Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Kiluk, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 52363740700

PBN: 913549

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • A method and system for controlling low-power electric energy receivers / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KILUK Sebastian. — Int.Cl.: H02J 3/14\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2903116 A1 ; Opubl. 2015-08-05. — Zgłosz. nr EP20140004166 z dn. 2014-12-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2903116A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Benchmarking tool for stock exchange prediction models based on common messages / Sebastian KILUK, Wojciech Masłoń // W: Information technologies in economics and innovative management = Technologie informacyjne w ekonomii i innowacyjnym zarządzaniu / ed. Jan Tadeusz Duda. — Cracow : AGH University of Science and Technology Press, 2007. — ISBN: 978-83-7464-155-5. — S. 119–126. — Bibliogr. s. 126, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Diagnostic information system dynamics in the evaluation of machine learning algorithms for the supervision of energy efficiency of district heating-supplied buildings / Sebastian KILUK // Energy Conversion and Management ; ISSN 0196-8904. — 2017 vol. 150, s. 904–913. — Bibliogr. s. 912–913, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-08. — tekst: https://goo.gl/PJdhYn

 • keywords: machine learning, entropy, energy efficiency, district heating, information system dynamics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.enconman.2017.05.006

5
 • Diagnostic tool for detecting malfunctions in district heating objects based on power – flow model / Sebastian KILUK // W: Diagnosis of processes and systems / ed. Zdzisław Kowalczuk. — Gdańsk : Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, 2009. — (Control and Computer Science : information technology, control theory, fault and system diagnosis ; vol. 7). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-926806-3-5. — S. 245–252. — Bibliogr. s. 252, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Diagnozowanie sprawności urządzeń grzewczych w systemach masowego nadzorowaniaEfficiency diagnostics of heating installations in mass supervision systems / Sebastian KILUK, Jan Tadeusz DUDA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2005 [nr] 9bis wyd. spec. dod., s. 188–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz., Abstr.. — Diagnostyka procesów przemysłowych : VII krajowa konferencja naukowo-techniczna : Rajgród, 12–14 września 2005 / pod red. nauk. Jana Macieja Kościelnego. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Remote diagnosis of heating systems / Sebastian KILUK, Jan Tadeusz DUDA // W: InBuS 2006 : 4th international congress on Intelligent Building Systems : [proceedings] / compiled Jerzy Mikulik ; Polish Academy of Sciences. The Committee on Automatic Control & Robotics [etc.]. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „TEXT”, 2006. — Under the patronage of the Rector of the University of Science & Technology Prof. zw. dr hab. inż. Antoni Tajduś. — Opis częśc. wg okł.. — S. 53–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób i system sterowania odbiornikami energii elektrycznej małej mocy[Method and the system for controlling the small power receivers of electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KILUK Sebastian. — Int.Cl.: H02J 3/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406511 A1 ; Opubl. 2015-06-22. — Zgłosz. nr P.406511 z dn. 2013-12-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 13, s. 50-51. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406511A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Układ sterowania do odbiornika energii elektrycznej małej mocy[Control system for the small power electric energy receiver] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KILUK Sebastian. — Int.Cl.: H02J 3/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406512 A1 ; Opubl. 2015-06-22. — Zgłosz. nr P.406512 z dn. 2013-12-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 13, s. 51. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406512A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wykorzystanie technik segmentacji w zdalnym nadzorowaniu obiektów energetyki cieplnejSignal segmentation in remote supervision of district heating objects / Sebastian KILUK // W: Zastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2005. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 3). — Na s. tytułowej: Zastosowanie teorii systemów. — Tyt. właśc. na okł.: Zastosowania teorii systemów.. — Opis częśc. wg okł.. — S. 149–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wymagania dla systemów nadzoru ogrzewania z sieci miejskiej budynków o niskim zapotrzebowaniu na energięSupervision system requirements for district heating with low heat demands / Sebastian KILUK // W: Inteligentne budynki : teoria i praktyka / pod red. Jerzego Mikulika. — Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. — ISBN: 978-83-60560-54-9. — S. 251–270. — Bibliogr. s. 269–270, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wymagania dla systemów nadzoru ogrzewania zdalczynnego budynków o niskim zapotrzebowaniu na energięSupervision system requirements for district heating with low heat demands / Sebastian KILUK // W: InBus 2009 [Dokument elektroniczny] : 5th international congress on Intelligent Building Systems : Cracow, 22–23.10.2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : s. n.], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROM-u. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zaawansowane systemy diagnostyki w zdalnym nadzorowaniuAdvanced algorithms in remote supervision systems / Sebastian KILUK, Maciej KLEMIATO // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 8 z. 3, s. 273–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów, filtry segmentujące, transformatory falkowe, zdalne nadzorowanie

  keywords: signal processing, remote supervision systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: