Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Serafin, mgr

kustosz

Biblioteka Główna
BG-ooz, Oddział Opracowania Zbiorów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Biblioteka akademicka w świetle obowiązującego prawa[Academic library in the light of the standing law] / Małgorzata SERAFIN // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2004 nr 2, s. 1–5. — Bibliogr. ekran 4–5. — tekst: http://www.ebib.pl/2004/53/serafin.php

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biblioteka Strahovska w Pradze – perła bibliotek klasztornychStrahov Library in Prague – a gem in monastery libraries / Barbara JANCZAK, Małgorzata SERAFIN // Biblioteka ; ISSN 1506-3615. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka ; ISSN: 0551-6579. — 2008 nr 12, s. 199–210

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Hasła wzorcowe dla imprez[Authority headings for meetings] / Małgorzata SERAFIN // Tytuł Ujednolicony [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2084-543X. — 2014 nr 13, s. 20–23. — Tryb dostępu: http://www.tytulujednolicony.pl/ [2014-05-05]. — Bibliogr. s. 23. — Artykuł w ramach cyklu: Warsztat katalogera

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kolekcja Stadtmüllerów w zbiorach Biblioteki Głównej AGH[The Stadtmüller's collection at the Main Library of the AGH University of Science and Technology] / Maria GARCZYŃSKA, Małgorzata SERAFIN // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki ; ISSN 0023-589X. — 2009 R. 54 nr 1, s. 131–156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Leksyka języka haseł przedmiotowych KABA i języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej z zakresu bibliotekoznawstwa : studium porównawcze[KABA and National Library subject heading vocabulary within domain of librarianship : the analytic and comparative study] / Małgorzata SERAFIN // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2005 nr 4, ekran 1–10. — Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/65/serafin.php [2005-04-18]. — Bibliogr. ekran 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Opracowanie rzeczowe druków zwartych w NUKat : współpraca bibliotek w ramach katalogu centralnego[Subject cataloguing in NUKAT : libraries cooperation within the central catalog] / Małgorzata SERAFIN // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2004 nr 9, ekran 1–6. — Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/60/serafin.php [2004-11-25]. — Bibliogr. ekran 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • {\em Przegląd Powszechny} w latach 1884–1989 : przyczynek do dziejów polskiego czasopiśmiennictwa katolickiego[{\it Przegląd Powszechny} in the period 1884–1989 : the contribution to the history of Polish catholic periodical press] / Małgorzata SERAFIN // Zeszyty Prasoznawcze : kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych / Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 0555-0025. — 2008 R. 51 nr 3–4, s. 141–151. — Bibliogr. s. 150–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Udział Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w tworzeniu języka haseł przedmiotowych KABACo-operation of Main Library of the University of Mining and Metallurgy in constructing of KABA Subject Headings Language / Małgorzata SERAFIN // Bibliotekarz ; ISSN 0208-4333. — 2003 nr 5, s. 28–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zagadnienie określników formy w językach haseł przedmiotowych KABA i Biblioteki Narodowej[Problem of formal subdivisions in KABA subject headings system and National Library subject headings] / Małgorzata SERAFIN // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2013 nr 8, ekran 1–10. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/110/267 [2013-11-25]. — Bibliogr. ekran 9–10, Streszcz.. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: określniki formy, język KABA, język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej, hasła wzorcowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu: