Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Snopkowski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36186107700

PBN: 909525

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • 90 lat Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH w badaniach naukowych i kształceniu kadr90 years of the Department of Economics and Management in Industry of the AGH University of Science and Technology in scientific research and staff education / Roman MAGDA, Jerzy ZAŁUCKI, Ryszard SNOPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 2–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Błędy i niedokładności w symulacji stochastycznej procesów – możliwości ich weryfikacjiErrors and imperfections in stochastic simulation of process – chances of verifying them / Ryszard SNOPKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3, s. 93–101. — Bibliogr. s. 101, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03/GG_2009_3_07.pdf

 • słowa kluczowe: symulacja stochastyczna, modelowanie procesów, symulacja procesów górniczych

  keywords: stochastic simulation, modeling of process, mining process simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czynniki wpływające na niestabilność czasu trwania cyklu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennegoFactors affecting the instability of duration of the production cycle realized in a longwall working in hard coal mines / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 142–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Działalność naukowo-badawcza realizowana w Pracowni Marketingu i Modelowania Procesów Produkcyjnych w latach 2007-2011[Research activity carried out in the Laboratory of Marketing and Modelling Production Process in 2007-2011] / Ryszard SNOPKOWSKI // W: Materiały konferencyjne sesji naukowej z okazji Jubileuszu 90-lecia Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle : Kraków, 18 września 2012 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2012. — S. 19–26. — Bibliogr. s. 21–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Examples of using the intensity indicator of winning stream for various longwall shearer-based mining technologiesPrzykłady wykorzystania wskaźnika natężenia strugi urobku dla różnych technologii urabiania kombajnem / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2017 z. 111: Management in mining production, economic, social and technical perspectives and experiences, s. 39–53. — Bibliogr. s. 52–53, Abstr., Streszcz.. — 3rd International Scientific Conference MEET 2017 (Management, Economics, Ethics, Technics)

 • słowa kluczowe: wydobycie, przodki ścianowe, efektywność procesu produkcyjnego

  keywords: output, longwall faces, effectiveness of production process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Funkcje zmiennych losowych – możliwości redukcji modeli stochastycznych, Cz. 1Functions of random variables – possibility of reduction of stochastic models, Pt. 1 / Ryszard SNOPKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 2, s. 75–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r4g0fb3.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-02/GG_2005_2_06.pdf

 • słowa kluczowe: symulacja stochastyczna, modelowanie procesów, funkcje zmiennych losowych

  keywords: stochastic simulation, modelling the processes, functions of random variables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Funkcje zmiennych losowych – możliwości redukcji modeli stochastycznych, Cz. 2Functions of random variables – possibility of reduction of stochastic models, Pt. 2 / Ryszard SNOPKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 3, s. 51–61. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r4g0fb3.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03/GG_2005_3_05.pdf

 • słowa kluczowe: symulacja stochastyczna, modelowanie procesów, funkcje zmiennych losowych

  keywords: stochastic simulation, modelling the processes, functions of random variables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Generator liczb losowych o rozkładzie Gaussa w symulacji stochastycznej procesów[Gaussian random number generator in processes stochastic simulation] / Ryszard SNOPKOWSKI // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 327–332. — Bibliogr. s. 332, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kombajny ścianowe – ich wpływ na formy organizacji robót w ujęciu chronologicznymShearers – their influence on the forms of work organization in chronological order / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 146–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Koncepcja badań niezawodności przenośników taśmowych z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakościąThe concept of reliability tests of conveyor belts with the use of quality management tools / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 71–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, przenośnik taśmowy, niezawodność, narzędzia zarządzania jakością

  keywords: reliability, coal, conveyor belt, quality management tools

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Liczba eksperymentów w symulacji stochastycznej[Number of experiments in the stochastic simulation] / Ryszard SNOPKOWSKI // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 281–285. — Bibliogr. s. 285, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Longwall face crew selection with respect to stochastic character of the production process. Pt. 2, Calculation exampleWyznaczanie obsady przodka ścianowego z uwzględnieniem stochastycznego charakteru procesu produkcyjnego. Cz. 2, Przykład obliczeniowy / Ryszard SNOPKOWSKI, Marta SUKIENNIK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 1, s. 227–240. — Bibliogr. s. 240

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0016

13
 • Longwall output plan considered in probability aspectPlan wydobycia z przodka ścianowego w kategoriach prawdopodobieństwa / Ryszard SNOPKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 413–420. — Bibliogr. s. 420

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Method of the assessment of the influence of longwall effective working time onto obtained mining outputMetoda oceny wpływu efektywnego czasu pracy w ścianie na uzyskiwane wydobycie / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 967–977. — Bibliogr. s. 977

 • słowa kluczowe: wydobycie zmianowe, proces produkcyjny, przodki ścianowe, efektywny czas pracy, efektywność procesu produkcyjnego

  keywords: production process, effective working time, daily output, longwall faces, effectiveness of production process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0064

15
 • Method of the production cycle duration time modeling within hard coal longwall facesMetoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 1, s. 121–138. — Bibliogr. s. 137–138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10267-012-0009-2

16
 • Modelowanie wydobycia z przodka ścianowego dla niestabilnej prędkości posuwu kombajnu w technologii dwukierunkowego urabianiaModelling of longwall face output for unstable speed of cutter-loader advance in two-way getting technology / Ryszard SNOPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 3–4, s. 31–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modelowanie wydobycia z przodka ścianowego dla niestabilnej prędkości posuwu kombajnu w technologii jednokierunkowego urabianiaModelling of longwall face output for cutter-loader advance instable speed in one-way coal cutting technology / Ryszard SNOPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 114–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Od modelu zdeterminowanego do stochastycznego – przykłady metod analizy procesu produkcyjnego w przodkach ścianowychFrom deterministic to stochastic model – examples of the methods analyze of productions processes in longwalls / Ryszard SNOPKOWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 239–254. — Bibliogr. s. 253, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 11: Ekonomika i zarządzanie : „efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa” : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Tadeusz Woźny, Jerzy Załucki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ogólne założenia metody wyznaczania obsady przodka ścianowego uwzględniającej stochastyczny charakter procesu produkcyjnegoGeneral assumptions of the method of longwall face personnel determination taking into account the stochastic character of the production process / Ryszard SNOPKOWSKI, Marta SUKIENNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 161–165. — Bibliogr. s. 165, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Plan wydobycia i prawdopodobieństwo jego realizacji[Longwall output plan and its realisation prabability] / Ryszard SNOPKOWSKI // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 10–12 września 2003 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2003. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 303–309. — Bibliogr. s. 309, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Próba oceny wpływu niestabilności efektywnego czasu pracy w ścianie na uzyskiwane wydobycie na podstawie badań modelowychEvaluation attempt of instability of effective worktime in longwall influence on obtained output – on basis of model research / Ryszard SNOPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 111–114. — Bibliogr. s. 113–114. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Splot funkcji zmiennych losowych w redukcji modelu stochastycznegoConvolution of random variables in stochastic model reduction / Ryszard SNOPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 no. 2, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35. Streszcz., Summ., Zsfassung., Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Stochastic model of the longwall face excavation using two-way shearer mining technologyStochastyczny model wydobycia z przodka ścianowego dla dwukierunkowej technologii urabiania kombajnem / Ryszard SNOPKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 573–585. — Bibliogr. s. 585. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/411/413

 • słowa kluczowe: wydobycie zmianowe, modelowanie procesów, górnictwo węgla kamiennego

  keywords: modeling, hard coal mining, shift mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Stochastyczne metody analizy procesu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego[Stochastic methods of the analysis of the production process implemented in longwalls of hard coal mines] / Ryszard SNOPKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 245, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0467). — Bibliogr. s. 243–[246]. — ISBN: 978-83-7464-530-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: