Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Komarek, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: DAF-3021-2022

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Badania mechanizmu syntezy fazy MAB $Cr_{3}AIB_{4}$[Research on the synthesis mechanism of the MAB $Cr_{3}AIB_{4}$ phase] / Jan SŁOMIŃSKI, Dominika MADEJ, Dariusz ZIENTARA, Sebastian KOMAREK, Agnieszka GUBERNAT // W: XIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 25–27 listopada 2022 r. : streszczenia / red. zeszytu Zbigniew Pędzich, Łukasz Zych, Marcin Środa ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2022. — ISBN: 978-83-65955-64-7. — S. 40. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Conversion of DHA to lactic acid and formic acid over modified clinoptilolite natural zeolite / N. Sobuś, M. KRÓL, M. Piotrowski, B. Michorczyk, I. Czekaj, K. KORNAUS, S. KOMAREK // W: IZC 2022 [Dokument elektroniczny] : 20th International Zeolite Conference : 3-8 July, Valencia, Spain : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : GEZ Grupo Español de Zeolitas], 2022. — e-ISBN: 978-84-09-42100-8. — S. 987-990 P07.007. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.izc2022.com/images/site/IZC-2022-Libro-de-abstracts.pdf [2022-08-09]. — Bibliogr. s. 989

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
7
 • Materiały na bazie borku tytanu ($TiB_{2}$) spiekanego z dodatkiem krzemku chromu ($CrSi_{2}$)[Materials based on titanium diboride ($TiB_{2}$) sintered with addition of chromium disilicide ($CrSi_{2}$)] / Łukasz ZYCH, Agnieszka GUBERNAT, Edyta Kubik, Dariusz ZIENTARA, Sebastian KOMAREK, Piotr Klimczyk // W: XIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 25–27 listopada 2022 r. : streszczenia / red. zeszytu Zbigniew Pędzich, Łukasz Zych, Marcin Środa ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2022. — ISBN: 978-83-65955-64-7. — S. 49. — Ł. Zych, A. Gubernat, E. Kubik, D. Zientara, S. Komarek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwości proszku glinianu wapnia w kategoriach gęstości i ewolucji mikrostrukturalnej spieków podczas spiekania naturalnegoThe performance of calcium aluminate powder in terms of density and microstructural evolution of sinters during natural sintering / Sebastian KOMAREK, Katarzyna BERENT, Marian RĄCZKA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2019 t. 71 nr 2, s. 117–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: spiekanie bezciśnieniowe, układ glinianu wapnia, ewolucja mikrostrukturalna

  keywords: pressureless sintering, calcium aluminate system, microstructural evolution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Preparatyka proszków oraz struktura kompozytów z układu $ZrO_2/HAp$Powder preparation and structure of $ZrO_2/HAp$ composites / Agnieszka WOJTECZKO, Sebastian KOMAREK, Magdalena ZIĄBKA // W: XXV sympozjum "Kompozyty – teoria i praktyka" [Dokument elektroniczny] : 31 maja – 2 czerwca 2023, Brenna : książka abstraktów = XXV symposium "Composites - theory and practice" : May 31 - June 2, 2023, Brenna : book of abstracts / red. Tomasz Maciąg, Anna Janina Dolata. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Katowice] : Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych, [2023]. — e-ISBN: 978-83-7880-882-4. — S. 107–108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ptmk.net/pliczki/file/2023/Abstrakty2023.pdf [2023-08-24]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: hydroksyapatyt, kompozyty ZrO2/HAp, synteza ZrO2, metoda hydrotermalna

  keywords: hydroxyapatite, hydrothermal method, ZrO2/HAp composites, ZrO2 synthesis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Synthesis of ternary boride $Cr_{3}AlB_{4}$ by solid-state reaction / Jan SŁOMIŃSKI, Sebastian KOMAREK, Dariusz ZIENTARA, Dominika MADEJ, Agnieszka GUBERNAT // W: CYSC 2023 : 15\textsuperscript{th} ECerS Conference for Young Scientists in Ceramics : October 11–14, 2023, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / eds. Vladimir V. Srdić, Soňa Hříbalová. — Novi Sad : University of Novi Sad, 2023. — e-ISBN: 978-86-6253-174-2. — S. 63. — Toż pod adresem {http://cysc.mima.solutions/wp-content/uploads/2023/10/Book-of-Abstracts-2023-final.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Szacowanie czasu przeżycia kompozytów $ZrO_{2}/HAp$ do zastosowań biomedycznychLifetime estimations of the $ZrO_{2}/HAp$ composites for biomedical applications / Sebastian KOMAREK, Agnieszka WOJTECZKO, Magdalena ZIĄBKA // W: XXV sympozjum "Kompozyty – teoria i praktyka" [Dokument elektroniczny] : 31 maja – 2 czerwca 2023, Brenna : książka abstraktów = XXV symposium "Composites - theory and practice" : May 31 - June 2, 2023, Brenna : book of abstracts / red. Tomasz Maciąg, Anna Janina Dolata. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Katowice] : Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych, [2023]. — e-ISBN: 978-83-7880-882-4. — S. 22–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ptmk.net/pliczki/file/2023/Abstrakty2023.pdf [2023-12-09]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: hydroksyapatyt, pękanie podkrytyczne, dwutlenek cyrkonu, implanty kostne

  keywords: hydroxyapatite, bone implants, subcritical cracking, zirconium dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The effect of calcination temperature on the structure and performance of nanocrystalline mayenite powders / Katarzyna BERENT, Sebastian KOMAREK, Radosław LACH, Waldemar PYDA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2019 vol. 12 iss. 21 art. no. 3476, s. 1-11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-24. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/12/21/3476/pdf

 • keywords: microstructure, calcium aluminate, nano crystalline powder, thermal behavior, mayenite, calcination temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma12213476

16
17
 • Wpływ wybranych parametrów preparatyki na spiekalność kalcynowanych proszków majenitowychInfluence of selected preparation parameters on sinterability of calcined majenite powders / Sebastian KOMAREK, Katarzyna BERENT, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2020 t. 72 nr 3, s. 181–199. — Bibliogr. s. 199, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/article/view/157/124

 • słowa kluczowe: makropory, mikrostruktura finalna, polikrystaliczny majenit, proszek majenitowy, C12A7

  keywords: macropores, final microstructure, polycrystalline mayenite, mayenite powder, C12A7

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zmiany zagęszczenia oraz mikrostruktury, proszków glinianu wapniowego w trakcie spiekania swobodnegoThe performance of calcium aluminate powder in terms of density and microstructural evolution during natural sintering / Sebastian KOMAREK, Katarzyna BERENT, Waldemar PYDA // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: