Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Pęcherski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0610-6549 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6602840799

PBN: 5e709209878c28a04738ef51

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • 38th SolMech 2012 : book of abstracts of the 38th Solid Mechanics conference : Warsaw, Poland, August 27–31, 2012 / eds. Ryszard PĘCHERSKI, Jerzy Rojek, Piotr Kowalczyk ; Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research (IPPT). — Warsaw : PAS. IPPT, cop. 2012. — XIII, 320 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks.. — Opis częśc. wg okł. — Ryszard Pęcherski – dodatkowa afiliacja: Institute of Fundamental Technological Research, Warsaw, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza pól deformacji na granicy międzyfazowej miedź/korundAnalysis of deformation fields at the interphase boundary copper/corundum / Paweł Nalepka, Kinga NALEPKA, Ryszard PĘCHERSKI // W: PLASTMET'2018 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : XI konferencja naukowa : 27–30 listopada 2018, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2018. — Na s. tyt. dod.: Katedra Przeróbki Plastycznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. — ISBN: 978-83-7934-258-7. — S. 93–96. — Tekst pol.-ang.. — K. Nalepka, R. Pęcherski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Applications of the Burzyński hypothesis of material effort for isotropic solidsZastosowania hipotezy wytężenia Burzyńskiego dla ciał izotropowych / Teresa Frąś, Ryszard B. PĘCHERSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 2, s. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-02/mech01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Assessment of the material strength of anisotropic materials with asymmetry of the elastic rangeOcena wytężenia materiałów anizotropowych z asymetrią zakresu sprężystego / Piotr Kordzikowski, Ryszard B. PĘCHERSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 2, s. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-02/mech04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Compression of open-cell aluminium / Piotr KASZA, Barbara Lipowska, Ryszard B. PĘCHERSKI, Anna M. Stręk, Krzysztof Wańczyk // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2016 vol. 64 no. 4, s. 629–634. — Bibliogr. s. 634. — SolMech 2016 : 40th Solid mechanics conference : Warsaw, Poland, August 29 – September 2, 2016. — tekst: https://et.ippt.gov.pl/index.php/et/article/view/749/605

 • keywords: compression test, open cell aluminium, loop gradient

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Crystallization kinetics of polyamide 2200 in the modeling of additive manufacturing processes by FE analyses / P. Bajerski, R. B. PĘCHERSKI, D. Chudy, L. Jarecki // W: 41\textsuperscript{st} SolMech 2018 [Dokument elektroniczny] : Solid Mechanics conference : Warsaw, Poland, August 27-31, 2018 : book of abstracts / eds. K. Wiśniewski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Institute of Fundamental Technological Research PAN, 2018. — e-ISBN: 978-83-65550-13-2. — S. 218–219. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://solmech2018.ippt.pan.pl/BookOfAbstracts.pdf [2018-10-20]. — Bibliogr. s. 219

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Crystallization kinetics of polyamide 2200 in the modelling of additive manufacturing processes by FE analyses / Paweł Bajerski, Ryszard B. PĘCHERSKI, Damian Chudy, Leszek Jarecki // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2019 vol. 67 no. 3, s. 301–309. — Bibliogr. s. 308–309. — 41\textsuperscript{st} SolMech 2018 : 41st Solid Mechanics conference : August 27–31, 2018, Warsaw, Poland. — tekst: http://et.ippt.gov.pl/index.php/et/article/view/1013/798

 • keywords: crystallization, DSC, differential scanning calorimetry, melting, additive manufacturing, glass transition temperature, Avrami model, van Krevelen empirical model, PA2200, Hoffman-Lauritzen theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24423/EngTrans.1013.20190729

9
 • Extension of the Rychlewski limit state criterion accounting for the asymmetry of elastic range / P. SZEPTYŃSKI, J. Ostrowska-Maciejewska, R. B. PĘCHERSKI // W: 38\textsuperscript{th} SolMech 2012 : book of abstracts of the 38th Solid Mechanics conference : Warsaw, Poland, August 27–31, 2012 / eds. Ryszard Pęcherski, Jerzy Rojek, Piotr Kowalczyk ; Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research (IPPT). — Warsaw : PAS. IPPT, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 106–107. — Bibliogr. s. 107. — R. B. Pęcherski – dodatkowa afiliacja: Institute of Fundamental Technological Research, Warsaw, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of additive manufacturing technology on mechanical properties of glass-filled fine polyamide PA3200GF / Paweł Bajerski, Ryszard B. PĘCHERSKI // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2017 vol. 65 iss. 1, s. 155–161. — Bibliogr. s. 161. — 40\textsuperscript{th}SolMech2016 : [40th Solid Mechanics conference : 29. 08 – 2. 09. 2016, Warsaw] /[IPPT PAN]. — tekst: https://et.ippt.gov.pl/index.php/et/article/view/704/657

 • keywords: polyamide fibers, compression test, tensile test, additive manufacturing, selective laser sintering, PA3200GF, DMA, three point bending

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kryterium Burzyńskiego w świetle literatury[Burzyński criterion in the light of literature] / PĘCHERSKI Ryszard // W: NKRM 2009 [Dokument elektroniczny] : nowe kierunki rozwoju mechaniki : VIII konferencja : Suchedniów, 10–12 marca 2009 r. : materiały konferencyjne / red. mater. konf. Jacek Cieślik ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Krakowski. Zarząd Główny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : PTMTS, 2009. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: XXXIII zjazd Delegatów PTMTS. — S. 5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Limit condition for anisotropic materials with asymmetric elestic range / Janina Ostrowska-Maciejewska, Ryszard Bolesław PĘCHERSKI, Paweł SZEPTYŃSKI // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2012 vol. 60 iss. 2, s. 125–138. — Bibliogr. s. 137–138. — Pierwsza afiliacja R. B. Pęcherskiego: Polish Academy of Sciences. — tekst: https://et.ippt.gov.pl/index.php/et/article/view/120/61

 • keywords: linear elasticity, anisotropy, limit state criteria, material effort hypotheses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Matematyczne podstawy warunku granicznego dla materiałów anizotropowychMathematical foundations of limit criterion for anisotropic materials / Janina Ostrowska-Maciejewska, Ryszard B. PĘCHERSKI, Paweł SZEPTYŃSKI // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [1–2]. — R. B. Pęcherski, P. Szeptyński – pierwsza afiliacja: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modeling of the interatomic interactions in the copper crystal applied in the structure (111)$Cu\parallel$(0001)$Al_{2}O_{3}$Modelowanie międzyatomowych oddziaływań w krysztale miedzi znajdującym się w układzie (111)$Cu\parallel$(0001)$Al_{2}O_{3}$ / K. NALEPKA, R. B. PĘCHERSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 511–522. — Bibliogr. s. 522

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Prediction of the volumetric shrinkage in the thermoplastic semi-crystalline polymers in AM processes : [abstract] / Paweł Bajerski, Ryszard PĘCHERSKI, Damian Chudy // W: PCM-CMM [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} Polish Congress of Mechanics, 23\textsuperscript{rd} international conference on Computer Methods in Mechanics : 8–12.09.2019, Kraków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : Cracow University of Technology], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1] ID 98. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: additive manufacturing, crystallinity, thermoplastic polymer, DSC experiment, volumetric shrinkage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Propozycja nowego kryterium plastyczności dla blach ortotropowych z uwzględnieniem asymetrii zakresu sprężystegoProposition of a new yield criterion for orthotropic metal sheets accounting for asymmetry of elastic range / Paweł SZEPTYŃSKI, Ryszard B. PĘCHERSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 4, s. 243–250. — Bibliogr. s. 249–250. — R. Pęcherski – dod. afiliacja: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Próba rozszerzenia kryterium energetycznego Rychlewskiego w zastosowaniu do oceny wytężenia wybranych materiałów anizotropowych z asymetrią zakresu sprężystegoAn attempt to extend the energy-based criterion by Rychlewski in application for the assessment of the strength of materials revealing asymmetry of elastic range / Piotr Kordzikowski, Ryszard B. PĘCHERSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 2, s. 89–95. — Bibliogr. s. 95

 • słowa kluczowe: anizotropowe materiały, kryterium wytężenia, sprężyste stany własne

  keywords: anisotropic materials, strength hypotheses, energy based elastic limit criteria, elastic eigen-states

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The strength analysis of $Cu/\alpha - Al_{2}O_{3}$ interfaces as a key for rational composite designAnaliza wytrzymałości interfaz $Cu/\alpha - Al_{2}O_{3}$ jako klucz do racjonalnego projektowania kompozytów / K. NALEPKA, K. Sztwiertnia, P. Nalepka, R. B. PĘCHERSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1953–1956. — Bibliogr. s. 1955–1956

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0332

19
 • The strength of the interfacial bond in the ceramic matrix composites $Al_{2}O_{3}-Ni$Wytrzymałość wiązania warstwy przejściowej w kompozytach o osnowie ceramicznej $Al_{2}O_{3}-Ni$ / Kinga NALEPKA, Ryszard B. PĘCHERSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 3, s. 132–137. — Bibliogr. s. 137, Summ.. — Dod. afiliacja Autorów: Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Science, Warsaw. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-03/mech06.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Virtual additive manufacturing based on semicrystalline polymer Polyetheretherketone (PEEK) / Paweł Bajerski, Ryszard B. PĘCHERSKI, Damian Chudy // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2019 vol. 67 no. 2, s. 157–165. — Bibliogr. s. 164–165. — SolMech 2018 : [41\textsuperscript{st} Solid Mechanics conference : August 27–31, 2018, Warsaw, Poland]. — tekst: http://et.ippt.gov.pl/index.php/et/article/view/983/780

 • keywords: FDM, PEEK, DSC, polyetheretherketone, differential scanning calorimetry, additive manufacturing, glass transition temperature, Fused Deposition Modelling, FFF, Avrami model, dual crystallization, Fused Filament Fabrication

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24423/EngTrans.983.20190301

21
 • Virtual additive manufacturing based on semicrytsalline polymer polyetherethercetone (PEEK) / P. Bajerski, R. PĘCHERSKI, D. Chudy // W: 41\textsuperscript{st} SolMech 2018 [Dokument elektroniczny] : Solid Mechanics conference : Warsaw, Poland, August 27-31, 2018 : book of abstracts / eds. K. Wiśniewski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Institute of Fundamental Technological Research PAN, 2018. — e-ISBN: 978-83-65550-13-2. — S. 220–221. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://solmech2018.ippt.pan.pl/BookOfAbstracts.pdf [2018-10-20]. — Bibliogr. s. 221

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: