Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Ryś, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 35328171900

PBN: 901382

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Crystallographic aspects of ferrite and austenite ${Co}$-deformation in duplex stainless steel / RYŚ J., ZIELIŃSKA-LIPIEC A. // W: XXII CAC : Conference of Applied Crystallography : 02–06 September 2012, Targanice, Poland : programme & abstracts / University of Silesia. — [Katowice : University of Silesia], [2012]. — S. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Deformation of ferrite-austenite banded structure in cold-rolled duplex steelOdkształcenie pasmowej struktury ferrytu i austenitu w walcowanej na zimno stali duplex / J. RYŚ, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 1041–1053. — Bibliogr. s. 1053

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Influence of band-like morphology on microstructure and texture evolution in rolled super-duplex steelWpływ pasmowej morfologii na rozwój mikrostruktury i tekstury w walcowanej stali typu super-duplex / J. RYŚ, M. WITKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 733–747. — Bibliogr. s. 746–747

 • keywords: deformation mechanisms, band-like morphology, super-duplex stainless steel, cold-rolling, ferrite and austenite rolling textures

4
 • Krystalografia odkształcenia plastycznego pasmowej struktury ferrytu i austenitu w blachach ze stali typu Duplex[Crystallography of plastic deformation in ferrite-austenite banded-structure of Duplex steel sheets] / Janusz RYŚ, Małgorzata WITKOWSKA // W: 53 Konwersatorium Krystalograficzne : IV sesja naukowa i warsztaty PTK : Wrocław, 30 VI–2 VII 2011 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — Wrocław : INTiBS PAN, [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-906218-4-5. — S. 272–273. — Bibliogr. s. 273. — Afiliacja: Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Krystalograficzne aspekty oddziaływania ferrytu i austenitu w bikryształach i stalach dwufazowychCrystallographic aspects of ferrite and austenite interaction in two-phase steels and bicrystals / Janusz RYŚ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 207, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 273). — Bibliogr. s. 195–[208], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-595-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Krystalograficzne aspekty rozwoju tekstury w walcowanej stali SAF 2205 typu duplex[Crystallographic aspects of texture development in the rolled duplex type steel SAF 2205] / Janusz RYŚ, Wiktoria RATUSZEK, Małgorzata WITKOWSKA // W: 51 Konwersatorium Krystalograficzne : III sesja naukowa i warsztaty PTK : Wrocław, 25–27 VI 2009 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : s. n.], [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 264–265. — Bibliogr. s. 265

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Microstructural evolution in deformed duplex stainless steels / Janusz RYŚ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // International Journal of Materials Research ; ISSN 1862-5282. — Tytuł poprz.: Zeitschrift für Metallkunde. — 2015 vol. 106 iss. 7, s. 771–781. — Bibliogr. s. 781. — XV international conference on Electron microscopy : 15–18 September 2014, Cracow, Poland

 • keywords: band-like morphology, deformation behavior, duplex steel, ferrite-austenite microstructure, rolling texture formation

8
 • Microstructure and deformation behavior of cold-rolled super-duplex stainless steel / Janusz RYŚ, Małgorzata WITKOWSKA // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2010 vol. 163, s. 151–156. — Bibliogr. s. 156, Abstr.. — XXI conference on Applied crystallography : 20–24 September 2009 : Zakopane, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.163.151.pdf

 • keywords: band-like morphology, deformation behavior, ferrite and austenite microstructure, super-duplex stainless steel, cold-rolling

9
 • Microstructure and deformation behavior of cold-rolled super duplex stainless steel / Janusz RYŚ, Małgorzata WITKOWSKA // W: XXI conference on Applied crystallography : 20–24 September 2009 : Zakopane, Poland : book of abstracts / University of Silesia, Committee of Crystallography and Committee of Material Science of Polish Academy of Sciences. — [Katowice : US. Institute of Material Science], [2009]. — Opis wg okł.. — S. p25B

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Microstructure and deformation behavior of metastable duplex stainless steel at high rolling reductions / Janusz RYŚ, Grzegorz CEMPURA // Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing ; ISSN 0921-5093. — 2017 vol. 700, s. 656–666. — Bibliogr. s. 665, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-08. — tekst: https://goo.gl/b3djvR

 • keywords: duplex stainless steel, deformation mechanisms, band-like morphology, cold-rolling, ferrite-austenite microstructure, strain induced martensitic transformation

11
 • Microstructure evolution in duplex stainless steels / Janusz RYŚ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: EM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-48-3. — S. 219–220. — Bibliogr. s. 220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Mikrostruktura i tekstura w blachach z nierdzewnej stali austenityczno-ferrytycznej UR52N+Microstructure and texture in sheets of austenitic-ferritic stainless steel UR52N+ / Janusz RYŚ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 10, s. 902–909. — Bibliogr. s. 909

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Rolling texture development in nitrogen alloyed ferritic-austenitic steel of duplex typeRozwój tekstur walcowania w ferrytyczno-austenitycznej stali typu duplex z dodatkiem azotu / J. RYŚ, M. WITKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 221–228. — Bibliogr. s. 228. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol1_2008/artykuly/36_.pdf

 • keywords: duplex stainless steel, ferrite and austenite rolling textures, two-phase morphology, band-like structure, orientation distribution, rolling schedule

14
 • Rolling texture formation in super-duplex stainless steel / Janusz RYŚ, Wiktoria RATUSZEK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2010 vol. 163, s. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.. — XXI conference on Applied crystallography : 20–24 September 2009 : Zakopane, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.163.145.pdf

 • keywords: cold-rolling texture, super-duplex stainless steel, ferrite-austenite band-like structure, orientation fibers, preferred orientation distributions

15
 • Rolling texture formation in super duplex stainless steel / Janusz RYŚ, Wiktoria RATUSZEK // W: XXI conference on Applied crystallography : 20–24 September 2009 : Zakopane, Poland : book of abstracts / University of Silesia, Committee of Crystallography and Committee of Material Science of Polish Academy of Sciences. — [Katowice : US. Institute of Material Science], [2009]. — Opis wg okł.. — S. p25A

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Structural aspects of ferrite and austenite co-deformation in duplex stainless steel / Janusz RYŚ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2013 vols. 203–204, s. 28–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr.. — XXII CAC 2012 : Conference of Applied Crystallography : 02–06 September 2012, Targanice, Poland : selected, peer reviewed papers / eds. Danuta Stróż, Grzegorz Dercz. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2013. — ISBN 978-3-03785-754-0

 • keywords: duplex stainless steel, band-like morphology, deformation behavior, ferrite and austenite microstructure, cold-rolling texture

17
 • Tekstury deformacji ferrytu i austenitu w blachach ze stali typu super-duplex[Ferrite and austenite deformation textures in super-duplex steel sheets] / Janusz RYŚ, Małgorzata WITKOWSKA // W: 52 Konwersatorium Krystalograficzne : walne zebranie i panel dyskusyjny PTK : Wrocław, 24–26 czerwca 2010 r. : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 294–295. — Bibliogr. s. 295

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • The effect of deformation and annealing on sigma phase precipitation in duplex steelsWpływ odkształcenia i wyżarzania na wydzielanie fazy sigma w stalach duplex / M. WITKOWSKA, W. RATUSZEK, J. RYŚ, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC, K. CHRUŚCIEL // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 289–294. — Bibliogr. s. 294. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol1_2008/artykuly/47_.pdf

 • keywords: sigma phase, precipitation processes, two-phase structure, ferritic-austenitic steel

19
 • The effect of ($\gamma \to \alpha^{'}$) phase transformation on texture development in metastable austenitic steelWpływ przemiany fazowej ($\gamma \to \alpha^{'}$) na rozwój tekstury w metastabilnej stali austenitycznej / W. RATUSZEK, J. KOWALSKA, J. RYŚ, M. RUMIŃSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 213–219. — Bibliogr. s. 219. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol1_2008/artykuly/35_.pdf

 • keywords: phase transformation, deformation texture, strain induced martensite, austenitic steel

20
 • The effect of solution treatment and nitrogen addition on phase composition of duplex steelsWpływ temperatury przesycania i zawartości azotu na skład fazowy stali duplex / J. RYŚ, M. WITKOWSKA, P. MATUSIEWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss, s. 229–236. — Bibliogr. s. 236. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol1_2008/artykuly/37_.pdf

 • keywords: phase composition, duplex stainless steels, solution annealing, band-like structure, ferrite-austenite morphology, hot-rolled sheets

21
 • The effect of starting orientations and initial morphology on texture formation in duplex steel SAF 2205Wpływ orientacji początkowych i morfologii wyjściowej na tworzenie się tekstury w stali duplex SAF 2205 / J. RYŚ, M. WITKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 789–803. — Bibliogr. s. 803

 • keywords: duplex stainless steel, ferrite and austenite rolling textures, two-phase morphology, initial orientation distribution, cold-rolling deformation, nitrogen addition