Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Rzonca, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0333-1000 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56707505900

PBN: 5e709208878c28a04738ee01

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Accuracy analysis of automatic distortion correctionOcena dokładności automatycznej korekcji dystorsji / Jakub KOLECKI, Antoni RZONCA // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2015 vol. 64 no. 1, s. 3–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/1FWqPj

 • keywords: camera calibration, radial distortion, distortion correction, accuracy analysis, bundle adjustment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/geocart-2015-0002

2
 • Badanie jakości radiometrycznej ortofotogramów sporządzonych na drodze integracji fotogrametrii bliskiego zasięgu i skaningu laserowegoAnalysis of the radiometric quality of orthophotograms generated by the integration of close range photogrammetry and laser scanning / Krystian PYKA, Antoni RZONCA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2006 vol. 16, s. 515–526. — Bibliogr. s. 525, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-5-X

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, integracja, transformacja falkowa, ortofotogram, jakość radiometryczna

  keywords: laser scanning, data integration, wavelet transformation, orthophotogram, radiometric quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Design of a testing method to assess the correctness of a point cloud colorization algorithmOpracowanie metody oceny poprawności działania algorytmu kolorowania chmury punktów / Michał Pleskacz, Antoni RZONCA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2016 vol. 28, s. 91–104. — Bibliogr. s. 102–103, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: integracja danych, testowanie algorytmów, jakość danych, koloryzacja skanów

  keywords: data integration, data quality, algorithm testing, scan colorization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14681/afkit.2016.007

4
5
 • Development of a system for monitoring the technical condition of a historical site on the example of barracks in the former Auschwitz-Birkenau campOpracowanie systemu monitoringu obrazowego stanu technicznego obiektu zabytkowego na przykładzie baraków byłego obozu Auschwitz-Birkenau / Katarzyna GABOR, Antoni RZONCA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 2, s. 122–125. — Bibliogr. s. 125, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, monitoring, fotogrametria, integracja danych, deformacje

  keywords: laser scanning, monitoring, photogrammetry, data integration, deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Digital documentation of heritage objects on non-developable surfaces / Antoni RZONCA, Elżbieta PASTUCHA, Stanisław SZOMBARA // W: Geomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — ISBN: 978-83-947357-7-7. — S. 59. — Bibliogr. s. 59

 • keywords: stereo image processing, geographic information systems, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Integracja danych pozyskiwanych metodami fotogrametrycznymi i skanowania laserowego przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych [Dokument elektroniczny]Photogrammetric and laser scanning data integration for inventory monuments / Antoni RZONCA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 1 dysk optyczny. — 214 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0516) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 192–198, Streszcz., Summ.. — e-ISBN: 978-83-7464-632-1. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Integracja wyników skanowania laserowego i pomiarów fotogrametrycznych na przykładzie inwentaryzacji nagrobka Anny Jagiellonki w Katedrze WawelskiejIntegration of laser scanning and photogrammetric data for inventory of Anna Jagiellonka monument in Cathedral of Wawel Castle, Cracow / Antoni RZONCA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 383–395. — Bibliogr. s. 394–395, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_31.pdf

 • słowa kluczowe: ortofotoplan, chmura punktów, integracja danych, skanowanie laserowe 3D, filtr geometryczny

  keywords: orthophotoplan, point cloud, data integration, 3D laser scanning, geometrical filter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Integration of thermal and RGB data obtained by means of a drone for interdisciplinary inventory / Joanna Paziewska, Antoni RZONCA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 14 art. no. 4971, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/14/4971/pdf?version=1657188775

  orcid iD
 • keywords: UAV, data integration, dense matching, thermal imagery

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15144971

11
 • Inwentaryzacja obiektu metodą gęstego matchinguInventory of the object by dense matching method / Karolina Pargieła, Antoni RZONCA // W: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018 [Dokument elektroniczny] : nauki techniczne i ścisłe / red. Tobiasz Wysoczański ; oprac. mat. Katarzyna Dereń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018. — ISBN (całość kolekcji) 978-83-945311-4-0. — e-ISBN: 978-83-945311-6-4. — S. 207–218. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-techniczne-i-scisle.pdf [2018-05-09]. — Bibliogr. s. 217–218, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: model, inwentaryzacja, aparat, gęsty matching, chmura puntków

  keywords: point cloud, model, camera, inventory, dense matching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Lidarometry as a variant of integration of photogrammetric and laser scanning data / Antoni RZONCA, Karol Majek // Measurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 2450-2855. — Tytuł poprz.: Pomiary, Automatyka, Kontrola ; ISSN: 0032-4140. — 2016 vol. 62 no. 8, s. 268–273. — Bibliogr. s. 272–273, Abstr.

 • keywords: data integration, stereoscopy, lidarometry, orthoscan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytkówThe digital photogrammetry and laser scanning methods used for heritage documentation / Adam BOROŃ, Antoni RZONCA, Andrzej WRÓBEL // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 129–140. — Bibliogr. s. 140, Summ.. — A. Rzonca - dod. afiliacja: Dephos Sp. z o.o.. — KRAKOWSKIE SPOTKANIA z INSPIRE na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni : zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III ogólnopolskiego sympozjum : Kraków, 17–19 maja 2007 r. — Warszawa : WIEŚ JUTRA Sp. z o. o., [2007]

 • słowa kluczowe: inwentaryzacja zabytków, fotogrametria, skaner laserowy, dokumentacja architektoniczna

  keywords: photogrammetry, laser scanner, architectural documentation, historic monuments recording

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena dokładności automatycznej korekcji dystorsji[Accuracy analysis of automatic distortion correction] / Jakub KOLECKI, Antoni RZONCA // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 19. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Opracowanie systemu kontroli jakości realizacji nalotów fotogrametrycznych i skaningowych dla hiszpańskiego narodowego planu ortofotomapy lotniczej (PNOA)Quality control system preparation for photogrammetric and laser scanning missions of Spanish National Plan of Aerial Orthophotography (PNOA) / Antoni RZONCA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 189–201. — Bibliogr. s. 199–200, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-24-2

 • słowa kluczowe: kontrola jakości, nalot fotogrametryczny, ortofotomapa lotnicza, LiDAR

  keywords: quality control, photogrammetric flight, aerial orthophoto, LiDAR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Review of methods of combined orientation of photogrammetric and laser scanning data / Antoni RZONCA // Measurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 2450-2855. — Tytuł poprz.: Pomiary, Automatyka, Kontrola ; ISSN: 0032-4140. — 2018 vol. 64 no. 3, s. 57–62. — Bibliogr. s. 60–62, Abstr.. — tekst: http://pak.info.pl/index.php?menu=artykulSzczegol&idArtykul=4735

  orcid iD
 • keywords: laser scanning, photogrammetry, data integration, co-registration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/1432-8364/2012/0136

17
 • Skanowanie powierzchni jako nowa metoda rejestracji i interpretacji szczegółów architektonicznychSurface scanning as a new method of recording and interpretation of architecture details / Władysław MIERZWA, Antoni RZONCA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2003 vol. 13 B, s. 427–434. — Bibliogr. s. 434, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-912227-1-3. — Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu : materiały ogólnopolskiego sympozjum geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych” : 15–17 września 2003 r., Wrocław – Polanica Zdrój / red. zesz. Joanna Bac-Bronowicz ; Stowarzyszenie Kartografów Polskich. VII Wydział Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk, Katedra Geodezji i Fotogrametrii Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. — Wrocław : [AR KGiF], 2003

 • słowa kluczowe: obraz cyfrowy, skanowanie 3D, inwentaryzacja architektoniczna

  keywords: digital image, 3D scanning, architecture details documentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Wizualizacja biblioteki byłego klasztoru OO. Cystersów w LubiążuVisualization of library of post-Cistercian monastery at Lubiąż / Antoni RZONCA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 2, s. 271–280. — Bibliogr. s. 280, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zastosowanie obrazowych metod pomiaru do inwentaryzacji krypt[Application of imagery methods of measurement for inventory of crypts] / Maciej Bernaś, Antoni RZONCA // W: Krypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1, Archeologia – Historia – Kostiumologia / pod red. Anny Drążkowskiej. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. — ISBN: 978-83-231-4465-6. — S. 280–290. — Bibliogr. dla całej książki s. 435–460, Summ.. — Dostęp również online: {https://wydawnictwo.umk.pl/upload/files/OPEN%20ACCESS/Krypty%201.pdf}. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: