Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Ryś, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4485-1942

ResearcherID: brak

Scopus: 35328171900

PBN: 901382

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • Analiza strukturalna wyżarzanych blach ze stali $0H24N6Mo1,5$ typu duplexStructural analysis of duplex type $0H24N6Mo1,5$ steel sheets after annealing / Janusz RYŚ, Wiktoria RATUSZEK, Małgorzata WITKOWSKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 414–418. — Bibliogr. s. 418. — Problemy metaloznawstwa we współczesnej technice : seminarium Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych : Kielce, wrzesień 2004 / Politechnika Świętokrzyska. Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

 • słowa kluczowe: faza sigma, tekstura ferrytu i austenitu, struktura dwufazowa, stal typu duplex

  keywords: sigma phase, two-phase structure, ferrite and austenite texture, duplex type steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Annealing textures and precipitation behaviour in ferritic-austenitic duplex type steelsTekstury wyżarzania i procesy wydzielania w stalach ferrytyczno-austenitycznych typu duplex / M. WITKOWSKA, J. RYŚ, W. RATUSZEK, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2005 vol. 50 spec. iss. 2, s. 471–478. — Bibliogr. s. 478. — SOTAMA-FGM : Symposium on Texture and Microstructure Analysis of Functionally Graded Materials : October 3–7, 2004, Kraków, Poland / eds. Elżbieta Bielańska, Jan T. Bonarski ; Polish Academy of Sciences. Institute of Metallurgy and Materials Science. — Warszawa–Kraków : [s. n.], 2005. — tekst: http://www.imim.pl.104cpf1y0138.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol2_2005/nr_2_2005%2022.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Annealing textures and precipitation behaviour in ferritic-austenitic duplex type steels : [poster] / Małgorzata WITKOWSKA, Janusz RYŚ, Wiktoria RATUSZEK, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: SOTAMA-FGM : Symposium on Texture and Microstructure Analysis of Functionally Graded Materials : 3–7 October 2004 Kraków, Poland : symposium programme and book of abstracts / [Polish Academy of Sciences. Institute of Metallurgy and Materials Science]. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 62–63, P27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Comparison of the rolling texture formation in duplex steels with various initial texturesPorównanie tworzenia się tekstur walcowania w stalach duplex o różnych teksturach wyjściowych / J. RYŚ, W. RATUSZEK, M. WITKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 3, s. 495–502. — Bibliogr. s. 501–502

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Crystallographic aspects of ferrite and austenite ${Co}$-deformation in duplex stainless steel / RYŚ J., ZIELIŃSKA-LIPIEC A. // W: XXII CAC : Conference of Applied Crystallography : 02–06 September 2012, Targanice, Poland : programme & abstracts / University of Silesia. — [Katowice : University of Silesia], [2012]. — S. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Czynniki wpływające na teksturę i strukturę blach ze stali typu duplexFactors affecting texture and structure of duplex steel sheets / Janusz RYŚ, Małgorzata WITKOWSKA, Wiktoria RATUSZEK, Krzysztof CHRUŚCIEL // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2003 R. 24 nr 6, s. 365–368. — Bibliogr. s. 368, Streszcz., Abstr.. — „Nowe materiały – nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym” : II [druga] krajowa konferencja : Międzyzdroje, 7–10 września 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Deformation of ferrite-austenite banded structure in cold-rolled duplex steelOdkształcenie pasmowej struktury ferrytu i austenitu w walcowanej na zimno stali duplex / J. RYŚ, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 1041–1053. — Bibliogr. s. 1053

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0116-2

10
 • Development of recrystallization texture in austenitic steel with ferrite precipitatesRozwój tekstury rekrystalizacji w stali austenitycznej z wydzieleniami ferrytu / Wiktoria RATUSZEK, Janusz RYŚ, Joanna PIENIĄŻEK, Joanna KOWALSKA // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 243–260. — Bibliogr. s. 259–260

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Development of texture and microstructure in an austenitic stainless steel / Joanna KOWALSKA, Wiktoria RATUSZEK, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Janusz RYŚ // W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 125–130. — Bibliogr. s. 130, Abstr.. — Toż. W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — 1 dysk optyczny. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 124–129. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Effect of annealing temperature on texture and structure of duplex stainless steelsWpływ temperatury wyżarzania na teksturę i strukturę nierdzewnych stali duplex / Janusz RYŚ, Małgorzata WITKOWSKA, Wiktoria RATUSZEK, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2004 R. 25 nr 3, s. 186–189. — Bibliogr. s. 189, Abstr., Streszcz.. — AMT'2004 : Advanced Materials & Technologies : XVII physical metallurgy and materials science conference : 20th–24th June 2004, Łódź, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2004

 • słowa kluczowe: struktura, stal nierdzewna, tekstura ferrytu i austenitu, temperatura wyżarzania, stal duplex

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Faza sigma w stalach ferrytyczno-austenitycznychSigma phase in austenic-ferritic steels / Małgorzata WITKOWSKA, Wiktoria RATUSZEK, Janusz RYŚ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji : monografia / red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka ; Akademia Pedagogiczne im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Techniki. — Kraków : Instytut Techniki Akademii Pedagogicznej im. KEN, 2005. — ISBN10: 83-86256-70-2. — S. 75–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.. — Toż w: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji [Dokument elektroniczny] / AP im. KEN w Krakowie IT. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IT AP im. KEN, 2005. — 1 dysk optyczny. — (Monografia / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Techniki). — S. 74–79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Influence of band-like morphology on microstructure and texture evolution in rolled super-duplex steelWpływ pasmowej morfologii na rozwój mikrostruktury i tekstury w walcowanej stali typu super-duplex / J. RYŚ, M. WITKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 733–747. — Bibliogr. s. 746–747

 • keywords: deformation mechanisms, band-like morphology, super-duplex stainless steel, cold-rolling, ferrite and austenite rolling textures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Krystalografia odkształcenia plastycznego pasmowej struktury ferrytu i austenitu w blachach ze stali typu Duplex[Crystallography of plastic deformation in ferrite-austenite banded-structure of Duplex steel sheets] / Janusz RYŚ, Małgorzata WITKOWSKA // W: 53 Konwersatorium Krystalograficzne : IV sesja naukowa i warsztaty PTK : Wrocław, 30 VI–2 VII 2011 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — Wrocław : INTiBS PAN, [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-906218-4-5. — S. 272–273. — Bibliogr. s. 273. — Afiliacja: Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Krystalograficzne aspekty oddziaływania ferrytu i austenitu w bikryształach i stalach dwufazowychCrystallographic aspects of ferrite and austenite interaction in two-phase steels and bicrystals / Janusz RYŚ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 207, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 273). — Bibliogr. s. 195–[208], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-595-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Krystalograficzne aspekty rozwoju tekstury w walcowanej stali SAF 2205 typu duplex[Crystallographic aspects of texture development in the rolled duplex type steel SAF 2205] / Janusz RYŚ, Wiktoria RATUSZEK, Małgorzata WITKOWSKA // W: 51 Konwersatorium Krystalograficzne : III sesja naukowa i warsztaty PTK : Wrocław, 25–27 VI 2009 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : s. n.], [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 264–265. — Bibliogr. s. 265

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Microstructural and textural changes of the advanced high manganese steel / Joanna KOWALSKA, Małgorzata WITKOWSKA, Janusz RYŚ // W: AMT 2019 : Advanced Materials and Technologies : XXII physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2019, Bukowina Tatrzańska, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2019]. — S. 246–247. — Bibliogr. s. 246–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Microstructural evolution in deformed duplex stainless steels / Janusz RYŚ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // International Journal of Materials Research ; ISSN 1862-5282. — Tytuł poprz.: Zeitschrift für Metallkunde. — 2015 vol. 106 iss. 7, s. 771–781. — Bibliogr. s. 781. — XV international conference on Electron microscopy : 15–18 September 2014, Cracow, Poland

 • keywords: band-like morphology, deformation behavior, duplex steel, ferrite-austenite microstructure, rolling texture formation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3139/146.111242

21
22
 • Microstructure and deformation behavior of cold-rolled super duplex stainless steel / Janusz RYŚ, Małgorzata WITKOWSKA // W: XXI conference on Applied crystallography : 20–24 September 2009 : Zakopane, Poland : book of abstracts / University of Silesia, Committee of Crystallography and Committee of Material Science of Polish Academy of Sciences. — [Katowice : US. Institute of Material Science], [2009]. — Opis wg okł.. — S. p25B

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Microstructure and deformation behavior of metastable duplex stainless steel at high rolling reductions / Janusz RYŚ, Grzegorz CEMPURA // Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing ; ISSN 0921-5093. — 2017 vol. 700, s. 656–666. — Bibliogr. s. 665, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-08. — tekst: https://goo.gl/b3djvR

 • keywords: duplex stainless steel, deformation mechanisms, band-like morphology, cold-rolling, ferrite-austenite microstructure, strain induced martensitic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.msea.2017.06.022

24
 • Microstructure evolution in duplex stainless steels / Janusz RYŚ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: EM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-48-3. — S. 219–220. — Bibliogr. s. 220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mikrostruktura i tekstura wyżarzanej stali ferrytyczno-austenitycznejMicrostructure and texture of annealed ferritic-austenitic steel / Wiktoria RATUSZEK, Małgorzata WITKOWSKA, Janusz RYŚ, Krzysztof CHRUŚCIEL // W: SIM 2006 : XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: