Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Sapiński, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507088820

PBN: 900973

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 188, z ogólnej liczby 189 publikacji Autora


1
 • Acoustic pattern of a vibrating beam with MR fluid in the magnetic field / Bogdan SAPIŃSKI, Jacek SNAMINA, Wiesław WSZOŁEK, Mateusz ROMASZKO // W: 10th Conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Krakow – Wojanow, Poland, June 06–08, 2011 : proceedings / AGH – University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — [Kraków : AGH], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89772-70-1. — S. 22–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Active vibration suppression of uncertain flexible structure: loop shaping and robustness / Bogdan SAPIŃSKI, Krzysztof Tokarz // W: 10th Conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Krakow – Wojanow, Poland, June 06–08, 2011 : proceedings / AGH – University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — [Kraków : AGH], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89772-70-1. — S. 100–101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza doświadczalna drgań belki z cieczą magnetoreologiczną w niejednorodnym polu magnetycznymVibration of a beam with magnetorheological fluid in non-homogenous magnetic field / Bogdan SAPIŃSKI, Jacek SNAMINA // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2009 t. 6 nr 37, s. 241–247. — Bibliogr. s. 247, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza eksperymentalna właściwości dynamicznych układu redukcji drgań liny z tłumikiem magnetoreologicznymExperimental analysis of a vibration reduction system of a cable with a MR damper / Marcin MAŚLANKA, Bogdan SAPIŃSKI, Jacek Snamina // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2008 R. 105 z. 1–M, s. 203–212. — Bibliogr. s. 211–212, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza generatora z magnesami trwałymi i cewką z uzwojeniem foliowym dla tłumika MR przy okresowych wymuszeniach kinematycznychAnalysis of a generator with permanent magnets and a coil with shield winding for an MR damper under periodic kinematic excitations / Bogdan SAPIŃSKI, Andrzej MATRAS, Stanisław KRUPA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 4, s. 280–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analiza numeryczna harvestera z przetwarzaniem magnetycznym dla liniowego tłumika magnetoreologicznegoNumerical analysis of harvester with linear magnetorheological damping / Bogdan SAPIŃSKI, Andrzej MATRAS // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2018 R. 94 nr 1, s. 144–147. — Tryb dostępu: http://pe.org.pl/articles/2018/1/36.pdf [2018-01-11]. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: drgania, tłumik MR, harvester, siła elektromotoryczna, czujnik prędkości

  keywords: MR damper, vibrations, electromotive force, harvester, velocity sensor

7
 • Analiza parametrów drgań wielokomorowych belek wspornikowych z cieczą magnetoreologiczną[Vibration parameter analysis of sandwich cantilever beams with multiple MR fluid segments] / Mateusz ROMASZKO, Bogdan SAPIŃSKI, Jacek SNAMINA // W: „Modelowanie w mechanice” : 51. sympozjon : 25 lutego – 29 lutego 2012 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2012. — Opis część. wg okł.. — S. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Analiza parametrów drgań wielokomorowych belek wspornikowych z cieczą magnetoreologicznąVibration parameter analysis of sandwich cantilever beams with multiple MR fluid segments / Jacek SNAMINA, Bogdan SAPIŃSKI, Mateusz ROMASZKO // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2012 t. 12 nr 43, s. 247–254. — Bibliogr. s. 253, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Analiza pola magnetycznego generatora dla tłumika magnetoreologicznego o ruchu liniowymAnalysis of the magnetic field in a generator for a linear magnetorheological damper / Bogdan SAPIŃSKI, Andrzej MATRAS, Stanisław KRUPA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 4, s. 138–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr.

 • keywords: MR damper, FEM, magnetic field, generator

10
 • Analiza pola magnetycznego w generatorze obrotowym z magnesami trwałymi o budowie odwróconejAnalysis of magnetic field in the rotary permanent magnets generator with an inverse structure / Bogdan SAPIŃSKI, Stanisław Krupa, Andrzej MATRAS // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 3a, s. 152–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Abstr.

 • keywords: magnetic field, permanent magnets, rotary generator, inverse structure

11
 • Analiza pola magnetycznego w wibroizolatorze z cieczą magnetoreologiczną działającą w trybie ściskaniaAnalysis of magnetic field in a magnetorheological vibroisolator in the squeeze mode / Bogdan SAPIŃSKI, Andrzej MATRAS // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 3, s. 139–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ciecz MR, pole magnetyczne, indukcja magnetyczna, wibroizolator, tryb ściskania

  keywords: MR fluid, magnetic field, magnetic flux density, squeeze mode, vibroisolator

12
 • Analiza polowa tłumika MR działającego w trybie ściskania z magnesami trwałymi i magnetyczną komorą kompensacyjnąAnalysis of the MR damper with permanent magnet and magnetic compensation in the squeeze mode / Bogdan SAPIŃSKI, Stanisław Krupa // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 7, s. 129–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szczelina robocza, magnes trwały, tłumik MR, indukcja magnetyczna, komora kompensacyjna, cewka sterująca

  keywords: MR damper, working gap, permanent magnet, magnetic flux density, compensating chamber, control coil

13
 • Analiza polowo-obwodowa i badania doświadczalne przetwornika energii do zasilania obrotowego tłumika MRA numerical analysis of an electromagnetic energy converter designed to power a magnetorheological damper / Andrzej MATRAS, Bogdan SAPIŃSKI, Marcin WĘGRZYNOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2017 R. 93 nr 4, s. 145–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pole magnetyczne, tłumik MR, obliczenia numeryczne, przetwornik elektromagnetyczny, badania doświadczalne

  keywords: MR damper, magnetic field, numerical calculations, experimental testing, electromagnetic transducer

14
 • Analiza siły wibroizolatora z cieczą magnetoreologiczną działającą w trybie ściskaniaAnalysis of the force generated in a magnetorheological vibration isolator in the squeeze mode / Bogdan SAPIŃSKI, Stanisław Krupa // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 12, s. 87–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ciecz MR, wibroizolator, tryb ściskania, siła

  keywords: MR fluid, squeeze mode, vibroisolator, force

15
 • Analiza wytrzymałościowa generatora dla tłumika magnetoreologicznego w samozasilającym się układzie redukcji drgańStructural analysis of a generator supplying a linear magnetorheological damper in a self-powered vibration reduction system / Krzysztof MICHALCZYK, Bogdan SAPIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO // Acta Mechanica et Automatica ; ISSN 1898-4088. — 2011 vol. 5 no. 3, s. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Analiza wytrzymałościowa tłumika z cieczą magnetroreologiczną działającą w trybie ściskania[Strength analysis of an MR damper in the squeeze mode] / Jacek SNAMINA, Bogdan SAPIŃSKI // W: „Modelowanie w Mechanice” : 53. sympozjon : [22.02–26.02.2014], Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n], 2014. — S. 141–142. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Analiza wytrzymałościowa wibroizolatora z cieczą MR działającą w trybie ściskaniaStrength analysis of an MR vibration isolator in squeeze mode / Jacek SNAMINA, Bogdan SAPIŃSKI // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2014 t. 20 nr 51, s. 87–93. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: obliczenia MES, drgania, wibroizolator MR, zawieszenie silnika

  keywords: vibrations, FEM calculations, MR vibration isolator, engine mount

18
 • Analiza wytrzymałościowa zintegrowanego układu generator elektromagnetyczny – liniowy tłumik MR[Structural analysis of integrated system of electromagnetic generator and linear MR damper] / Krzysztof MICHALCZYK, Zbigniew SZYDŁO, Bogdan SAPIŃSKI, Marcin WĘGRZYNOWSKI // W: „Modelowanie w mechanice” : 51. sympozjon : 25 lutego – 29 lutego 2012 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2012. — Opis część. wg okł.. — S. 105. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Analiza wytrzymałościowa zintegrowanego układu generator elektromagnetyczny – liniowy tłumik MRStrength analysis of an integrated electromagnetic generator MR linear damper system / Krzysztof MICHALCZYK, Bogdan SAPIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Marcin WĘGRZYNOWSKI // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2012 t. 12 nr 43, s. 193–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Analiza wytrzymałościowa zintegrowanego układu przetwornik elektromechaniczny-obrotowy tłumik MRStrength analysis of an integrated system electromechanic generator-rotary MR damper / Krzysztof MICHALCZYK, Bogdan SAPIŃSKI, Marcin WĘGRZYNOWSKI // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2013 t. 15 nr 46, s. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Analiza wytrzymałościowa zintegrowanego układu przetwornik elektromechaniczny – obrotowy tłumik MRStrength analysis of an integrated system electromechanical transducer – rotary MR damper / Bogdan SAPIŃSKI, Marcin WĘGRZYNOWSKI // W: „Modelowanie w mechanice” : 52. sympozjon : 23 lutego – 27 lutego 2013 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2013. — Opis częśc. wg okł.. — S. 198–-199. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów: Katedra Automatyzacji Procesów, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Analysis of an automotive vehicle engine mount based on a squeeze-mode magnetorheological damperAnaliza semiaktywnego zawieszenia silnika samochodowego z wibroizolatorami magnetoreologicznymi / Jacek SNAMINA, Bogdan SAPIŃSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 13. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2014 2-M, s. 53–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: drgania silników spalinowych, zawieszenie silnika spalinowego, charakterystyka tłumika MR

  keywords: control, MR damper, vibration, engine mount system

23
 • Analysis of force in MR fluids during oscillatory compression mode / Wojciech HORAK, Bogdan SAPIŃSKI, Marcin SZCZĘCH // W: MSM 2016 : 12\textsuperscript{th} international conference Mechatronic Systems and Materials [intelligent technical systems] : Bialystok, Poland, July 3–8, 2016 : [abstract book] / ed. by Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza. — Bialystok : Bialystok University of Technology, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 155. — Bibliogr. s. 155

 • keywords: MR fluid, experiments, force, oscillatory squezze mode

24
 • Analysis of force in MR fluids during oscillatory compression squeeze / Wojciech HORAK, Bogdan SAPIŃSKI, Marcin SZCZĘCH // Acta Mechanica et Automatica ; ISSN 1898-4088. — 2017 vol. 11 no. 1, s. 64–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • keywords: MR fluid, experiment, force, oscillatory squezze mode

25
 • Angielsko-polski słownik podstawowych terminów z dziedziny sterowania automatycznego[English-polish dictionary of fundamentals phrases, terms and abbreviations in the field of automatic control] / Bogdan SAPIŃSKI, Miluše Vítečková, Antonín Víteček, Radim Farana. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 97, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0628). — Bibliogr. s. 97–[98]. — ISBN: 978-83-7464-794-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych