Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tylek, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Koronka do wiercenia obrotowego[Rotary drilling bit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: E21B 10/16. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 314391 A1 ; Opubl. 1997-11-24. — Zgłosz. nr P.314391 z dn. 1996-05-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1997  nr 24, s. 63. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL314391A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Koronka do wiercenia obrotowego[Rotary drilling bit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 10/36. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 339394 A3 ; Opubl. 2001-10-08. — Zgłosz. nr P.339394 z dn. 2000-03-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2001  nr 21, s. 38. — Numer zgłoszenia głównego P.314391. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL339394A3.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Koronka do wiercenia skał z obrotowymi nożami stycznymi[Rock drill bit with rotary tangential cutters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 10/46. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 61027 Y1 ; Udziel. 2004-06-22 ; Opubl. 2005-01-31. — Zgłosz. nr W.110476 z dn. 2000-01-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL61027Y1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Koronka do wiercenia skał z obrotowymi nożami stycznymi[Rock drill bit with rotary tangential cutters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 10/46. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 110476 U1 ; Opubl. 2001-07-16. — Zgłosz. nr W.110476 z dn. 2000-01-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2001  nr 15, s. 54. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL110476U1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Laboratoryjne badania obrotowego wiercenia w blokach średniozwięzłych koronką $\phi 216$ mm nowej generacjiLaboratory tests of rotary drilling in medium-hard blocks by the new generation head of $\phi 216$ mm / Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2003 t. 22 z. 4, s. 509–519. — Bibliogr. s. 519, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wiertnice odkrywkowe

  keywords: drilling tools, narzędzia wiertnicze, open pit drilling rigs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Nowa generacja świdrów z obrotowymi nożami stycznymiNew generation of the drills with rotary tangent bits / Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2003 R. 59 nr 10, s. 457–462. — Bibliogr. s. 461–462, Streszcz., Abstr., Rez.

 • słowa kluczowe: świdry wiertnicze, narzędzia wiertnicze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Urządzenie do oczyszczania lancy konwertora tlenowego ze skrzepów gorących[Device for cleaning the lance of an oxygen converter from hot blood clots] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK. — Int.Cl.\textsuperscript{2}: C21C 5/46. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 99566 B2 ; Opubl. 1978-11-15. — Zgłosz. nr P.194428 z dn. 1976-12-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL99566B2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Urządzenie do usuwania skrzepów gorących z lancy konwertora tlenowego[Device for removing of hot blood clots from an oxygen converter lance] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Ryszard TYLEK, Michał MAZIARZ. — Int.Cl.\textsuperscript{2}: C21C 5/46. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 99568 B2 ; Opubl. 1978-11-15. — Zgłosz. nr P.195753 z dn. 1977-02-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL99568B2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Urządzenie do wiercenia otworów w przewodach przepływowych[Device for boring openings in flow-through ducts] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ryszard TYLEK, Michał MAZIARZ. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: B23B 41/08. — Polska. — Opis patentowy ; PL 157009 B1 ; Opubl. 1992-04-30. — Zgłosz. nr P.272563 z dn. 1988-05-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL157009B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • Wiercenie i rozwiercanie otworów hydrologicznych koronkami nowej generacji ze stycznymi nożami obrotowymiDrilling and broaching of hydrology drill holes by the heads of new generation with tangential rotary bits / Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2004 R. 46 nr 1, s. 21–25. — Bibliogr. s. 25

 • słowa kluczowe: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, otwór hydrologiczny, koronka, nóż obrotowy

  keywords: hydrology drill hole, head, rotary bit, Bełchatów mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wskaźniki energetyczne procesu obrotowego wiercenia otworów strzałowych koronkami z obrotowymi nożami stycznymiEnergetic indexes of the process of shot-holes rotary drilling by heads with rotary tangent bits / Artur BĘBEN, Jan ŁUKASIK, Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2004 t. 23 z. 1, s. 11–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wiercenie obrotowe, obrotowe noże styczne

  keywords: rotary drilling, rotary tangent bits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wstępne badania przemysłowe koronki $\phi 216$ z obrotowymi nożami stycznymiInitial inustrial investigations of the head $\phi 216$ with tangential rotary edges / BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard, WIERZBA Tomasz // W: TUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 200 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne = TUR 2002 : II [second] international conference Mining Techniques 2002 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 159–170. — Bibliogr. s. 169–170, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19