Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Sepiał, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
  • Analiza stateczności zbiornika retencyjnego w rejonie szybu „Chrobry” ZGH BolesławAnalysis of storage bunker stability in the region of the shaft “Chrobry” ZGH Bolesław / Dariusz WIEWIÓRKA, Jacek SEPIAŁ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 629–639. — Bibliogr. s. 638–639, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_64.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Przebudowa skrzyżowania głównych wyrobisk udostęniających na poziomie 650 m w kopalni PIAST z zastosowaniem obudowy „Polytrac”Re-supporting of mining galleries crossing on level 650 m by application of supporting POLYTRAC in mine PIAST / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jan Krella, Jacek Kudela // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Eupópskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, Slovak Republic, 09.–10. október 2008 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, [et al.]. — [Slovak Republic] : SBS, [2008]. — ISBN: 978-80-969144-7-0. — S. 207–218. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Rozwój technologii eksploatacji złóż w kopalniach głębinowych i działalność naukowa Katedry Górnictwa Podziemnego w okresie dziewiećdziesięcioletniej historii AGHDevelopment of deposit exploitation technology in underground mines and scientific activity of Underground Mining Department during ninety years history of AGH (Academy of Mining and Metallurgy) / Waldemar KORZENIOWSKI, Stanisław PIECHOTA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Zbigniew RAK, Jacek SEPIAŁ, Jerzy STASICA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 23–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Sposób przebudowy skrzyżowania głównych wyrobisk transportowych na poziomie 650 m w KWK PIAST obudową typu KONTIRe-supporting of the main transport ways on level 650 m in KWK Piast by supports of KONTI type / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jacek Kudela, Jan Krella // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 196–205. — Streszcz.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
  • Utrzymanie stateczności chodnika transportowego w dwustronnym otoczeniu zrobów przy eksploatacji wielowarstwowej pokładu 510 w ZG PiekaryStability of the transport ways with stopes on both sides utilizing the multi-layer supports 510 in ZG Piekary / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Dariusz Rębielak, Cezary Cebula, Stefan Kołodziejczyk // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 175–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych