Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Rymkiewicz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki prawne (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki prawne (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8413-1654

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Badanie związków pomiędzy społeczną odpowiedzialnością biznesu a sytuacją finansową przedsiębiorstwa[Study the relationship between corporate social responsibility and the corporate financial performance] / Natalia KALANDYK, Bartosz RYMKIEWICZ // Gospodarka Regionalna i Turystyka : studia i materiały / Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ; ISSN 1733-4314. — 2014 z. 12, s. 45–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz.. — VI krajowa studencka konferencja naukowa : społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR : [Myślenice, 24.05.2014]

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, CSR, CFP, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, list prezesa zarządu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Integrated reporting and sustainable development reporting – comparison of guidelines IIRC and GRI G4Raportowanie zintegrowane a raportowanie zrównoważonego rozwoju – porównanie wytycznych IIRC i GRI G4 / Iwona MATUSZYK, Bartosz RYMKIEWICZ // Central and Eastern European Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-9119. — 2018 vol. 6 no. 1, s. 31–43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 41–42, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://ceejme.eu/wp-content/uploads/2018/09/ceejme_1_8_art_03.pdf

 • słowa kluczowe: sprawozdawczość zintegrowana, sprawozdawczość społeczna, Global Reporting Initiative, International Integrated Reporting Council

  keywords: social reporting, integrated reporting, Global Reporting Initiative, sustainable reporting, International Integrated Reporting Council

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29015/ceejme.542

3
 • Integrated reporting as a tool for communicating with stakeholders - advantages and disadvantages / Iwona MATUSZYK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Integrated reporting as modern tool of communication with stakeholders / Iwona Matuszyk, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Problemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 19-21 aprelâ 2017 g. : sbornik naučnyh trubov, čast' I / red. V. L. Truško [et al.]. — Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij Gornyj Universitet, 2017. — ISBN: 978-5-94211-780-1. — S. 61–64. — Bibliogr. s. 63–64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Korzyści wynikające z zastosowania standardu XBRL w sprawozdawczości zintegrowanej[Benefits of using XBRL in integrated reporting] / Bartosz RYMKIEWICZ, Iwona MATUSZYK // W: "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja naukowa : Szczyrk, 8–10.VI.2017 : materiały konferencyjne : sesja posterowa = "Contemporary problems of management of enterprise" : 10th international conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metody ujawniania informacji dotyczących społecznej odpowiedzialności przez spółki WIG30[The methods the disclosure of information relating to corporate social responsibility by companies WIG30] / Natalia KALANDYK, Bartosz RYMKIEWICZ // Gospodarka Regionalna i Turystyka : studia i materiały / Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ; ISSN 1733-4314. — 2015 z. 14, s. 39–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — VII krajowa studencka konferencja naukowa : społeczna odpowiedzialność biznesu II : [Myślenice, 9 maja 2015 roku]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Model biznesu i jego odzwierciedlenie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa[The business model and its reflection in reporting enterprise] / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy / Ewa Walińska, [et al.]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — ISBN: 978-83-7969-620-8. — S. 91–109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Model biznesu w raportowaniu organizacji – wybrane problemyBusiness model in the organization reporting – selected issues / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Rachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 471). — ISBN: 978-83-7695-656-5. — S. 23–33. — Bibliogr. s. 32–33 Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdawczość organizacji, raport zintegrowany

  keywords: business model, organization reporting, integrated report

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.471.02

10
 • Model biznesu w raportowaniu zintegrowanymBusiness model in integrated reporting / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 442). — ISBN: 978-83-7695-597-1. — S. 32–51. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Summ.. — tekst: https://direct.dbc.wroc.pl/publication/38619

 • słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdawczość zintegrowana, raportowanie zintegrowane, ujawnienia na temat modelu biznesu

  keywords: business model, integrated reporting, business model disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.442.03

11
 • Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalnościBusiness model in the organization reporting - assessment disclosure in the management commentary / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 1 (85) Zarządzanie finansami, s. 201-214. — Bibliogr. s. 213–214, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6856/26827.pdf

 • słowa kluczowe: model biznesu, raportowanie zintegrowane, sprawozdanie z działalności

  keywords: business model, integrated reporting, management commentary

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2017.1.85-17

12
 • Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznejBusiness model in the reporting of Polish public companies on the example of the energy sector / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Zarządzanie kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Marcin Kowalewski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 398). — ISBN: 978-83-7695-522-3. — S. 36–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Summ.. — Tekst dostępny również pod adresem: {http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=9fec8081-29b5-4f34-adba-11499466540e}

 • słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdawczość zintegrowana, raportowanie

  keywords: reporting, business model, integrated reporting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2015.398.03

13
 • Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle teorii i praktykiMeasuring the effectiveness of social responsibility in the light of theory and practice / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Budżetowanie – dziś i jutro = Budgeting – today and tomorrow / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0544). — ISBN: 978-83-7464-683-3. — S. 30–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, pomiar CSR, raportowanie społeczne, wytyczne dotyczące raportowania

  keywords: corporate social responsibility, measurement of CSR, social reporting, guidelines for reporting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rachunek kosztów i korzyści działań społecznie odpowiedzialnych[Cost-benefit accounting of socially responsible activities] / Bartosz RYMKIEWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 86. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-07]

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, rachunek kosztów i korzyści, rachunkowość społeczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rachunek kosztów i korzyści działań społecznie odpowiedzialnych jako narzędzie wspierające koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętymCost-benefit accounting of socially responsible activities as a tool supporting the concept of a circular economy / Bartosz RYMKIEWICZ // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym : modele, narzędzia, wskaźniki / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — ISBN: 978-83-66727-06-9 ; e-ISBN: 978-83-66727-07-6. — S. 63–80. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.. — Toż pod adresem: {https://tiny.pl/rztn8}

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), rachunek kosztów i korzyści, rachunkowość społeczna, działania społecznie odpowiedzialne

  keywords: corporate social responsibility, socially responsible activities, social accounting, cost‑benefit accounting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Raport społeczny jako współczesne narzędzie komunikowania się spółek z interesariuszami w świetle koncepcji zintegrowanego raportowania[The Social Report as a modern tool of communication companies with stakeholders in light of the concept of integrated reporting] / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy / Ewa Walińska, [et al.]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — ISBN: 978-83-7969-620-8. — S. 111–145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz inne raporty uzupełniające raport roczny spółki w praktyce sprawozdawczej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie[Reporting on Corporate Social Responsibility (CSR) and other supplementary reports of annual report of the company in the practice of reporting companies listed on the Stock Exchange in Warsaw] / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy / Ewa Walińska, [et al.]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — ISBN: 978-83-7969-620-8. — S. 147–196

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce[Development of corporate social responsibility in Poland] / Bartosz RYMKIEWICZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 29, s. 33–39. — Bibliogr. s. 38–39. — Publikacje laureatów XV edycji konkursu „Diamenty AGH”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce – wybrane problemyCorporate social responsibility in theory and practice – selected problems / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, komunikacja, raportowanie społeczne, CSR, pomiar społecznej odpowiedzialności, GRI

  keywords: corporate social responsibility, communication, social reporting, CSR, measurement of corporate social responsibility, GRI

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce – wybrane problemyCorporate social responsibility in theory and practice – selected problems / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — e-ISBN: 978-83-7464-795-3. — S. 9–22. — Bibliogr. s. 20–22, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, komunikacja, raportowanie społeczne, pomiar społecznej odpowiedzialności, GRI

  keywords: corporate social responsibility, communication, measurement of CSR, social reporting, GRI

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonańCorporate social responsibility and financial measures of achievement / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2014 nr 67 Narzędzia zarządzania finansami, s. 137–151. — Bibliogr. s. 149–151, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, CSR, CFP, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, mierniki dokonań

  keywords: financial reporting, corporate social responsibility, CSR, CFP, the financial situation of the company, meters achievements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa[Corporate social responsibility and value based management] / Bartosz RYMKIEWICZ // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowychIntegrated reporting in the practice of companies listed on the Polish stock exchange / Bogusława Bek-Gaik, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa [Dokument elektroniczny] : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / pod red. Bronisława Micherdy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — e-ISBN: 978-83-7252-710-3. — S. 60–83. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1000317264&col=ksiazki [2016-09-07]. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Abstr.. — B. Bek-Gaik - afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; B. Rymkiewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: raportowanie społeczne, sprawozdawczość zintegrowana, praktyka raportowania zintegrowanego

  keywords: social reporting, integrated reporting, integrated reporting practice

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowychTrends in the development of integrated reporting in the practice of Polish listed companies / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2016 nr 1 (79) Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością, s. 767–783. — Bibliogr. s. 781–783, Streszcz., Abstr.. — Zarządzanie finansami : [XVII międzynarodowa naukowa konferencja : 20–22 kwietnia 2016, Szczecin]. — tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-767.pdf

 • słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdawczość zintegrowana, raportowanie zintegrowane, sprawozdanie z wartości

  keywords: business model, integrated reporting, statement of values

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2016.79-60

25
 • Ujawnienia na temat modelu biznesu w raportach zintegrowanych spółek publicznych w PolsceBusiness model disclosure in integrated reports of public companies in Poland / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2017 nr 5, s. 37–52. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdawczość zintegrowana, ujawnienia na temat modelu biznesu, analiza treści publikacji

  keywords: content analysis, business model, integrated reporting, Business Model Disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: