Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Piotr Rydlewski, dr

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-krr, Katedra Równań Różniczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk matematycznych / matematyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2071-0646

ResearcherID: brak

Scopus: 55556424200

PBN: 902932

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • A critical study of usefulness of selected functional classifiers in economicsKrytyczna analiza wybranych klasyfikatorów dla danych funkcjonalnych w kontekście ich zastosowań w ekonomii / Daniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy Piotr RYDLEWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ; ISSN 0208-6018. — 2020 vol. 2 no. 347, s. 71–90. — Bibliogr. s. 88–89, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-03. — tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3960/6879

 • słowa kluczowe: klasyfikator funkcjonalny, analiza danych funkcjonalnych, metody odporne, barometr optymizmu w ekonomii

  keywords: robust methods, functional data analysis, economic optimism barometer, functional classifier

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/0208-6018.347.05

2
 • A note on the maximum likelihood estimator in the gamma regression model / Jerzy P. RYDLEWSKI // Opuscula Mathematica ; ISSN 1232-9274. — Tytuł poprz.: Scientific Bulletins of Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy. Opuscula Mathematica. — 2009 vol. 29 no. 3, s. 305–312. — Bibliogr. s. 311–312, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/OPUSCULA/29-3/29-3-06.pdf

 • keywords: gamma regression, nonlinear regression, maximum likelihood estimator, shape parameter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A note on the nonstationary functional time series / Daniel Kosiorowski, Jerzy RYDLEWSKI, Małgorzata Snarska // W: Knowledge – economy – society [Dokument elektroniczny] : selected challenges for statistics in contemporary management sciences / ed. by Daniel Kosiorowski, Małgorzata Snarska ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstwe. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-38-6 ; e-ISBN: 978-83-65173-39-3. — S. 89–101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/e0/6c/CFM_2016_04_online.pdf [2017-06-19]. — Bibliogr. s. 101, Abstr.

 • keywords: methods, functional data analysis, nonstationaty time series

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badanie możliwości zastosowania beta-regresji do modelowania związków pomiędzy stopą bezrobocia w województwach a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2004–2018Beta-regression application to model relationships between the unemployment rate in voivodships and other macroeconomic indicators for the years 2004–2018 / Jerzy P. RYDLEWSKI, Daniel Kosiorowski // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych ; ISSN 1232-4671. — 2019 z. 55, s. 55–67. — Bibliogr. s. 67, Summ.. — tekst: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z55_04.pdf

 • keywords: beta-regression, unemployment rate modelling, digital economy in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Centrality-oriented causality : a study of EU agricultural subsidies and digital development in Poland / Daniel Kosiorowski, Jerzy P. RYDLEWSKI // Operations Research and Decisions ; ISSN 2081-8858. — Tytuł poprz.: Badania Operacyjne i Decyzje ; ISSN: 1230-1868. — 2020 vol. 30 no. 3, s. 47–63. — Bibliogr. s. 62–63. — tekst: http://orduser.pwr.wroc.pl/DownloadFile.aspx?aid=1491

 • keywords: causal inference, counterfactuals, statistical depth function, robust statistical inference, digital development

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.37190/ord200303

8
9
 • Dyrektywa 206/48/WE a metody wewnętrzne w wyznaczaniu ryzyka kredytowego[Directive 2006/48/EC and calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk with the use of internal methods] / Jerzy Piotr RYDLEWSKI // Forum Europejskie ; ISSN 1641-3113. — 2007 nr 13, s. 75–88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Forecasting of a hierarchical functional time series on example of macromodel for the day and night air pollution in Silesia region — a critical overview / Daniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy P. RYDLEWSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics ; ISSN 2080-0886. — 2018 vol. 10 nr 1, s. 53–73. — Bibliogr. s. 70–73, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/QndxkG

 • keywords: functional data analysis, reconciliation of forecasts, hierarchical time series, functional median, day and night air pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • New proposal of robust classifier for functional data / Daniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy P. RYDLEWSKI // Socio-Economic Modelling and Forecasting [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2545-1227. — 2018 no. 1, s. 200–208. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 207–208, Abstr.. — Dod. ISBN 978-83-65907-20-2. — The 12\textsuperscript{th} Professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena : May 8-11, 2018, Zakopane. — tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Rydlewski.pdf

 • keywords: electricity market, robustness, classifier for functional objects, support vector machines classifier

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14659/SEMF.2018.01.20

13
14
15
16
 • Outliers in functional time series – challenges for theory and applications of robust statistics / Daniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy P. RYDLEWSKI // Socio-Economic Modelling and Forecasting [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2545-1227. — 2018 no. 1, s. 209–218. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 217–218, Abstr.. — Dod. ISBN 978-83-65907-20-2. — The 12\textsuperscript{th} Professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena : May 8-11, 2018, Zakopane. — tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Rydlewski_2.pdf

 • keywords: functional data analysis, functional outliers detection, robust economic analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14659/SEMF.2018.01.21

17
 • Sparse methods for analysis of sparse multivariate data from big economic databases / Daniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy RYDLEWSKI, Małgorzata Snarska // Statistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2014 vol. 15 no. 1, s. 111–132. — Bibliogr. s. 131–132

 • keywords: big data, sparse data, sparse methods, robust methods, categorical data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • SVM classifiers for functional data in monitoring of the Internet users behaviour / Daniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy P. RYDLEWSKI // W: The 11\textsuperscript{th} Professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena [Dokument elektroniczny] : conference proceedings : May 9–12, 2017, Zakopane, Poland = [Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych] / ed. by Monika Papież, Sławomir Śmiech ; Department of Statistics, Cracow University of Economics, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. — e-ISBN: 978-83-65173-85-0. — S. 143–152. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/TrsvX8 [2017-05-16]. — Bibliogr. s. 151–152, Abstr.

 • keywords: management, classifier for functional objects, data depth, the Internet service, support vector machine classifier

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrzaFunctional outliers detection by the example of air quality monitoring / Daniel Kosiorowski, Jerzy P. RYDLEWSKI, Zygmunt Zawadzki // Przegląd Statystyczny ; ISSN 0033-2372. — 2018 t. 65 nr 1, s. 81–98. — Bibliogr. s. 96–97, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_1/2018_65_1_081-098.pdf

 • słowa kluczowe: funcjonalne obserwacje odstające, wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających, statystyka odporna, głębia funkcjonalna, analiza zanieczyszczenia powietrza

  keywords: functional outliers detection, functional outliers, robust statistics, functional depth, air pollution analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: