Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Hycner, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900566

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
2
 • Aktualne problemy katastru w Polsce : praca zbiorowa[Present cadastral problems in Poland] / pod red. nauk. Roberta Łuczyńskiego ; aut.: Małgorzata Akińcza, Agnieszka BIEDA, Małgorzata BUŚKO, Honorata Hannibal, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Robert KRZYŻEK, Anita KWARTNIK-PRUC, Robert Łuczyński, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015. — 124 s.. — (Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Geodezja i Kartografia ; t. 2). — Bibliogr. s. 122–124. — ISBN: 978-83-7814-470-0. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza porównawcza systemów katastru nieruchomości i ksiąg wieczystych w Republice Federalnej Niemiec i w PolsceComparative analysis of the real estate cadastre and the land register in Federal Republic of Germany and in Poland / Ryszard HYCNER, Hans-Rainer Kulpe, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 2, s. 337–349. — Bibliogr. s. 349, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kataster nieruchomości, księgi wieczyste

  keywords: real estate cadastre, land registration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza porównawcza wybranych przepisów prawnych z zakresu ewidencji gruntów i budynkówComparison analysis of chosen legal regulations of cadastre / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/2, s. 603–615. — Bibliogr. s. 615, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. 1, Działka, granica, nieruchomość[Terminological analysis of selected problems of cadastre and homological subject. Pt. 1, Lot, boundary, real estate] / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 10, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. 2, Prosto do katastru i mierniczego[Terminological analysis of selected problems of cadastre and hemological subjects. Pt. 2, Directly to cadastre and surveyor] / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 11, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • English in professional terminology in geodesy, cartography, surveying, mapping, GIS and cadastreJęzyk angielski w terminologii zawodowej w geodezji, kartografii, geodezyjnych pomiarach szczegółowych, sporządzaniu map, GIS i katastrze / Ryszard HYCNER. — Kraków : University of Science and Technology. Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering. Geomatics Department, 2009. — 100 s.. — Bibliogr. s. 93. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Formalnoprawne podstawy wykonawstwa geodezyjnego[Formal-legal essentials of surveying performance] / Ryszard HYCNER. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 181 [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0076). — Bibliogr. s. 179–[182]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Free software applied in surveying computationsWolne oprogramowanie wykorzystywane w obliczeniach geodezyjnych / Ryszard HYCNER, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 4, s. 29–37. — Bibliogr. s. 36–37, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-04/Geomatics_2011_4_02.pdf

 • słowa kluczowe: programy komputerowe, obliczenia geodezyjne, wolne oprogramowanie, wyrównania sieci gedezyjnych, licencje na oprogramowanie

  keywords: free software, surveying computations, adjustment of surveying networks, computer programmes, licences for software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Geodesy, surveying and professional ethics : a selection of source texts with translation for students, lectures and surveyorsGeodezja, geodezyjne pomiary szczegółowe i etyka zawodowa : wybrane teksty źródłowe wraz z tłumaczeniem dla studentów, wykładowców i wykonawców / Ryszard HYCNER, Marta Dobrowolska-Wesołowska. — Katowice : Wydawnictwo Gall, cop. 2008. — 232 s.. — Bibliogr. s. 226. — ISBN: 978-83-60968-02-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych[Surveying aspects of land use planning and selected design studies] / pod red. Ryszarda Hycnera ; aut.: Agnieszka BIEDA, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER. — Katowice : wydawnictwo Gall, 2012. — 291 s.. — Bibliogr. s. 205–215. — ISBN: 978-83-60968-30-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135 / ed. Ryszard HYCNER ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Cracow : AGH University of Science and Technology Press, 2007. — vol. 1 no. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Information flow between the land and building register and the real-estate registerPrzepływ informacji między ewidencją gruntów i budynków oraz księgami wieczystymi / Ryszard HYCNER, Marianna Piwowarska, Małgorzata Węgrzyn // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 151–163. — Bibliogr. s. 162–163, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/dzGikc

 • słowa kluczowe: przepływ informacji, kataster nieruchomości, system ewidencji gruntów i budynków, system ksiąg wieczystych

  keywords: information flow, land and building registers, realty cadaster, real-estate registers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Jubileusz 10-lecia Katedry Informacji o Terenie – rozwój, osiągnięcia, dorobekThe 10th jubilee of Terrain Information Department – progress, achievements, works / Ryszard HYCNER // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/3, s. 663–710. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwości i ograniczenia wykorzystania danych katastralnych w procesie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoPossibilities and restrictions of applying cadastral data within process of working out land use plan / Ryszard HYCNER, Józef MAŚLANKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 139–150. — Bibliogr. s. 149–150, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/YdHvMS

 • słowa kluczowe: kataster, planowanie przestrzenne, system informacji o terenie

  keywords: cadastre, spatial planning, land information system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa lokalnego systemu informacji o terenieLand use plan as a basis for local land information system / Ryszard HYCNER, Józef MAŚLANKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 2, s. 31–43. — Bibliogr. s. 41–43, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/R3rYFi

 • słowa kluczowe: GIS, planowanie przestrzenne, system informacji o terenie

  keywords: GIS, spatial planning, land information system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Podstawy katastru[Cadastre essentials] / Ryszard HYCNER. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 292, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0126). — Bibliogr. s. 283–[293]. — ISBN10: 83-89388-82-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Possibility of application of former Austrian cadastre documentation forchosen surveying works and for cadastre modernization in Poland / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER // AVN : Allgemeine Vermessungs-Nachrichten ; ISSN 0002-5968. — 2007 [H.] 4, s. 147–152. — Bibliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Prosto do katastru i mierniczego : analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych, cz. II[Straight to the cadastre and surveyor] / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 11, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Systemy czasu rzeczywistego a możliwości ich zastosowania do tworzenia katastru nieruchomościReal time systems and possibilities of their applications for real estate cadastre creating / Ryszard HYCNER, Monika MIKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 2, s. 331–335. — Bibliogr. s. 335, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Tyczenie prostych i pomiary odległości[Setting out straight lines and distance measurements] / Ryszard HYCNER, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // W: Ćwiczenia z geodezji I : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0194). — ISBN: 978-83-7464-043-5. — S. 69–93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Uprawnienia zawodowe w geodezji – historia i współczesnośćProfessional authorizations in surveying – history and contemporaneity / Ryszard HYCNER, Małgorzata Książek // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/2, s. 617–629. — Bibliogr. s. 628–629, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: miernictwo, uprawnienia zawodowe, historia geodezji

  keywords: surveying, professional authorization, surveying history

  cyfrowy identyfikator dokumentu: