Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Schmidt-Polończyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0674-9680

ResearcherID: brak

Scopus: 57201112596

PBN: 3927298

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • Algorytm analizy zagrożeń i oceny determinant bezpieczeństwa użytkowników tuneli drogowychThe algorithm of hazard analysis and evaluating determinants of safety in a road tunnel / Stanisław NAWRAT, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // W: BiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 117–123. — Bibliogr. s. 122–123, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wpływu gęstości rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych na bezpieczeństwo ludzi podczas pożaru w tunelach drogowych z systemem wentylacji wzdłużnejAn analysis of the location of emergency exits as a factor impacting on human safety under fire conditions in road tunnels with the longitudinal ventilation system / Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety & Fire Technique ; ISSN 1895-8443. — W czasopiśmie dod. akronim: BiTP. — 2016 vol. 44 iss. 4, s. 165–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, ewakuacja, tunele drogowe, wyjścia ewakuacyjne

  keywords: evacuation model, road tunnels, escape routes, fire safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12845/bitp.44.4.2016.14

3
 • Analiza wybranych programów do modelowania procesów przepływowych, pożarów oraz ewakuacji w tunelach komunikacyjnychAnalysis of selected programs to modeling flow process, fires, evacuation in communication tunnels / Natalia SCHMIDT // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 497–508. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 508, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: CFD, modelowanie komputerowe, FDS

  keywords: CFD, wentylacja tuneli, tunnel ventilation, computer modeling, FDS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bezpieczeństwo pożarowe w tunelowych trasach przewozowychFire safety in tunnel traffic routes / Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4724–4730. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4729–4730, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda AHP, tunele komunikacyjne, analiza zagrożeń

  keywords: analysis of hazards, AHP method, road tunnels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bezpieczeństwo w tunelach drogowych w warunkach pożaruSafety in road tunnels in the case of fire / Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // W: Bezpieczeństwo pracy - edukacja i dobre praktyki : monografia / red. nauk. Zbigniew Burtan, Mariusz Kapusta ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2019. — ISBN: 978-83-7783-186-1. — S. 131-140. — Bibliogr. s. 139, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ewakuacja, tunele drogowe, bezpieczeństwo

  keywords: evacuation, road tunnels, safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Computer modeling of a fire hazard and evacuation of transportation tunnels with longitudinal ventilation systemKomputerowe modelowanie zagrożenia pożarowego i ewakuacji w tunelach komunikacyjnych z systemem wentylacji wzdłużnej / Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2013 vol. 37 no. 1, s. 93–104. — Bibliogr. s. 104, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2013.37.1/mining.2013.37.1.93.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo w tunelach drogowych, pożary w tunelach, bezpieczeństwo pożarowe, ewakuacja

  keywords: evacuation, fires in tunnels, fire safety, safety in road tunnels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mining.2013.37.1.93

7
 • Czystość mikrobiologiczna powietrza w wybranych pomieszczeniach[Sanitary clearness of air in selected rooms] / Natalia SCHMIDT // W: Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego / red. nauk. tomu Mieczysław Ślósarz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114). — S. 127–137. — Bibliogr. s. 136–137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Evaluating determinants of safety in a road tunnel in terms of fire hazard with the use the method of Analytic Hierarchy ProcessOcena determinant bezpieczeństwa w tunelu drogowym w aspekcie zagrożenia pożarowego przy wykorzystaniu metody Analytic Hierarchy Process / Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 5 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1173–1183. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1182–1183, Abstr.. — Publikacja zamieszczona w cz. 2

 • słowa kluczowe: AHP, bezpieczeństwo w tunelach, zagrożenie pożarowe w tunelach

  keywords: AHP, fire hazard in tunnels, safety in tunnels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Infrastruktura tunelowa – lokalna i międzynarodowa dźwignia handluTunnel infrastructure – local and international leverage of trade / Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4874–4881. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4880–4881, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ruch tranzytowy, transport tunelowy, obiekty tunelowe

  keywords: transport links, transit traffic, transport tunnel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Methods of experimental studies for tunnel fire hazardSposoby badań eksperymentalnych zagrożenia pożarowego dla tuneli / Natalia SCHMIDT // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 131–132. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modelowanie komputerowe dla oceny zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnychUsing computer modeling to assess fire risk and traffic safety in tunnels / Stanisław NAWRAT, Natalia SCHMIDT, Sebastian NAPIERAJ // W: BiBT 2012 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej : konferencja naukowo-techniczna : Kraków 19–20 kwiecień 2012. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012. — S. 155–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelowanie komputerowe do oceny zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnychComputer modeling of a fire hazard risk assessment and safety in transportation tunnels / Stanisław NAWRAT, Natalia SCHMIDT, Sebastian NAPIERAJ // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2012 R. 18 nr 2, s. 45–54. — Bibliogr. s. 54. — BiBT 2012 : „Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej” : konferencja naukowa : 19–20 kwietnia 2012, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Możliwości ograniczenia zagrożeń środowiskowych przez zastosowanie tuneli komunikacyjnychThe possibilities of reducing environmental hazards by applying communication tunnels / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // W: BiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 97–105. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości ograniczenia zagrożeń środowiskowych przez zastosowanie tuneli komunikacyjnychPossibilities for reduction of environmental hazards through the use of transportation tunnels / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 2, s. 11–16. — Bibliogr. s. 116, Abstr., Streszcz.. — Konferencja naukowa „Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej” : Kraków, 10–11 kwietnia 2014 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Możliwości wykorzystania technologii oczyszczania powietrza wentylacyjnego tuneli miejskichThe possibility of using air purification systems in urban tunnels / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // W: Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej : [21-22 kwietnia 2016, Kraków] / Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : [AGH], 2016. — S. 60–69. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Obostrzenia dotyczące stosowania systemu wentylacji wzdłużnej w tunelach drogowych w świetle polskich i światowych wymagań legislacyjnychRestrictions concerning the employment of longitudinal ventilation systems in road tunnels, in the light of Polish and international legal requirements / Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2017 t. 48 nr 1, s. 36–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wymagania prawne, wentylacja wzdłużna, tunele drogowe

  keywords: legal requirements, longitudinal ventilation, road tunnels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2017.1.7

18
 • Ocena bezpieczeństwa użytkowników tunelu drogowego z wentylacją wzdłużną w warunkach pożaru przy wykorzystaniu narzędzi modelowania numerycznegoSafety assessment of road tunnels with longitudinal ventilation, during a fire incident, utilizing numerical modelling tools / Stanisław NAWRAT, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK, Sebastian NAPIERAJ // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety & Fire Technique ; ISSN 1895-8443. — W czasopiśmie dod. akronim: BiTP. — 2016 vol. 43 iss. 3, s. 253–263. — Bibliogr. s. 262–263, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-30. — tekst: http://bitp.cnbop.pl/wp-content/uploads/2016/01/BiTP_Vol_43_Issue_3_2016pp.253-263.pdf

 • słowa kluczowe: ewakuacja, bezpieczństwo pożarowe, wentylacja pożarowa, wentylacja wzdłużna, tunel drogowy

  keywords: evacuation, fire ventilation, longitudinal ventilation, road tunnel, fire safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12845/bitp.43.3.2016.23

19
20
 • Pozyskanie i wykorzystanie metanu do klimatyzacji i produkcji energii elektrycznej w kopalniach węgla kamiennegoProduction and use of coal bed methane for air conditioning and electricity production in coal mines / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2016 nr 1, s. 28–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: wentylacja, metan, emisja, klimatyzacja, bezpieczeństwo, kopalnie

  keywords: ventilation, emission, methane, air conditioning, mines, safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń[Proecological technology of coal mine methane utilization] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Natalia SCHMIDT, Paweł KAMIŃSKI // W: Metan i jego wykorzystanie : Szkoła Eksploatacji Podziemnej / oprac. tekstów: Agnieszka Stopkowicz, Jacek Jarosz ; Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o. o.. — Kraków : ZOK, 2011 + CD-ROM. — Wydaw. zawiera referaty wygłoszone podczas obrad Szkoły Eksploatacji Podziemnej w latach 2002–2011. — S. 105–113. — Bibliogr. s. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rozwój tunelowej infrastruktury komunikacyjnej w Polsce i na świecieDevelopment of polish tunneling communication infrastructure / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // W: BiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 106–116. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Selected issues concerning protection of road tunnel structures and ventilation systems in relation to fire hazardNiektóre zagadnienia dotyczące ochrony konstrukcji oraz systemów wentylacji tuneli drogowych w odniesieniu do zagrożenia pożarowego / Stanisław NAWRAT, Natalia SCHMIDT, Sebastian NAPIERAJ // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 235–245. — Bibliogr. s. 245, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.2/mining.2012.36.2.235.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Stan i perspektywy budownictwa tuneli drogowych w PolsceSituation and prospects for road building tunnels in Poland / Natalia SCHMIDT // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 439–448. — Bibliogr. s. 447, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: