Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Uberman, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 72, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • Aktualny stan i bariery rozwoju górnictwa skalnegoPresent state of rock mining and barriers of its development / Wiesław KOZIOŁ, Ryszard UBERMAN // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2001 t. 57 nr 9, s. 26–31. — Bibliogr. s. 30–31, Summ., Zsfassung, Rés., Rez., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości technicznych i ocena ekonomiczna różnych technologii urabiania i transportu w projektowanych odkrywkach węgla brunatnego KWB KoninTechnological possibilities analyses and economic assessment of different mining technologies and transport in planned open pits in KWB Konin / Jarosław Czyż, Sławomir Mazurek, Wojciech NAWORYTA, Ryszard UBERMAN // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 3–4, s. 97–101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Applying the analytic hierarchy process in the revitalisation of post-mining areas field / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // W: ISAHP2005 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 8\textsuperscript{th} International Symposium on the Analytic Hierarchy Process for Multi-criteria Decision Making : July 8-10, 2005, Honolulu, Hawaii, USA / eds. Jason Levy, Rozann Saaty. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh : Creative Decisions Foundation on behalf of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, cop. 2005. — (ISAHP Proceedings ; ISSN 1556-830X). — S. 1-10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.isahp.org/uploads/ostregaa_ubermanr_revitalization_of_post-mining_area_field.pdf [2022-11-07]. — Bibliogr. s. 10, Summ.

 • keywords: AHP, factors, Analytic Hierarchy Process, post mining regions, ways of revitalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aspekty prawne i finansowe likwidacji kopalń odkrywkowychLegal and financial aspects of surface mines liquidation / Ryszard UBERMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3, s. 117–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03/GG_2010_3_07.pdf

 • słowa kluczowe: źródła finansowania, kopalnia odkrywkowa, likwidacja, przepisy prawne

  keywords: legal regulations, open pit mining, liquidation, financial sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne budowy i eksploatacji złóż wtórnych produktów odsiarczania spalin (reagipsów)Technical, legal and economic aspects of building and exploiting secondary deposits of products of fumes desulphurisation / Ryszard UBERMAN, Andrzej Strempski // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 1999 R. 41 nr 1, s. 137–146. — Bibliogr. s. 146, Summ.. — Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym : materiały IV [czwartej] konferencji : Ślesin 5–7 maja 1999 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania i ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża projektowanego wewnętrznego zwałowiska północnego w KWB Turów, Etap 3[Evaluation of engineering-geological and geotechnical conditions of dump basement in open-pit “Turów”, Stage 3] / Stanisław RYBICKI, Ryszard UBERMAN, Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jacek DĄBROWSKI, Aleksander SANOCKI ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”. — Kraków : [TBPŚ „GEOSFERA”], 2002. — 30 s. + tab.. — Bibliogr. s. 29–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Działalność geologiczno-górnicza w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymGeological and mining activity in the light of laws regulations with regards to land use planning and spatial development / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 17–24. — Bibliogr. s. 24. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Efektywność eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego „Bełchatów” – uwarunkowania techniczno-ekonomiczne[Efficiency of surface mining of Belchatow brown coal deposit – techno-economic conditions] / Ryszard UBERMAN, Wiesław KOZIOŁ // W: Sympozjum naukowe : „25 lat doświadczeń KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] „Bełchatów” : Bełchatów, 17–18 stycznia 2000 r. / Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa ; Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogowcu. — [Polska : s. n.], 2000. — S. 69–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Formalnoprawne aspekty likwidacji odkrywkowych zakładów górniczych oraz rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk i terenów poeksploatacyjnychLegal problems related to openwork mines liquidation, raclamation and utilization of pits and post-exploitation terains / Ryszard UBERMAN // W: Materiały VII konferencji z cyklu Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych pt.: Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż : Bukowina Tatrzańska 19–21 czerwca 2000 r. / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2000. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 43). — Na okł. tyt.: VII Konferencja. — ISBN10: 83-87854-32-8. — S. 211–220. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Formalnoprawne problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczychLegal aspects of post-mining sites revitalisation / Anna OSTRĘGA, Ryszard UBERMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 4, s. 115–127. — Bibliogr. s. 126–127, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_10.pdf

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, tereny pogórnicze, prawo

  keywords: revitalisation, post mining sites, laws

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Górnictwo węgla brunatnego gwarantem bezpieczeństwa energetycznego PolskiBrown coal industry as guarantee of Polish energy security / Wiesław KOZIOŁ, Ryszard UBERMAN // W: Górnictwo 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 8 listopada 2002 / SITG Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Oddziału w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — S. 35–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Górnictwo węgla brunatnego w Polsce – stan aktualny : możliwości i ograniczenia rozwoju[Brown coal industry in Poland – present state : possibilities and limitations of development] / Ryszard UBERMAN, Jacek Kaczorowski, Stanisław Żuk // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2007 nr 4, s. 13–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kamień i kamieniarstwo – przeszłość – teraźniejszość – przyszłośćStone and stone industry – past – present – future / Wiesław KOZIOŁ, Ryszard UBERMAN // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 5–6, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Summ.. — Na okł. dodatkowo: Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn KAMIEŃ

 • słowa kluczowe: kamień, kamień budowlany, kamieniarstwo, kamień drogowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kierunki i uwarunkowania rozwoju przemysłu kamieniarskiego w PolsceDirections and conditions for the development of masonry in Poland / Ryszard UBERMAN // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 1999 R. 41 nr 2–3, s. 50–59. — Bibliogr. s. 59, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykładyModes of reclamation and redevelopment – manner of choice, classification and examples / Anna OSTRĘGA, Ryszard UBERMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 445–461. — Bibliogr. s. 461, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_33.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, zagospodarowanie, obszary pogórnicze, czynniki wyboru kierunku, klasyfikacja kierunków, metody wyboru kierunku

  keywords: reclamation, redevelopment, factors, modes of reclamation, manner of choosing mode of reclamation, post mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kierunki zagospodarowania odkrywkowych wyrobisk poeksploatacyjnych w aglomeracji krakowskiejManagement directions for open cast postexploitation workings in Cracow agglomeration / Ryszard UBERMAN // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2001 R. 43 nr 4, s. 17–26. — Bibliogr. s. 26, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Metoda projektowania zagospodarowania dużych i zróżnicowanych kompleksów poeksploatacyjnychThe method of designing the redevelopment of large and diverse exploited areas / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // W: Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 10, 11, 12 grudnia 2003 r. = Landscape shaping of the headings exploited in the mining : international scientific conference : Kraków, 10, 11, 12 December 2003 / [red. t.: Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus, Robert Panek ; tł. ang. Piotr Białoskórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Architektury Krajobrazu ; Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. — Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2003. — ISBN10: 8389565005. — S. 243–253. — Bibliogr. s. 253, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metody wyceny wartości złóż antropogenicznychValuation methods of anthropogenic mineral deposits / Ryszard UBERMAN, Robert Uberman // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 2, s. 35–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96658-29774?filename=Valuation%20methods%20of.pdf

 • słowa kluczowe: złoża antropogeniczne, składowiska, metody wyceny wartości, wartość złóż antropogenicznych, odpadowe surowce mineralne

  keywords: anthropogenic mineral deposits, valuation methods, value of anthropogenic mineral deposits, waste dumps, waste mineral resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : IX seminarium : Wiktorowo, 2–4 czerwiec 2004 r.[Methods of exploration and documentation of mineral deposits and geological servicing of mines] / kom. nauk. Ryszard UBERMAN, Marek NIEĆ, Jerzy Bednarczyk, Szymon Modrzejewski. — Wrocław : Instytut-Poltegor Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2004. — 130 s.. — (Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075 ; R. 46 nr 3–4). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mineral policy in Poland : mining manualGodpodarka surowcami mineralnymi w Polsce : podręcznik górnictwa / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA. — Cracow : AGH University of Science and Technology, 2007. — 118, [1] s.. — Bibliogr. s. 115–116. — ISBN: 978-83-7464-065-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mining and reclamation in Poland / Ryszard UBERMAN, Piotr CZAJA, Anna OSTRĘGA // W: 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress : 1.–3. September 2010, Dresden / Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH. — [Dresden : LMBV], [2010]. — Publikacja wydana w formie skoroszytu. — S. 1–26 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Możliwości i przykłady wykorzystania odkrywkowych wyrobisk do składowania odpadów[Using of the outcrops for waste storage purpose – possibilities and examples] / Ryszard UBERMAN // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 1999 nr 2, s. 19–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Możliwości i uwarunkowania wykorzystania odkrywkowych wyrobisk poeksploatacyjnych do składowania odpadów[Using of the outcrops for waste storage purpose – possibilities and conditions] / Ryszard UBERMAN // W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 12–15 października 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. — Kraków : Komitet Organizacyjny Szkoły Gospodarki Odpadami, 1999. — (Sympozja i Konferencje ; nr 38). — Tyt. okł.: Szkoła Gospodarki Odpadami '99 Rytro '99. — ISBN10: 83-87854-46-8. — S. 439–448. — Bibliogr. s. 447–448

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania węgla brunatnego w rekultywacji i zagospodarowaniu wyrobisk poeksploatacyjnych w świetle przepisów prawaOpportunity to use by-products of lignite burn in reclamation and development of exploited areas in the light of law regulations / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // W: Węgiel brunatny paliwem energetyki XXI [dwudziestego pierwszego] wieku : III [trzeci] międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 22–24 kwietnia 2002 = Lignite mining : III [third] international brown coal mining congress / oprac. red. Jarosław Gogolewski ; PWr IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 98) ; (Seria: Konferencje ; 34). — Opis część. wg okł. — S. 503–515. — Bibliogr. s. 514–515

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: