Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Wosz, dr inż.

starszy wykładowca

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza dynamicznego zachowania się belki stropu bezpośredniego będącego w jednoparametrowym kontakcie ze złożem w formie pokładu eksploatowanego na zawałAnalyze of the dynamic deflection of the direct roof during exploitation of deposit / Marian PALUCH, Ryszard WOSZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 1, s. 81–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-01/GG_2011_1_06.pdf

 • słowa kluczowe: dynamiczne równanie zachowania się ośrodka skalnego, kruche własności górotworu, ugięcie belki na sprężystym podłożu

  keywords: stress concentration factor, single opening, brittle rock, deflection of beam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czynnik czasu w problematyce stateczności podziemnych wyrobisk górniczych[The stability of underground openings in the light if time effect] / Zdzisław KŁECZEK, Danuta FLISIAK, Ryszard WOSZ // W: Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym : konferencja naukowo-techniczna poświęcona 50-leciu pracy Prof. zw. dr hab. inż. Henryka FILCKA. Kraków, 9–10 grudnia 1999 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, [1999]. — ISBN10: 83-905407-1-1. — S. 147–154. — Bibliogr. s. 153–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów : dla geologów, geofizyków i sozotechników[Mechanics and strength of materials for geologists, geophysicists and environmental scientists] / Ryszard WOSZ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 183 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0138). — Bibliogr. s. 183. — ISBN10: 83-89388-73-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Odkształcenia górotworu wywołane naprężeniami dynamicznymiRockmass deformation caused by dynamic strain / Ryszard WOSZ // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 1999 R. 23 z. 2, s. 123–131. — Bibliogr. s. 131, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Określenie skłonności skał do tąpań na podstawie badań próbek skalnych z kopalń Peru w sztywnej maszynie wytrzymałościowejDetermining the rock susceptibility to bumps on the basis of investigation of rock samples from Peru mines in a stiff testing machine / Danuta KRZYSZTOŃ, Ryszard WOSZ, Jerzy CIEŚLIK, Robert KLISOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 4, s. 23–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-04/GG_2008_4_02.pdf

 • słowa kluczowe: energie właściwe w poszczególnych zakresach niszczenia próbki, wskaźniki skłonności skał do tąpań, przedkrytyczne i pokrytyczne własności skał

  keywords: pre-critical and post-critical properties of rocks, specific energies in particular ranges of sample failure, indexes of rock susceptibility to bumps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rozwarstwienie stropu w wyniku eksploatacji systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu złoża rud miedzi w LGOMDeflection and stratification of the direct and basic roof during exploitation the copper deposit in LGOM / Ryszard WOSZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 3, s. 63–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rxr0aa7.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03/GG_2005_3_06.pdf

 • słowa kluczowe: eksploatacja, górotwór, zginanie belek na sprężystym podłożu, rozwarstwienie, model górotworu

  keywords: underground excavation, rock massive, deflection of beam on Winkler's ground

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ugięcie stropu bezpośredniego i zasadniczego nad eksploatowanym pokładem – powstanie i propagacja szczeliny wywołanej momentem pary siłDeflection of the direct and basic roof during exploitation of deposit – it is probability of appear the stratification of the roof under application of moment of couple forces / Ryszard WOSZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 3, s. 67–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-03/GG_2008_3_06.pdf

 • słowa kluczowe: zginanie belek na sprężystym podłożu, wstrząsy górotworu

  keywords: deflection of beam on Winkler's ground, tremors of rock massive

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ugięcie stropu bezpośredniego i zasadniczego nad eksploatowanym pokładem – współczynnik koncentracji naprężenia w obszarze propagującej szczeliny w przekroju zginanej belki stropowejDeflection of the immediate and main roof during exploitation of deposit – stress concentration factor for a single opening edge / Ryszard WOSZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3, s. 115–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03/GG_2009_3_09.pdf

 • słowa kluczowe: ugięcie belki na sprężystym podłożu, stan naprężenia w przekroju osłabionym szczeliną, koncentracja naprężenia

  keywords: stress concentration factor, single opening, brittle rock, deflection of beam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ugięcie stropu bezpośredniego i zasadniczego nad eksploatowanym złożem – równanie linii ugięcia wspornika stropu zasadniczegoBanding of the direct and basic roofs during exploitation of deposit – function of axis of the bracket of the basic roof / Ryszard WOSZ // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2003 R. 27 z. 2, s. 91–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górotwór, ugięcie warstw stropowych

  keywords: rock mass, roof deflection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ugięcie stropu bezpośredniego i zasadniczego nad eksploatowanym złożem – wytrzymałościowy warunek zniszczenia według hipotezy BurzyńskiegoDeflection of the direct and basic roof during exploitation of deposit – strength condition of failure of material according to Burzynski's hypothesis / Ryszard WOSZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2, s. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ugięcie warstw stropowyh, hipoteza Burzyńskiego

  keywords: roof deflection, Burzyński's hypothesis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ugięcie stropu bezpośredniego i zasadniczego przy eksploatacji złoża systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropuBending of the direct and basic roofs during exploitation of deposit with the use of chamber-pillar system with roof bending / Ryszard WOSZ // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2000 R. 24 z. 4, s. 209–215. — Bibliogr. s. 215, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ugięcie stropu nad eksploatowanym złożem rud miedzi LGOM – wpływ wartości współczynnika eksploatacji na powstanie stref odciążenia między warstwami stropowymiDeflection of the roof during exploitation of deposit – it is probability of appear the stratification of the roof during massive excavation / Ryszard WOSZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3, s. 83–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03/GG_2006_3_06.pdf

 • słowa kluczowe: wstrząsy górotworu, zginanie belek na sprężystym podłożu

  keywords: rock mass, tremors, deflection of beam on Winkler's ground

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ugięcie stropu zasadniczego przy eksploatacji złoża systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu, z uwzględnieniem siły oporu na kontakcie warstwThe principal roof deflection in the mining by means of the chamber-pillar system with roof deflection with regard to the resisting force at the strata contact / Ryszard WOSZ // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2002 R. 26 z. 2, s. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ sposobu ugięcia warstw stropowych na koncentrację wytężenia górotworuInfluence the method of bending of the roofs for the grooving up the safety factor / Ryszard WOSZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 625–633. — Bibliogr. s. 633, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: