Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Drożdżak, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza pośrednich metod oceny współczynnika filtracji gruntówComparative analysis of indirect evaluation methods of ground filtration / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK, Andrzej Glazor // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/2, s. 687–697. — Bibliogr. s. 696–697, Streszcz., Summ.. — A. Glazor - były doktorant WWNiG AGH. — tekst: https://goo.gl/iE36Am

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza porównawcza wybranych laboratoryjnych metod oceny współczynnika filtracji gruntów spoistychComparative analysis of selected laboratory methods of assessing filtration coefficients in cohesive ground / Ryszard DROŻDŻAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 4, s. 669–679. — Bibliogr. s. 678–679, Streszcz., Summ.. — tekst: http://atoz.ebsco.com/Link/PackageLocation/9712?PackageLocationId=1027483369&UrlSource=ATOZ&Usage=ATOZ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza powtarzalności i odtwarzalności \em{(R&R)} jako narzędzie oceny porównawczej różnych metod laboratoryjnych badania współczynnika filtracji gruntówAnalysis of repeatability and reproducibility (R&R) method for comparing various laboratory methods of ground filtration parameter analysis / Ryszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 83–94. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza powtarzalności i odtwarzalności(R&R) jako narzędzie oceny porównawczej różnych metod laboratoryjnych badania współczynnika filtracji gruntówAnalysis of repeatability and reproducibility (R&R) method for comparing various laboratory methods of ground filtration parameter analysis / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 31. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania wodoprzepuszczalności gruntów spoistych na podstawie metody KaczyńskiegoAnalysis of water-permeability of compact ground using Kaczyński method / Ryszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 3, s. 487–494. — Bibliogr. s. 494, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania wodoprzepuszczalności gruntów spoistych w oparciu o metodę KaczyńskiegoAnalysis of water-permeability of compact ground by using Kaczyński method / Ryszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 52. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie poprawności wybranych wzorów empirycznych do oceny współczynnika filtracji gruntówAnalysis of corretness of selected analytical formulae for ground filtration coefficient / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 4, s. 681–690. — Bibliogr. s. 689–690, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-04/W_2010_4_03.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena wybranych metod laboratoryjnych pomiaru współczynnika filtracji gruntów spoistych oparta na analizie wariancjiEvaluation of selected laboratory methods used for measuring filtration coefficient in compact soils on the basis of variance method / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 35–49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 48–49, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, współczynnik filtracji, grunty spoiste, analiza wariancji dwuczynnikowa

  keywords: filtration coefficient, laboratory measurements, compact soils, two-component analysis of variance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena wybranych metod laboratoryjnych pomiaru współczynnika filtracji gruntów spoistych oparta na analizie wariancjiEvaluation of selected laboratory methods used for measuring filtration coefficient in compact soils on the basis of variance method / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2014 nr 86, s. 39–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, współczynnik filtracji, grunty spoiste, analiza wariancji dwuczynnikowa

  keywords: filtration coefficient, laboratory measurements, compact soils, two-component analysis of variance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Pośrednie metody oceny właściwości filtracyjnych gruntówIndirect methods of estimating hydraulic properties of grounds / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 477–486. — Bibliogr. s. 485–486, Streszcz., Summ.. — Toż na CD. — tekst: https://goo.gl/qH7cdn

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przenikalność dielektryczna ośrodków porowatych – czynniki wpływające na jej zmiennośćDielectric permittivity of porous media – factors influencing its variability / Ryszard DROŻDŻAK, KAZIMIERZ TWARDOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 111–120. — Bibliogr. s. 119–120, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_09.pdf

 • słowa kluczowe: przenikalność dielektryczna, polaryzacja elektryczna, modele petrofizyczne, ośrodki porowate

  keywords: petrophysical models, porous media, dielectric permittivity, electric polarization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przyrząd i metoda Kaczyńskiego do oznaczania współczynnika filtracji gruntówKaczyński tool and method for determining filtration coefficient of ground / Ryszard DROŻDŻAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 145–151. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROMie. — tekst: https://goo.gl/T26EQx

 • słowa kluczowe: współczynnik filtracji, metoda Kaczyńskiego

  keywords: filtration coefficient, Kaczyński method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Wpływ efektu skali na wyniki badań przepuszczalności porowatych ośrodków gruntowo-skalnychInfluence of scale effect on the results of permeability tests on rock-ground porous media / Ryszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 4, s. 599–611. — Bibliogr. s. 610–611, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: