Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Sawicka, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913611

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Beyond budgeting jako koncepcja uwzględniająca behawioralne aspekty rachunkowości zarządczej[Beyond budgeting as a conception of taking into account the behavioural aspects of management accounting] / Anna STRONCZEK, Joanna SAWICKA // W: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty teoretyczne : monografia / red. nauk. Jolanta Chluska, Jolanta Rubik ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — ISBN: 978-83-63500-73-3. — S. 117–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, budżetowanie, beyond budgeting

2
 • Decyzje outsourcingowe w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa z uwzględnieniem towarzyszącego im ryzykaThe outsourcing decisions incorporation in companies decision making model, with highlighted associated risks / Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna STRONCZEK, Joanna SAWICKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: ryzyko, decyzje, podejmowanie decyzji, outsourcing

  keywords: risk, decisions, outsourcing

3
 • Dzienne rozliczanie kredytu a amortyzacja prowizji[Daily accounting of credits and commission amortization] / Joanna SAWICKA, Tomasz Sawicki // Monitor Rachunkowości i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2009 nr 6, s. 7–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Inwestycje i ich ewidencja[Investments and their recording procedure] / Joanna SAWICKA // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 119–134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnegoThe rules of operational risk capital requirement calculation / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnegoThe rules of operational risk capital requirement calculation / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 117–125. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Kontrola ryzyka kredytowego jako element stabilnego funkcjonowania instytucji finansowychCredit risk control as a part of stable functioning of financial institutions / Joanna SAWICKA // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 181). — ISBN: 978-83-7695-121-8. — S. 527–537. — Bibliogr. s. 537, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Majątek jednostki gospodarczej[Assets of business units] / Joanna SAWICKA // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 27–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczneWrite-offs for non-financial fixed assets and their effect on the profit or loss / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 4 (88) cz. 1, s. 157–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wycena, wynik finansowy, utrata wartości, odpis aktualizujący

  keywords: valuation, financial result, write-off, impairment

10
 • Outsourcing a system decyzyjny przedsiębiorstwaOutsourcing and company's decision-making model / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 344). — ISBN: 978-83-7695-469-1. — S. 341–351. — Bibliogr. s. 351, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ryzyko, decyzje, podejmowanie decyzji, outsourcing

  keywords: risk, decisions, outsourcing, taking decisions

11
 • Postrzeganie roli audytu wewnętrznego w budowaniu zaufania publicznego jednostek – przykład bankuRole of internal audit in building of public trust – based on bank example / Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 244, s. 168–180. — Bibliogr. s. 179–180, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bank, audyt wewnętrzny, zaufanie publiczne

  keywords: internal audit, the bank, public confidence

12
 • Poziom wykształcenia audytora wewnętrznego a skuteczne wykrywanie nadużyćThe degree levels of an internal auditor in effective detection of fraud / Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 864. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2015 nr 76 t. 2 Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, s. 401–412. — Bibliogr. s. 411–412, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, audytor, nadużycie

  keywords: auditor, internal audit, abuse

13
 • Praktyczne aspekty wykorzystania systemów informatycznych w rachunkowości[Practical aspects of using information systems in accounting] / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii / książka pod red. Moniki Łada, Aliny Kozarkiewicz ; red. Agnieszka Bereźnicka-Serafin. — Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,, 2008. — ISBN: 978-83-255-0378-9. — S. 61–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Przebieg procesu outsourcingu usług księgowo-podatkowych i jego wpływ na współpracę między podmiotamiOutsourcing of bookkeeping and tax service process and it's impact on cooperation between parties / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 170–180. — Bibliogr. s. 180, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: outsourcing, usługi księgowe

  keywords: outsourcing, accounting services

15
 • Przebieg procesu outsourcingu w szpitalach publicznych – analiza przypadkówOutsourcing process in public hospitals – case studies / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Przebieg procesu outsourcingu w szpitalach publicznych – analiza przypadkówOutsourcing process in public hospitals – case studies / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA // W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce = Contemporary managerial concepts in theory and practice / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-369-6. — S. 261–282. — Bibliogr. s. 281, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów jako obszar zainteresowania audytu wewnętrznegoCrimes against the credibility of documents as an area of interest of internal auditing / Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, Elżbieta MARCINKOWSKA // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów ; ISSN 1234-8872. — 2016 z. 152, s. 95–108. — Bibliogr. s. 107–108, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, fałszowanie dokumentów, grafologia

  keywords: internal audit, document forgery, graphology

18
19
 • Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe[Financial accounting : bases and recording details] / pod red. Joanny SAWICKIEJ, Anny STRONCZEK. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — 268, [6] s.. — Bibliogr. s. 267–268. — ISBN: 978-83-7556-398-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe[Financial accounting : base and detailed records] / Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC. — Wyd. 2 zaktualizowane i uzup.. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2017. — 290 s.. — Bibliogr. s. 289–290. — ISBN: 978-83-8102-030-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Rola audytu finansowego w wykrywaniu celowych zniekształceń wyniku finansowegoThe role of financial audit in the financial statement results deliberate distortion detecting / Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: audyt, wynik finansowy, kreatywna księgowość

  keywords: audit, financial statement, creative accounting

22
 • Rola audytu finansowego w wykrywaniu celowych zniekształceń wyniku finansowegoThe role of financial audit in the financial statement results deliberate distortion detecting / Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK // W: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej = Financial and ecological aspects of economic activity / pod red. Marty Czyż. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0546). — ISBN: 978-83-7464-684-0. — S. 81–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: audyt, wynik finansowy, kreatywna księgowość

  keywords: audit, financial statement, creative accounting

23
 • Rola audytu wewnętrznego w budowaniu zaufania publicznego jednostek - przykład banku[The role of internal audit in building of public trust units - on the example of bank] / Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 19. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów[Settlement of prepayments costs] / Joanna SAWICKA // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 233–239. — Afiliacja: Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne[Tangible and intangible assets] / Joanna SAWICKA // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 83–117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych