Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Rzonca, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900617

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Accuracy analysis of automatic distortion correctionOcena dokładności automatycznej korekcji dystorsji / Jakub KOLECKI, Antoni RZONCA // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2015 vol. 64 no. 1, s. 3–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/1FWqPj

 • keywords: camera calibration, radial distortion, distortion correction, accuracy analysis, bundle adjustment

2
 • Design of a testing method to assess the correctness of a point cloud colorization algorithmOpracowanie metody oceny poprawności działania algorytmu kolorowania chmury punktów / Michał Pleskacz, Antoni RZONCA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2016 vol. 28, s. 91–104. — Bibliogr. s. 102–103, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: integracja danych, testowanie algorytmów, jakość danych, koloryzacja skanów

  keywords: data integration, data quality, algorithm testing, scan colorization

3
 • Development of a system for monitoring the technical condition of a historical site on the example of barracks in the former Auschwitz-Birkenau campOpracowanie systemu monitoringu obrazowego stanu technicznego obiektu zabytkowego na przykładzie baraków byłego obozu Auschwitz-Birkenau / Katarzyna GABOR, Antoni RZONCA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 2, s. 122–125. — Bibliogr. s. 125, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, monitoring, fotogrametria, integracja danych, deformacje

  keywords: laser scanning, monitoring, photogrammetry, data integration, deformations

4
 • Integracja danych pozyskiwanych metodami fotogrametrycznymi i skanowania laserowego przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych [Dokument elektroniczny]Photogrammetric and laser scanning data integration for inventory monuments / Antoni RZONCA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 1 dysk optyczny. — 214 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0516) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 192–198, Streszcz., Summ.. — e-ISBN: 978-83-7464-632-1. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Lidarometry as a variant of integration of photogrammetric and laser scanning data / Antoni RZONCA, Karol Majek // Measurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 2450-2855. — Tytuł poprz.: Pomiary, Automatyka, Kontrola ; ISSN: 0032-4140. — 2016 vol. 62 no. 8, s. 268–273. — Bibliogr. s. 272–273, Abstr.

 • keywords: data integration, stereoscopy, lidarometry, orthoscan

6
 • Ocena dokładności automatycznej korekcji dystorsji[Accuracy analysis of automatic distortion correction] / Jakub KOLECKI, Antoni RZONCA // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 19. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Opracowanie systemu kontroli jakości realizacji nalotów fotogrametrycznych i skaningowych dla hiszpańskiego narodowego planu ortofotomapy lotniczej (PNOA)Quality control system preparation for photogrammetric and laser scanning missions of Spanish National Plan of Aerial Orthophotography (PNOA) / Antoni RZONCA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 189–201. — Bibliogr. s. 199–200, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-24-2

 • słowa kluczowe: kontrola jakości, nalot fotogrametryczny, ortofotomapa lotnicza, LiDAR

  keywords: quality control, photogrammetric flight, aerial orthophoto, LiDAR