Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Ryniewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: B-7784-2016

Scopus: 35119491100

PBN: 900970

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 147, z ogólnej liczby 163 publikacji Autora


1
 • A biometrological procedure preceding the resurfacing / Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ, Andrzej Ryniewicz, Łukasz BOJKO // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2016 vol. 23 no. 1, s. 97–106. — Bibliogr. s. 105–106, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-26

 • keywords: modelling, computed tomography, resurfacing, bio-metrology, cox-arthrosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mms-2016-0002

2
 • Analiza biomechaniczna endoprotez stawu biodrowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych[Biomechanical analysis of endoprosthesis of hip joint using finite element methods] / Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz Madej, Wojciech Ryniewicz // W: Symulacja 2010 [Dokument elektroniczny] : Podklasztorze, 25–26 marzec 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11], Streszcz.. — Tomasz Madej – afiliacja: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza biomechaniczna w stawie biodrowym po całkowitej alloplastyce z różnymi wariantami endoprotez cementowychBiomechanic analysis in the hip joint after total alloplasty with various variants of cemented endoprostheses / Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz Madej // W: Mechanika w Medycynie : [Dziesiąte Międzynarodowe Seminarium Naukowe : 17–18 września 2010, Rzeszów] / pod red. Mieczysława Korzyńskiego, Janusza Cwanka, Volodymyra Liubimova. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010. — (Mechanika w Medycynie ; ISSN 1427-0374 ; [nr] 10). — ISBN: 978-83-7199-622-1. — S. 253–264. — Bibliogr. s. 263–264. — Afiliacja Tomasza Madeja: Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza funkcjonalna zespolenia śródszpikowego w leczeniu złamań kości piszczelowejFunctional analysis of intramedullary nail in treatment of tibia fracture / Anna M. RYNIEWICZ, Mateusz OTTO, Andrzej Ryniewicz // Aktualne Problemy Biomechaniki : zeszyty naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Zakładu Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki / Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny ; ISSN 1898-763X. — 2018 nr 15, s. 37–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.biomechanik.pl/apb/artykuly/2018/05_APB_2018_15.pdf

 • słowa kluczowe: MES, przemieszczenia, odkształcenie, osteosynteza, zespolenie śródszpikowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza kontaktu tkanka kostna – {\em implantatum}The analysis of contact of bone tissue – {\it implantatum} / Anna Maria RYNIEWICZ // Nowoczesny Technik Dentystyczny ; ISSN 1733-6546. — 2006 wyd. spec., s. 218–223. — Bibliogr. s. 221–223, Streszcz., Abstr.. — Dod. afiliacja: Pracownia Materiałoznawstwa i Technologii Biomateriałów Stomatologicznych. Katedra Protetyki Stomatologicznej. Instytut Stomatologii. Wydział Lekarski UJ CM. — VII konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii : Ustroń, 19–22 października 2006 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza mechanizmu smarowania stawów człowieka w badaniach in vitro oraz in vivoAnalysis of lubrication mechanism of human joints in vitro and in vivo / Anna M. RYNIEWICZ, Andrzej Ryniewicz // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 5, s. 142–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Abstr.. — Anna M. Ryniewicz – dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/5/33.pdf

 • słowa kluczowe: biołożyska, smarowanie, kształty anatomiczne, kliny smarne, chrząstka, płyn maziowy

  keywords: lubrication, biobearings, anatomical shapes, synovial fluid, wedges lubricating, cartilage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.05.33

7
 • Analiza mechanizmu smarowania stawów człowieka w badaniach in vitro oraz in vivoAnalysis of lubrication mechanism of human joints in vitro and in vivo / Anna M. RYNIEWICZ, Andrzej Ryniewicz // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : book of abstracts / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2014. — ISBN: 978-83-61528-40-1. — S. 73–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.. — A.\M. Ryniewicz – dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • słowa kluczowe: kształty anatomiczne, płyn maziowy

  keywords: anatomical shapes, synovial fluid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza mechanizmu smarowania stawu biodrowego człowiekaThe analysis of lubrication mechanism of a human hip joint / Anna Maria RYNIEWICZ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 152, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 111). — Bibliogr. s. 144–[153], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza metrologiczna statycznych wad kończyn dolnych[The metrology analysis of static deficiencies of lower limbs] / Andrzej Ryniewicz, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wiktoria Gołębiowska, Ksenia Ostrowska, Anna PUKALUK // W: VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — ISBN: 978-83-79471-96-6. — S. 179–180. — Bibliogr. s. 180. — A. M. Ryniewicz, Ł. Bojko, A. Pukaluk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: modelowanie 3D, punkty charakterystyczne, scanning laserowy, linie odniesienia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza naprężeń i przemieszczeń w strefie roboczej endoprotezy stawu biodrowegoThe analysis of stresses and translations in working zone endoprosthesis of hip joint / Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ // W: VI Seminarium Naukowe Mechanika w Medycynie : zbiór prac seminarium naukowego / pod red. Mieczysława Korzyńskiego, Janusza Cwanka. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2002. — (Mechanika w Medycynie ; ISSN 1427-0374 ; [nr] 6). — S. 127–134. — Bibliogr. s. 133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza stanu biomechanicznego w stawie biodrowym po całkowitej alloplastyce z różnymi wariantami endoprotez bezcementowychThe analysis of biomechanical state in a hip joint after complete alloplastics with different variant of cementless endoprosthesis / Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2010 R. 41 nr 2, s. 137–152. — Bibliogr. s. 150–151, Streszcz., Summ.. — Dod. afiliacja Autorki: A. Ryniewicz - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Protetyki. — Afiliacja Autora: T. Madeja potwierdzona erratą w czasopiśmie Tribologia 2011 R. 41 nr 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza uwarunkowań decydujących o odporności szkliwa na zużycie. Cz. 1, Identyfikacja biologicznej i mechanicznej struktury szkliwa oraz jego ukształtowania na koronach zębówThe analysis of determining factors of enamel resistance to wear. Pt. 1, Identification of biological and mechanical enamel structure and its shape in dental crowns / Mariola Herman, Anna M. RYNIEWICZ, Wojciech Ryniewicz // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2010 R. 13 nr 95, s. 10–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — Dod. afiliacja dla A. M. Ryniewicz: Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski. Katedra Protetyki Stomatologicznej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza uwarunkowań decydujących o odporności szkliwa na zużycie. Cz. 2, Badania warstwy wierzchniej oraz mikrotwardości szkliwa zębowegoThe analysis of enamel resistance to wear determining factors. Pt. 2, Study of superficial layer and microhardness in tooth enamel / Wojciech Ryniewicz, Mariola Herman, Anna M. RYNIEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2011 vol. 14 no. 102, s. 23–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — Pierwsza afiliacja dla A. M. Ryniewicz: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza warstwy wierzchniej chrząstki stawowej z zastosowaniem nowoczesnych technik mikroskopowychThe analysis of surface layer of the articular cartilage using modern microscopic techniques / Anna M. RYNIEWICZ, Andrzej Ryniewicz, Małgorzata Lekka // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2007 t. 64 wyd. spec.: Inżynieria medyczna, s. 140–146. — Bibliogr. s. 145–146. — IV Krakowskie warsztaty inżynierii medycznej : 17–18 maja 2007 roku. — Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analysis strength of teeth with endodontic post systemsAnaliza wytrzymałości zębów wzmocnionych wkładami korzeniowo-koronowymi / Wojciech Ryniewicz, Anna M. RYNIEWICZ // W: Structures – waves – biomedical engineering, Vol. 11 / ed. Ryszard Panuszka. — Kraków : Polish Acoustical Society. Division Kraków with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2002. — S. 225–232. — Bibliogr. s. 232, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Anatomy and tribology influence of formation process of osteoarthrosis changes in hip jointWpływ anatomii i tribologii na mechanizm powstawania zmian zwyrodnieniowych w stawie biodrowym / Anna M. RYNIEWICZ // W: Waves and biomedical engineering / ed. Ryszard Panuszka ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. — Kraków : PTA : PTIB, [2001]. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering ; vol. 10 no. 2). — ISBN10: 8390964171. — S. 151–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Assistance of hip resurfacing using finite element methodWspomaganie zabiegu kapoplastyki biodra z wykorzysatniem metody elementów skończonych / Tomasz MADEJ, Anna Maria RYNIEWICZ // Problemy Nauk Stosowanych = Problems of Applied Sciences ; ISSN 2300-6110. — 2013 vol. 1, s. 135–146. — Bibliogr. s. 145–146, Abstr., Streszcz.. — A. M. Ryniewicz – dod. afiliacja: Collegium Medicum Jagiellonian University

 • słowa kluczowe: modelowanie, staw biodrowy, symulacje numeryczne, przedoperacyjne rozpoznanie, nakładka stawu

  keywords: modelling, numerical simulations, preoperative diagnosis, hip resurfacing, hip joint

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania biomateriałów metalowych do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania stałych konstrukcji protetycznychTests metallic biomaterials for computer-aided design and manufacturing of fixed prosthetic restorations / Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wojciech Ryniewicz, Paweł PAŁKA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1903. Transport ; ISSN 0209-3324. — 2014 z. 82, s. 225–234. — Bibliogr. s. 234, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, DMLS, mikrotwardość, moduł Younga, protetyka stomatologiczna, CAD/CAM, tytan i jego stopy

  keywords: microstructure, microhardness, Direct Metal Laser Sintering (DMLS), Young's modulus, dental prosthetics, CAD/CAM, titanium and titanium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badania eksploatacyjne trudnopalnego oleju hydraulicznego TSO-hsOperational tests of slow burning hydraulic oil TSO-hs / Anna RYNIEWICZ // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 1997 vol. 32 z. 3, s. 347–358. — Bibliogr. s. 357, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Badania mikrostrukturalne biomateriałów tytanowych przeznaczonych na konstrukcje protetyczneMicrostructural tests of titanium biomaterials intended for prosthetic reconstructions / Anna M. RYNIEWICZ, Ł. BOJKO, Wojciech Ryniewicz // W: Biomateriały i mechanika w stomatologii : program i streszczenia referatów XIV konferencji : Ustroń, 9–12 października 2014 / red. zeszytu Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Sewer Kruczkowski. — Ustroń : [s. n.], 2014. — S. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badania odporności na zużycie powłok otrzymywanych przez chemiczne osadzanie z fazy gazowejThe research of resistance on abrasive wear of films have been obtained by chemical vapour deposition (CVD) / Tomasz MADEJ, Anna RYNIEWICZ // W: Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o specjalnych właściwościach : materiały konferencji naukowo-technicznej : Rzeszów–Bystre, 2001 / red. Mieczysław Korzyński ; Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL Rzeszów”. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2001. — ISBN10: 83-7199-175-4. — S. 75–84. — Bibliogr. s. 83–84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania strukturalne i wytrzymałościowe stopu $Co-Cr-Mo$ na konstrukcje protetyczne w technologii odlewania i spiekania laserowegoMicrostructural and strength studies $Co-Cr-Mo$ alloy on prosthetic reconstructions in casting technology and laser sintering / Łukasz BOJKO, Anna M. RYNIEWICZ, Rafał Bogucki, Paweł PAŁKA // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIV sympozjum : Krynica Zdrój, 17–21 maja 2015 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : XIV symposium : Krynica Zdrój 2015, May 17–21 : book of abstracts / pod red. Janusza Gajdy ; Katedra Metrologii i Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2015. — ISBN: 978-83-61528-44-9. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Abstr.. — Anna M. Ryniewicz – dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, twardość, protetyka stomatologiczna

  keywords: microstructure, dental prosthetics, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania strukturalne i wytrzymałościowe stopu $Co-Cr-Mo$ na konstrukcje protetyczne w technologii odlewania i spiekania laserowegoMicrostructural and strength studies $Co-Cr-Mo$ alloy on prosthetic reconstruction in casting technology and laser sintering / Łukasz BOJKO, Anna M. RYNIEWICZ, Rafał Bogucki, Paweł PAŁKA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 5, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.. — Anna M. Ryniewicz – dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/5/8.pdf

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, twardość, protetyka stomatologiczna, Co-Cr-Mo

  keywords: microstructure, dental prosthetics, Co-Cr-Mo, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.05.08

24
 • Badania tribologiczne biokompatybilnych warstw otrzymywanych przez chemiczne osadzanie z fazy gazowejThe tribology tests of biocompatible layers have been obtained by chemical vapour deposition / Anna RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ // W: V Seminarium Naukowe Mechanika w Medycynie : zbiór prac seminarium naukowego / pod red. Mieczysława Korzyńskiego, Janusza Cwanka. — Rzeszów : [s. n.], 2000. — (Mechanika w Medycynie ; ISSN 1427-0374 ; [nr] 5). — S. 203–210. — Bibliogr. s. 210

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badania tribologiczne materiałów stomatologicznych stosowanych w rekonstrukcjach protetycznychThe tribological research of the dental materials used in prosthetic reconstructions / Anna M. RYNIEWICZ, Wojciech Ryniewicz, Tomasz MADEJ // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2005 R. 36 nr 6, s. 5–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: