Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Sas, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913610

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Bariery rozwoju rynku CNG w Polsce na tle rozwoju CNG na świecie[The barriers for development of CNG market in Poland in comparison to the world] / Jan SAS // W: „Rozwój rynku gazu ziemnego w Polsce” : VI Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2011 : Kielce, 13–14 kwiecień 2011 r. : materiały konferencyjne / Izba Gospodarcza Gazownictwa. — [Warszawa : IGG], [2011]. — S. 52–66. — Publikacja w formie wydruku slajdów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Bariery rozwoju rynku sprężonego gazu ziemnego do napędu pojazdów w PolsceBarriers of market development of the compressed natural gas for car refueling in Poland / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 3, s. 527–537. — Bibliogr. s. 536–537, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Determinanty strategii rozwoju NGV w PolsceDeterminants of strategy of NGV development in Poland / Jan SAS // W: Paliwo gazowe CNG [Dokument elektroniczny] : ekologia, ekonomia, bezpieczeństwo : Kraków 8–9 maja 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania, Polskie Górnictwo i Gazownictwo SA, Izba Gospodarcza Gazownictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–18. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Gaz ziemny jako paliwo w transporcie – oferta dla górskich miejscowości uzdrowiskowych i wypoczynkowych[Development of natural gas as transportation fuel – an offer for mountains spa and resorts] / Jan SAS // W: Activity in the mountains – international partnership [Dokument elektroniczny] : IV Forum Ziem Górskich : 23–25 października 2013 r., Zakopane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy [1-27]. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Gaz ziemny – niedocenione paliwo do pojazdów : perspektywy i kierunki dalszego rozwoju rynku CNG i NGV[Natural gas – an underestimated fuel for vehicles] / Jan SAS, Grzegorz Wielgus // W: Profesjonalne gazownictwo 2010 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut ; PGNiG. — Kraków : AKNET-Press, [2010]. — S. 85–89. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Health and safety at work management system – history, requirement interpretation and operational practice / Antoni Kleniewski, Jan SAS // W: Management : theory and practice = teoria i praktyka : Polish and Kazakh experiences = doświadczenia polskie i kazachskie = Zarządzanie / eds. Piotr Łebkowski, Jan Sas. — Kraków : AGH Univeristy of Science and Technology Press, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0386). — ISBN: 978-83-7464-349-8. — S. 115–135. — Bibliogr. s. 134–135, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Kierunki rozwoju rynku gazu : rynek CNG w Polsce[Development trends in CNG : CNG market in Poland] / Jan SAS // Przegląd Gazowniczy ; ISSN 1732-6575. — 2011 nr 2, s. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Management : theory and practice : Polish and Kazakh experiencesZarządzanie : teoria i praktyka : doświadczenia polskie i kazachskie / eds. Piotr ŁEBKOWSKI, Jan SAS. — Kraków : AGH Univeristy of Science and Technology Press, 2010. — 255, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0386). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-349-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Metan - paliwo gazowe do pojazdów : technologia CNG[Methane - gas fuel to vehicles : CNG technology] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 87, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0672). — Bibliogr. s. 85–88. — ISBN: 978-83-7464-919-3. — Na dołączonym CD-ROM-ie model finansowy "cng_model_v31" (arkusz Exel)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Możliwości zastosowania sprężonego gazu ziemnego w transporcie drogowym[Possibilities of application of compressed natural gas in road transport] / Jan SAS // W: „Zastosowanie sprężonego gazu ziemnego CNG w transporcie drogowym – perspektywy rozwoju” : konferencja : Krosno, 1 czerwca 2011 / PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. — [Krosno : PGNiG], [2011]. — S. 1–26. — Publikacja w formie wydruku slajdów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Możliwości zastosowania sprężonego gazu ziemnego w transporcie drogowym[Possibilities of deployment CNG in road transport] / Jan SAS // W: „Zastosowanie sprężonego gazu ziemnego CNG w transporcie drogowym – perspektywy rozwoju” : konferencja : Rzeszów 29.03.2011 r. / Polskie Górnictwo Nafowe i Gazownictwo SA. — [Rzeszów : PGNiG], [2011]. — Slajdy 1–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Natural gas as transportation fuel – an offer for mountainous resorts / Jan SAS // Geomatics, Landmanagement and Landscape ; ISSN 2300-1496. — 2013 no. 4, s. 93–101. — Bibliogr. s. 101, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

 • keywords: natural gas, CNG, fumes emission, NGV, natural gas vehicles, ecological vehicles

13
 • Perspektywy dalszego rozwoju rynku CNG[Perspectives of CNG market development] / Jan SAS // W: III Polski Kongres Naftowców i Gazowników : „Polski przemysł naftowy i gazowniczy w Europejskim systemie bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego : Bóbrka, 14–16 maja 2008 : referaty kongresowe / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiTPNiG. Zarząd Główny, [2008]. — ISBN10: 83-915734-7-8. — S. 175–183. — Bibliogr. s. 183, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji CNG : wymagania i zaleceniaDesigning, construction and maintenance of CNG-Powered Vehicle Refueling Station Requirements and recommendations / Jan SAS (kier. zespołu). — Warszawa : Izba Gospodarcza Gazownictwa, cop. 2012. — 36 s.. — (Standard Techniczny / Izba Gospodarcza Gazownictwa ; ST-IGG-1601:2012). — Abstr.. — ISBN: 978-83-61909-21-7. — Dod. na s. tyt.: Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały nr 19/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie. — Afiliacja autora na podstawie pisma IGG

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Rośnie udział CNG w transporcie : korespondencja z Pragi[Increasing contribution rate of CNG in transport : correspondence from Prague] / Jan SAS // Przegląd Gazowniczy ; ISSN 1732-6575. — 2010 nr 1, s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Sprężony gaz ziemny jako paliwo do pojazdów – alternatywa dla transportu publicznego w ZakopanemCompressed natural gas as a car fuel – an alternative of public transport in Zakopane / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 417–425. — Bibliogr. s. 425, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROM-ie. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_34.pdf

 • słowa kluczowe: CNG (Compressed Natural Gas), pojazdy na gaz ziemny, LNG (Liquided Natural Gas), stacje tankowania CNG, HRV (Home Refueling Appliance), poziom emisji spalin, normy Euro 4 i Euro

  keywords: CNG, CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquided Natural Gas), HRV (Home Refueling Appliance), gas vehicles, waste gases emission level, Euro 4 and Euro 5 standard

17
 • Stan aktualny i czynniki rozwoju CNG w Polsce[Current situation of CNG in Poland and factors of its development] / Jan SAS // W: Gaz ziemny paliwem przyszłości w pojazdach [Dokument elektroniczny] : Kraków 22–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania, Izba Gospodarcza Gazownictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2011]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–16. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • ST-IGG-1601:2012 Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji CNG : wymagania i zalecenia ; ST-IGG-1602:2012 Urządzenia do tankowania pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG do ciśnień tankowania poniżej 20 Mpa : podstawy, zakres, przeznaczenie[ST-IGG-1601:2012 Designing, construction and maintenance of CNG-powered vehicle refuelling station requirements and recommendations ; ST-IGG-1602:2012 Refuelling appliances for CNG-powered vehicles for workinh pressure below 20 Mpa] / Jan SAS // W: EXPO-GAS 2013 : Targi Techniki Gazowniczej : „Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa w działalności przedsiębiorstw gazowniczych” : warsztaty szkoleniowe : Kielce, 18 kwietnia 2013 r. / Izba Gospodarcza Gazownictwa. — [Kielce : s. n.], [2013] + CD. — S. 29–32. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — Slajdy [1–23]. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM. — Afiliacja autora podana w prezentacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Urządzenia do tankowania pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG do ciśnień tankowania poniżej 20 MPaRefueling appliances for CNG-powered vehicles for working pressure below 20 MPa / Jan SAS (kier. zespołu). — Warszawa : Izba Gospodarcza Gazownictwa, cop. 2012. — 13 s.. — (Standard Techniczny / Izba Gospodarcza Gazownictwa ; ST-IGG-1602:2012). — Abstr.. — ISBN: 978-83-61909-22-4. — Dod. na s. tyt.: Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały nr 19/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie. — Afiliacja autora na podstawie pisma IGG

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • Wybierz paliwo CNG – nowoczesność, oszczędność, bezpieczeństwo, ekologia[Choose natural gas fuel – modernity, economy, safety and ecology] / tekst: Jan SAS. — [Kraków : s. n.], [2009]. — 8 s.. — (CNG Auto)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Wybrane elementy zapewnienia bezpieczeństwa na stacjach tankowania CNGSelected aspects of safety assurance at CNG filling stations / Jan SAS, Paweł Janik // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety & Fire Technique ; ISSN 1895-8443. — W czasopiśmie dod. akronim: BiTP. — 2014 vol. 33 iss. 1, s. 83–91. — Bibliogr. s. 90–91, Abstr., Annot.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, projektowanie, CNG (Compressed Natural Gas), stacja CNG, standard techniczny, budowa

  keywords: construction, designing, CNG (Compressed Natural Gas), CNG fueling station, technical standard, operating

23
 • Zarys stanu i perspektyw dla gazu ziemnego jako alternatywnego paliwa do pojazdów samochodowychFramework of current status and perspectives for natural gas as an alternative fuel for cars (automotive vehicles) / Jan SAS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [13], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie drogowym w PolsceUse of alternative fuels in road transport in Poland / Jan SAS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, LNG, CNG, emisja spalin, NGV, pojazdy na gaz ziemny, cząsteczki PM

  keywords: LNG, natural gas, emissions, CNG, NGV, natural gas vehicles, molecules PM

25
 • Zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie drogowym w PolsceUse of alternative fuels in road transport in Poland / Jan SAS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-801-1. — S. 177–187. — Bibliogr. s. 186–187, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, LNG, CNG, emisja spalin, NGV, pojazdy na gaz ziemny, cząsteczki PM

  keywords: LNG, natural gas, emissions, CNG, NGV, natural gas vehicles, molecules PM