Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Olesiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0112-3750 orcid iD

ResearcherID: L-2343-2018

Scopus: brak

PBN: 5e70922b878c28a047391098

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Analiza odporności zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Rydułtowach na obciążenia dynamiczne wywołane działalnością górnicząAnalysis of resistance of St. George Church in Rydułtowy from dynamic loading due to mining excavation / Marek CAŁA, Sebastian OLESIAK, Tadeusz Tatara, Daniel WAŁACH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 113–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg. obwoluty. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_07.pdf

 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, odporność dynamiczna budynków, drgania powierzchniowe

  keywords: mining tremors, dynamic resistance of buildings, surface vibrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza przyczyn uszkodzenia wału oporowego II kwatery składowiska odpadów komunalnych w ZakopanemFailure analysis of embankment of second chamber of municipal waste disposal in Zakopane / Sebastaian OLESIAK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 3). — Na okł. tyt.: III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-0-8. — S. 311–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza stateczności obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Kanał StrumieńStability analysis of the Kanał Strumień river dikes / Jerzy FLISIAK, Sebastian OLESIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 255–263. — Bibliogr. s. 263, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_24.pdf

 • słowa kluczowe: analiza stateczności, geotechnika, budowle wodne

  keywords: stability analysis, geotechnical engineering, hydrotechnical construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza stateczności wału przeciwpowodziowego Wisły w miejscowości SłupiecStability analysis of a levee on Vistula River near village Slupiec / Sebastian OLESIAK // Inżynieria Morska i Geotechnika ; ISSN 0867-4299. — 2016 R. 37 nr 2, s. 79–84. — Bibliogr. s. 83–84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza stateczności zboczy drugiej kwatery nowego składowiska odpadów komunalnych w ZakopanemSlope stability analyses of second chamber of the new municipal waste disposal in Zakopane / Marek CAŁA, Sebastian OLESIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 57–69. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_03.pdf

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, analiza stateczności, geotechnika, gootechniczne badania polowe

  keywords: laboratory investigations, stability analysis, geotechnical engineering, geotechnical site characterisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza warunków stateczności wału oporowego składowiska odpadów komunalnych oraz propozycje jego stabilizacjiAnalysis of retaining embankment's stability conditions of municipal wastes disposal and proposed ways of stabilization / Jerzy FLISIAK, Sebastian OLESIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 207–215. — Bibliogr. s. 215, Streszcz., Summ.. — Publikacja o takim samym tytule opublikowana na dołączonym CD-ROMie: Budownictwo podziemne 2005 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_16.pdf

 • słowa kluczowe: osuwisko, składowisko odpadów, badania polowe, zabezpieczenia skarp

  keywords: land slide, wastes disposal, field geotechnical studies, slope protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Deformacje nieciągłe na powierzchni terenu jako uboczny skutek prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej : [poster][Discontinuous deformations of land surface as a side effect of underground mining exploitation] / Sebastian OLESIAK // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Evaluation of undrained shear strength of Miocene clay from the Weight Sounding Test (WST)Ocena wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST / Sebastian OLESIAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 2, s. 367–384. — Bibliogr. s. 384. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/105579/PDF/10267-Volume62_Issue2-11_paper.pdf?handler=pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: geotechnika, górnictwo surowców ilastych, sonda wkręcana WST, sonda obrotowa FVT, wytrzymałość gruntu na ścinanie w warunkach bez odpływu

  keywords: geotechnical engineering, undrained shear strength, weight sounding test WST, field vane test FVT, clay material mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2017-0028

10
11
 • Kalibracja sondy wkręcanej WST do badań górnomioceńskich iłów zapadliska przedkarpackiego w rejonie KrakowaCalibration of Weight Sounding Test (WST) in investigations of upper Miocene clay in Carpathian Foredeep on Krakow area / Sebastian OLESIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 463–470. — Bibliogr. s. 469–470, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_47.pdf

 • słowa kluczowe: geotechnika, geotechniczne badania polowe, geotechniczne badania laboratoryjne

  keywords: geotechnical engineering, geotechnical site characterisation, geotechnical laboratory investigations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Klasyfikacja skał tąpiących na podstawie wskaźnika wykorzystującego wyniki badań pozniszczeniowych[Classification of rocks prone to burst basing on coefficient utilizing post-failure tests results] / Antoni TAJDUŚ, Andrzej SZUMIŃSKI, Sebastian OLESIAK // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie / pod red. Włodzimierza Brząkały, Jana Butry, Stefana Gałczyńskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 263–271

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Koncepcja przebiegu trasy turystycznej w warunkach geologiczno-górniczych dawnych kamieniołomów Kadzielni w KielcachConception of tourist track's rout in geological-mining conditions of abandoned quarry Kadzielnia in Kielce / Zenon DUDA, Sebastian OLESIAK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 427–440. — Bibliogr. s. 439–440, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metoda wyznaczania wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów górnomioceńskich rejonu Krakowa na podstawie badań sondą wkręcaną WSTThe method of estimating of selected strength properties of upper Miocene clay in Carpathian Foredeep near Kraków with weight sounding test (WST) / Marek CAŁA, Sebastian OLESIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 139–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_10.pdf

 • słowa kluczowe: geotechnika, geotechniczne badania polowe, geotechniczne badania laboratoryjne

  keywords: geotechnical engineering, geotechnical site characterisation, geotechnical laboratory investigations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji zagrożeń geodynamicznych wywołanych eksploatacją górniczą[Methodological assumptions of identifying and cataloguing of geodynamic hazards caused by mining exploitation] / TAJDUŚ A., CAŁA M., CIEŚLIK J., FLISIAK J., OLESIAK S. // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mieszanki kruszyw łamanych jako materiał na konstrukcję warstw podbudowy : [abstrakt][Mixture of crushed-stone aggregate as material for substructure layers : abstract] / Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Anna WILK, Łukasz BEDNAREK, Sebastian OLESIAK // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Możliwości wykorzystania sondy wkręcanej WST do badań iłów mioceńskich w rejonie Krakowa[On the possibility of testing Miocene clay from Cracow area using Weight Sounding Test (WST)] / Sebastian OLESIAK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Możliwości wykorzystania sondy wkręcanej WST do badań wybranych gruntów spoistych w rejonie KrakowaThe possibilities of using Weight Sounding Test (WST) equipment for testing of selected cohesive in Krakow area / Sebastian OLESIAK // Inżynieria Morska i Geotechnika ; ISSN 0867-4299. — 2013 R. 34 nr 6, s. 534–539. — Bibliogr. s. 539

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WSTEvaluation liquidity index of Miocene clay on the basis of investigation weight sounding test WST / Sebastian OLESIAK // Inżynieria Morska i Geotechnika ; ISSN 0867-4299. — 2014 R. 35 nr 2, s. 112–117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST[Evaluation selected strength properties of Miocene clay on the basis of investigation weight sounding test WST] / Sebastian OLESIAK // Inżynieria Morska i Geotechnika ; ISSN 0867-4299. — 2015 R. 36 nr 1, s. 22–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • On the possibility of testing Miocene clay from Cracow area using Weight Sounding Test (WST) / Sebastian OLESIAK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2014 vol. 36 no. 1, s. 71–78. — Bibliogr. s. 77–78, Abstr.

 • keywords: geotechnical engineering, undrained shear strength, soil laboratory investigation, geotechnical site characterisation, weight sounding test WST

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/sgem-2014-0009

23
 • Osiadanie powierzchni terenu na skutek prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej i towarzyszące im zalewiska : [poster][Land surface subsidence caused by underground mining exploitation and accompanying phenomena] / Sebastian OLESIAK // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Problemy analizy stateczności wałów przeciwpowodziowych na przykładzie wału rzeki Wisły w Krakowie w rejonie ulicy Wioślarskiej[Problems of stability analysis of embankments on the example of the shaft of the Vistula river in Krakow, in the Wioślarska Street area] / Sebastian OLESIAK // Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie ; ISSN 0510-4262. — 2013 nr 1, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przyczyny powstania osuwiska w miejscowości Gaj i propozycja jego zabezpieczeniaLandslide activity in Gaj near Cracow and a proposition of stabilization / Sebastian OLESIAK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 1). — Na okł. dodatkowo: I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — S. 519–528. — Bibliogr. s. 528, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: