Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Ryś, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913608

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego : związki Naczelnika Państwa Polskiego z Akademią Górniczą w Krakowie, Krakowem i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego / Adam RYŚ, Dariusz SALA, Piotr Wierzbicki ; Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — 55 s.. — ISBN: 978-83-7783-172-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analityczne podejście do projektowania systemów dystrybucji ukierunkowanych na klientaAnalytical approach to designing customer-oriented distribution channels / Adam RYŚ // W: Strategiczne planowanie, marketing i logistyka w zarządzaniu organizacjami : monografia = Strategical planning, marketing and logistics in the management of organizations / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-89-9. — S. 227–246. — Bibliogr. s. 246, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Planowane postarzanie produktów - analiza zjawiska w kontekście prawodawstwa europejskiegoBuilt-in obsolescence of products - an analysis of the phenomenon in the context of european legislation / Adam RYŚ // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2015 R. 61 nr 6, s. 142–151. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, ekologia, planowane postarzanie produktów, prawo Unii Europejskiej

  keywords: environmental protection, ecology, planned (built-in) obsolescence of products, European Union's law

4
 • Planowane postarzanie produktów - wyniki badań pierwotnychPlanned product obsolescence - outcomes of field research / Adam RYŚ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2016 t. 17 z. 1, s. 83–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: planowane postarzanie produktów, prawo Unii Europejskiej, badania kwestionariuszowe

  keywords: planned product obsolescence, European Union law, questionnaire surveys

5
 • Planowane postarzanie produktu – analiza zjawiskaPlanned product obsolescence – analysis of the phenomenon / Adam RYŚ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2015 z. 1, s. 121–128. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: planowane postarzanie produktów, prawo Unii Europejskiej

  keywords: planned product obsolescence, European Union law

6
 • Planowane postarzanie produktu – wyniki badań[Planned product obsolescence – test results] / Adam RYŚ // W: Gospodarka – zmiany – zarządzanie : IV międzynarodowa konferencja naukowa : biuletyn : [3 grudnia 2015, Sosnowiec] / Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas. — [Sosnowiec : s. n.], [2015]. — S. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Planowane postarzanie produktu – wyniki badańPlanned product obsolescence – outcomes of research / Adam RYŚ // W: Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza / red. nauk. Ryszard Barcik, Ryszard Borowiecki, Marek Dudek, Maria Nowicka-Skowron. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — ISBN: 978-83-7464-876-9. — S. 473–482. — Bibliogr. s. 481, Streszcz.. — Afiliacja Autora s. 498

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Problemy związane z przeprowadzaniem jakościowych badań marketingowychProblems associated with conducting quantitative marketing research / Adam RYŚ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-50-8. — S. 70–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Promocja firm w wyszukiwarkach internetowych – współczesne narzędzie marketingu internetowegoPromotion in Internet search engines – modern tool of Internet marketing / Adam RYŚ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–19]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [18–19], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Rola personelu w procesie sprzedaży produktów przemysłowych – studium przypadkuThe importance of salespersons in the industrial sale process – case study / Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ // W: Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia = Marketing, logistics and people in the management of organizations / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-80-5. — S. 158–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Search engine promotion as an Internet marketing tool / Adam RYŚ // W: Contemporary economies in the face of new challenges : economic, social and legal aspects / eds. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2013. — ISBN: 978-83-62511-03-7. — S. 253–267. — Bibliogr. s. 266–267, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • \emph {Service-dominant logic} : koncepcja rozwoju oraz transformacji marketingu\emph {Serive-dominant logic} : method in development and transformation of marketing / Adam RYŚ, Kinga Majko // W: Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Piotr Litwa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — ISBN: 978-83-65173-64-5 ; e-ISBN: 978-83-65173-65-2. — S. 79–87. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Tajna Organizacja Nauczycielska : działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego podczas okupacji hitlerowskiej 1939–1945[Secret Teachers' Organization : activity of Polish Teachers Union during nazi occupation 1939–1945] / red. Wojciech Panek, Adam RYŚ, Dariusz SALA ; red. merytoryczny Piotr Wierzbicki ; Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, cop. 2016. — 183 s., 1 k. złoż.. — Bibliogr. w postaci przypisów. — ISBN: 978-83-65124-42-5. — Mapę Tajnego Nauczania w Krakowie sporządził Jerzy Duda, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Tworzenie wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych a zjawisko planowego postarzania produktuCreating value in manufacturing industry vs. planned product obsolescence / Adam RYŚ, Ewa PRYMON-RYŚ // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2017 R. 63 nr 5, s. 327–335. — Bibliogr. s. 333–334, Streszcz., Rez.

 • słowa kluczowe: wartość, planowe postarzanie produktu

  keywords: planned product obsolescence, value