Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Kozakiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9389-9611 połącz konto z ORCID

ResearcherID: P-6796-2019

Scopus: 56950973300

PBN: 5e709207878c28a04738edd8

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
2
 • Air pollution caused by fires at waste storage sites: analysis of selected episodes in Poland / Tomasz GORZELNIK, Robert OLENIACZ, Wojciech DRZEWIECKI, Katarzyna GRZESIK, Zbigniew KOWALEWSKI, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: New insights into environmental and energy development [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} international conference on Sustainable energy and environmental development : 13–15 October 2021, Krakow, Poland : extended abstracts / ed. Krzysztof Sornek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Institute of Sustainable Energy, 2021. — e-ISBN: 978-83-66559-07-3. — S. 5–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutze.org/seed2021/download/publications/SEED2021_EBoA.pdf [2023-07-07]. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.

 • keywords: air quality, waste fires, high concentration episodes, aerosol optical depth, forward trajectory modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessment of the impact of waste fires on air quality and atmospheric aerosol optical depth: a case study in Poland / Robert OLENIACZ, Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz GORZELNIK, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Zbigniew KOWALEWSKI, Karolina KOSSAKOWSKA // Energy Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2352-4847. — 2023 vol. 9 suppl. 5, s. 16–38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 34–38, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-22. — Errata: Corrigendum to “Assessment of the impact of waste fires on air quality and atmospheric aerosol optical depth: a case study in Poland” [Energy Rep. 9 (2023) 16–38] // Energy Reports 2024 vol. 11 s. 3599 (https://doi.org/10.1016/j.egyr.2024.03.042). — 4th international conference on Sustainable Energy and Environmental Development, Institute of Sustainable Energy : 2021, 13–15 October 2021, Cracow, Poland. — tekst: https://s.agh.edu.pl/2hV7S

 • keywords: remote sensing, air pollution, HYSPLIT, air quality monitoring, waste fires, high concentration episodes, AOD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.egyr.2023.03.087

4
 • Baza danych i system wspomagania decyzji w ocenie możliwości zagospodarowania wyrobisk odkrywkowychDatabase and decision support system in assessment of open pits excavations uses possibilities / Ryszard KOZAKIEWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 2, s. 323–332. — Bibliogr. s. 332, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Boundaries in spatial information systems - proposal of a classification for metadata purposes / KOZAKIEWICZ Ryszard // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 21, Informatics, geoinformatics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-01-0. — S. 827–833. — Bibliogr. s. 833, Abstr.

 • keywords: GIS, metadata, spatial boundaries classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/21/S08.105

6
 • Charakterystyka wyrobisk po eksploatacji surowców skalnych w aspekcie ich wykorzystania dla celów rekreacji i turystykiThe characteristic of excavations formed after the exploitation of rocks, in the aspect on their use for recreation and tourism / Ryszard KOZAKIEWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 163–174. — Bibliogr. s. 174, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Działania Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. w celu pozyskania nowej partii złoża w otoczeniu obszarów prawnie chronionychActivities of the “Czatkowice” Limestone Mine in order to gain a new part of deposit in the surroundings of areas legally protected / Jerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Stanisław Tworek, Krzysztof Piksa // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 174–179. — Bibliogr. s. 178–179, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Environmental and sustainable development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings / Ryszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 149. — Bibliogr. s. 149

 • keywords: REE, indicators, tailings exploitation, EIA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Environmental aspects of REE recovery technology from secondary sources in New Kankberg and Covas / Ryszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-28-7. — S. 59–66. — Bibliogr. s. 65–66, Summ.. — Toż na CD-ROMie

 • keywords: recycling, REE, secondary sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/43/S18.008

11
 • Environmental impact of extraction of REE from mining waste and tailings - screening stage / Ryszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-06-5. — S. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • keywords: REE, SEA screening stage, tailings exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/41/S18.012

12
 • Gminne programy ochrony środowiska jako narzędzie edukacji ekologicznej na szczeblu lokalnymThe municipal environmental protection programmes as a tool of ecological education on local level / Ryszard KOZAKIEWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 171–181. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/INZYNIERIA/2006-02/IS_2006_2_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Goal and scope and its evolution for Life Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources / Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-06-5. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • keywords: recovery, life cycle assessment, rare earth elements, LCA, REE, functional unit, system boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/41/S18.014

14
 • Klasyfikacja granic przestrzennych w zarządzaniu informacją o środowiskuClassification of spatial boundaries in the management of environmental information / Ryszard KOZAKIEWICZ // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2017 t. 15 z. 1, s. 89–96. — Bibliogr. s. 95–96, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2017-1_Kozakiewicz/1708

 • słowa kluczowe: SIP, analizy przestrzenne, granica przestrzenna, klasyfikacja granic

  keywords: GIS, spatial analyses, spatial boundary, classification of boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Konflikty przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko–konflikty funkcjonalneSpatial clashes in environmental impact assessment–functional clashes / Ryszard KOZAKIEWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2001 t. 6 z. 2, s. 311–317. — Bibliogr. s. 317, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Life cycle assessment for landfilling, incineration and mechanical-biological treatment of residual waste for Krakow city (Poland) / Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Bogusław BIEDA // W: SGEM2014 : GeoConference on Energy and clean technologies : 14\textsuperscript {th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Nuclear technologies, recycling, air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-619-7105-16-2. — ISSN 1314-2704. — S. 143–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.

 • keywords: environmental impact, life cycle assessment, municipal waste management system, incineration, landfilling, mechanical biological treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Life cycle environmental assessment of the production of rare earth elements from gold processing / Bogusław BIEDA, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: CIEM 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of International conference on Energy and environment : Bucharest, Romania 19-20 October 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5386-3943-6. — S. 134–137. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 137, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/aLhVsS

 • keywords: life cycle assessment, rare earth elements, characterization, normalization, life cycle inventory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CIEM.2017.8120854

18
 • Modelowanie związków encji w analizie procesów zarządzania środowiskiemEntity relationship modelling in environmental management process analysis / Ryszard KOZAKIEWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 153–162. — Bibliogr. s. 162, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Możliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych[Prospects of rare earth elements (REEs) recovery from tailings and mining waste] / Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 47–48. — Pełny tekst w postaci slajdów pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.3.zip}

 • słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, odzysk, odpady górnicze, metale ziem rzadkich, stawy osadowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Możliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczychPossibility of obtaining rare earth metals from flotation and mining waste / Karolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ // W: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa przemysłu : [Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna : międzynarodowa konferencja : Kraków 14–15 września 2017 r.] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — e-ISBN: 978-83-62922-81-9. — S. 49–61. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/monografia.pdf [2017-11-27]. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nowelizacja dyrektywy OOŚ – nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennychThe amended EIA directive – new challenges in the use of spatial data resources / Ryszard KOZAKIEWICZ // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2014 t. 12 z. 4, s. 401–410. — Bibliogr. s. 409–410, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: IIP, zmiany klimatyczne, oceny oddziaływania na środowisko, informacja o środowisku, infrastruktura informacji przestrzennej, OOŚ

  keywords: spatial information infrastructure, climate change, environmental impact assessment, environmental information, EIA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena przeglądów ekologicznych składowisk odpadów w wybranych powiatach województwa małopolskiegoReview of landfills environmental assessments from chosen poviats of Małopolska region / Katarzyna GRZESIK-FILUS, Jerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 1, s. 111–119. — Bibliogr. s. 118–119, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: Małopolska, składowiska odpadów

  keywords: Małopolska, wastes storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Possible use of spatial information listed in INSPIRE directive in environmental impact assessmentMożliwości wykorzystania danych przestrzennych wymaganych dyrektywą INSPIRE przy realizacji ocen oddziaływania na środowisko / Ryszard KOZAKIEWICZ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 2, s. 41–50. — Bibliogr. s. 49–50, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.2/geom.2015.9.2.41.pdf

 • słowa kluczowe: INSPIRE, oceny oddziaływania na środowisko

  keywords: INSPIRE, environmental impact assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.2.41

24
 • Półautomatyczna identyfikacja konfliktów przestrzennych w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów liniowychSemi-automatic identification of spatial conflicts environmental impact assessment linear objects / Ryszard KOZAKIEWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2004 t. 9 z. 2, s. 221–228. — Bibliogr. s. 227–228, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rola ocen oddziaływania na środowisko w publicznej dyskusji nad dużymi projektami górniczymi[The importance of environmental impact assessments in public discussions on large mining projects] / Ryszard KOZAKIEWICZ // W: XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Publikacja zamieszczona w: Spisie referatów i streszczeniach. — Dod. prezentacja w części Materiały konferencyjne. — S. 1–25. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: