RUDNICKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 400 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0555). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Polscy niepełnosprawni : pomiędzy deklaracjami a realiamiThe Polish (dis)abled : between declarations and reality / pod red. Barbary GĄCIARZ, Seweryna RUDNICKIEGO i Doroty ŻUCHOWSKIEJ-SKIBY. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 196 s.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz.. — ISBN: 978-83-7464-845-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • System instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce – diagnoza dysfunkcji[The institutional support system for persons with disabilities in Poland : a diagnosis of dysfunctions] / Barbara GĄCIARZ, Paweł Kubicki, Seweryn RUDNICKI // W: Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej / pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0555). — ISBN: 978-83-7464-701-4. — S. 105–126. — Bibliogr. s. 125–126. — B. Gąciarz – dod. afiliacja: IFiS PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The body, technology and translation: mapping the complexity of online embodiment / Seweryn RUDNICKI // Sociological Research Online [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1360-7804. — 2017 vol. 22 iss. 2 art. no. 15, 14 ekranów. — Tryb dostępu: http://www.socresonline.org.uk/22/2/15.html# [2017-08-22]. — Bibliogr. ekran 11–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-31

  orcid iD
 • keywords: technology, translation, complexity, Internet, body, embodiment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5153/sro.4322

25
 • Towards a science of ideas : an inquiry into the emergence, evolution and expansion of ideas and their translation into action / ed. by Guido Enthoven, Seweryn RUDNICKI, Rico Sneller. — Wilmington ; Malaga : Vernon Press, cop. 2022. — 304 s.. — (Vernon Series in Philosophy). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-1-64889-425-1

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: