Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Uberman, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości technicznych i ocena ekonomiczna różnych technologii urabiania i transportu w projektowanych odkrywkach węgla brunatnego KWB KoninTechnological possibilities analyses and economic assessment of different mining technologies and transport in planned open pits in KWB Konin / Jarosław Czyż, Sławomir Mazurek, Wojciech NAWORYTA, Ryszard UBERMAN // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 3–4, s. 97–101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty prawne i finansowe likwidacji kopalń odkrywkowychLegal and financial aspects of surface mines liquidation / Ryszard UBERMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3, s. 117–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03/GG_2010_3_07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania i ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża projektowanego wewnętrznego zwałowiska północnego w KWB Turów, Etap 3[Evaluation of engineering-geological and geotechnical conditions of dump basement in open-pit “Turów”, Stage 3] / Stanisław RYBICKI, Ryszard UBERMAN, Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jacek DĄBROWSKI, Aleksander SANOCKI ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”. — Kraków : [TBPŚ „GEOSFERA”], 2002. — 30 s. + tab.. — Bibliogr. s. 29–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Działalność geologiczno-górnicza w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymGeological and mining activity in the light of laws regulations with regards to land use planning and spatial development / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 17–24. — Bibliogr. s. 24. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Górnictwo węgla brunatnego gwarantem bezpieczeństwa energetycznego PolskiBrown coal industry as guarantee of Polish energy security / Wiesław KOZIOŁ, Ryszard UBERMAN // W: Górnictwo 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 8 listopada 2002 / SITG Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Oddziału w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — S. 35–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Górnictwo węgla brunatnego w Polsce – stan aktualny : możliwości i ograniczenia rozwoju[Brown coal industry in Poland – present state : possibilities and limitations of development] / Ryszard UBERMAN, Jacek Kaczorowski, Stanisław Żuk // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2007 nr 4, s. 13–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kamień i kamieniarstwo – przeszłość – teraźniejszość – przyszłośćStone and stone industry – past – present – future / Wiesław KOZIOŁ, Ryszard UBERMAN // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 5–6, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Summ.. — Na okł. dodatkowo: Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn KAMIEŃ

 • słowa kluczowe: kamień, kamieniarstwo, kamień drogowy, kamień budowlany

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykładyModes of reclamation and redevelopment – manner of choice, classification and examples / Anna OSTRĘGA, Ryszard UBERMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 445–461. — Bibliogr. s. 461, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_33.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, zagospodarowanie, obszary pogórnicze, czynniki wyboru kierunku, klasyfikacja kierunków, metody wyboru kierunku

  keywords: reclamation, post-mining areas, redevelopment, factors, modes of reclamation, manner of choosing mode of reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Metoda projektowania zagospodarowania dużych i zróżnicowanych kompleksów poeksploatacyjnychThe method of designing the redevelopment of large and diverse exploited areas / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // W: Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 10, 11, 12 grudnia 2003 r. = Landscape shaping of the headings exploited in the mining : international scientific conference : Kraków, 10, 11, 12 December 2003 / [red. t.: Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus, Robert Panek ; tł. ang. Piotr Białoskórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Architektury Krajobrazu ; Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. — Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2003. — ISBN10: 8389565005. — S. 243–253. — Bibliogr. s. 253, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : IX seminarium : Wiktorowo, 2–4 czerwiec 2004 r.[Methods of exploration and documentation of mineral deposits and geological servicing of mines] / kom. nauk. Ryszard UBERMAN, Marek NIEĆ, Jerzy Bednarczyk, Szymon Modrzejewski. — Wrocław : Instytut-Poltegor Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2004. — 130 s.. — (Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075 ; R. 46 nr 3–4). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metody wyceny wartości złóż antropogenicznychValuation methods of anthropogenic mineral deposits / Ryszard UBERMAN, Robert Uberman // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 2, s. 35–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mineral policy in Poland : mining manualGodpodarka surowcami mineralnymi w Polsce : podręcznik górnictwa / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA. — Cracow : AGH University of Science and Technology, 2007. — 118, [1] s.. — Bibliogr. s. 115–116. — ISBN: 978-83-7464-065-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mining and reclamation in Poland / Ryszard UBERMAN, Piotr CZAJA, Anna OSTRĘGA // W: 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress : 1.–3. September 2010, Dresden / Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH. — [Dresden : LMBV], [2010]. — Publikacja wydana w formie skoroszytu. — S. 1–26 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania węgla brunatnego w rekultywacji i zagospodarowaniu wyrobisk poeksploatacyjnych w świetle przepisów prawaOpportunity to use by-products of lignite burn in reclamation and development of exploited areas in the light of law regulations / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // W: Węgiel brunatny paliwem energetyki XXI [dwudziestego pierwszego] wieku : III [trzeci] międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 22–24 kwietnia 2002 = Lignite mining : III [third] international brown coal mining congress / oprac. red. Jarosław Gogolewski ; PWr IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 98) ; (Seria: Konferencje ; 34). — Opis część. wg okł. — S. 503–515. — Bibliogr. s. 514–515

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania węgla dla celów rekultywacji wyrobisk i terenów poeksploatacyjnychThe possibility of using coal combustion by-products in the reclamation of voids and exploited areas / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 5–6, s. 77–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Summ.. — Na okł. dod.: Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn KAMIEŃ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Odkrywkowe wyrobiska górnicze miejscem unieszkodliwiania odpadów[Opencast mines workings as the place of neutralization wastes] / Jerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard UBERMAN // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : V konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 2–4 czerwca 2004 r. / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego [etc.]. — Katowice : ZG SIiTG, 2004. — S. 313–329. — Bibliogr. s. 329, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Określenie ilości wydobytej kopaliny stałej przy naliczaniu opłaty eksploatacyjnej : pojęcia i zasady[Estimation of quantity of exploited ore for evaluation of royalty : general rules and terminology] / Joanna KULCZYCKA, Marek NIEĆ, Ryszard UBERMAN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — 57, [1] s.. — Bibliogr. s. 57–[58]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Określenie wysokości ewentualnych roszczeń mogących powstać w wyniku odkrywkowej eksploatacji złóżAssessment of possible claims that may arise during an open-pit exploitation / Ryszard UBERMAN, Wojciech NAWORYTA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 2, s. 123–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Abstr.. — X konferencja z cyklu Wykorzystanie zasobów złóż

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin po nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego Ustawą z dnia 27 lipca 2001 rokuExploitation fee for excavating minerals after the revision of geological and mining law with the act from 27th of July 2001 / Ryszard UBERMAN // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 1, s. 44–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopalin po wprowadzeniu stawek kwotowych jako podstawy ich ustalaniaRoyalties after introduction of rates as a basis for their establishment / Robert UBERMAN // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 2, s. 69–77. — Bibliogr. s. 76–77, Streszcz., Abstr.. — X konferencja z cyklu Wykorzystanie zasobów złóż

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Podstawy prawne dla wyceny wartości złóż kopalin ekploatowanych metodą odkrywkowąLegal basis for worth valuation of mineral deposits extracted by the open cast method / Ryszard UBERMAN, Robert Uberman // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. spec., s. 79–88. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Prawne procedury postępowania dla uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóżLegal procedures concerning obtaining the licence for extraction of mineral deposits using open cast method / Rysard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 58–64. — Bibliogr. s. 64. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: