Wykaz publikacji wybranego autora

Marzenna Schejbal-Chwastek, dr inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Badania geochemiczne gleb na obszarze parków krakowskichGeochemical onvestigation of soils in parks in the Cracow city / Agnieszka POLAŃSKA-KŁAPUT, Marzena SCHEJBAL-CHWASTEK // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska : praca zbiorowa, 1 / pod red. Teodory M. Traczewskiej. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. — Na okł. dod.: EKO-DOC. — Monografia zawiera materiały z III Ogólnopolskiej konferencji doktorantów i młodych pracowników nauki : [4 marca 2011]. — ISBN: 978-83-7493-644-6. — S. 333–346. — Bibliogr. s. 346

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania geochemiczne gleb z Ojcowskiego Parku NarodowegoGeochemical analysis of soils from the Ojców National Park / Marzena SCHEJBAL-CHWASTEK, Elżbieta STACHURA // W: Mineralogia i geochemia środowiska = Environmental mineralogy and geochemistry / [red. nacz. Andrzej Manecki ; kom. red. Andrzej Bolewski et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2000. — (Prace Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych ; ISSN 0079-3396 ; 87). — ISBN10: 83-86726-92-X. — S. 83–103. — Bibliogr. s. 99–100, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Damage of old construction stones in the curriculum of geology students at AGH – University of Science and Technology / Mariola MARSZAŁEK, Marzena SCHEJBAL-CHWASTEK // W: Cultural Heritage Research: a Pan-European Challenge : proceedings of the 5th EC conference : May 16–18. 2002. Cracow. Poland / eds. Roman Kozłowski ; Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences. — [Cracow : ICSCh, PAS], [2003]. — ISBN10: 92-894-4412-6. — S. 182–183. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dating of speleothems in non-karst caves – methodological aspects and practical application, Polish Outer Carpathians case study / Jan Urban, Włodzimierz Margielewski, Helena Hercman, Karel Žák, Valentina Zernitska, Jacek Pawlak, Marzena SCHEJBAL-CHWASTEK // Zeitschrift für Geomorphologie ; ISSN 0372-8854. — 2015 vol. 59 suppl. iss. 1 Sandstone Geomorphology: landscape formation, field mapping, research methods / ed.: Piotr Migoń; Heather A. Viles, s. 183–208. — Bibliogr. s. 205–208, Abstr.

 • keywords: landslide, Polish Outer Carpathians, non-karst caves, speleothem dating

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/zfg_suppl/2015/S-00180

5
6
 • Ocena oddziaływania ciągów komunikacyjnych na środowisko gleboweImpact of roads on the soil system – an evaluation / Elżbieta HYCNAR, Marzena SCHEJBAL-CHWASTEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 397–405. — Bibliogr. s. 405, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Preliminary data on speleothems in the caves of the Beskidy Mts., Poland / Jan Urban, [et al.], Marzena SCHEJBAL-CHWASTEK, [et al.] // W: 9th International symposium on Pseudokarst : 24–26\textsuperscript{th} May 2006, Bartkowa – Beskidy Mts., Poland / ed. Jan Urban ; Polish Academy of Sciences, Cracow. Institute of Nature Conservation. — Cracow : PAS INC, 2006. — S. 83–85. — Bibliogr. s. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Trwałość materiałów azbestowych w warunkach agresywnego środowiska[Durability of asbestos materials in the aggressive environment conditions] / Marzena SCHEJBAL-CHWASTEK, Mariola MARSZAŁEK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. nacz. Lucjan Pawłowski ; Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : KIŚ PAN, 2004. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 25). — S. 49–61. — Bibliogr. s. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ zanieczyszczeń powietrza pyłami antropogenicznymi i pyłkami roślinnymi na alergiczne reakcje u ludzi[An impact of anthropogenic and pollen pollution on human allergy reactions] / Andrzej MANECKI, Mariola MARSZAŁEK, Marzena SCHEJBAL-CHWASTEK, Krystyna Obtułowicz, Teresa Kotlinowska, Marcin Stobiecki // W: Ogólnopolskie sympozjum : „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji” : atmosfera-hydrosfera-litosfera-człowiek : Kraków 26–27. 09. 1996 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [1996]. — S. 90–91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: