Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Rybicki, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej[Study of the kinematics of surface mass movements using ground-based radar interferometry] / pod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0522). — Bibliogr. s. 125–[127]. — ISBN: 978-83-7464-648-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznychEngineering-geological characteristic of the Kraków area subsoil, including historical deposits / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI, Janusz HERZIG // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 57–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-01/Geologia_2009_1_04.pdf

 • słowa kluczowe: podłoże gruntowe, właściwości gruntów, iły trzeciorzędowe, grunty czwartorzędowe, warunki posadowienia

  keywords: subsoil, soil properties, Tertiary clays, Quaternary soils, building conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Deformacje podłoża i przedpola składowiska odpadów górniczych „Pochwacie” – przyczyny, przebieg i skutkiDeformations of subsoil and foreland of mining refuse storage yard “Pochwacie” – causes, course and results / Piotr KROKOSZYŃSKI, Stanisław RYBICKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 5, s. 30–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp niektórych wykopów drogowychEngineering-geological conditions of slope deformations on some road embankments / Piotr KROKOSZYŃSKI, Stanisław RYBICKI // W: Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym : [Zakopane, 2–29 maja 2009 r.] = Problems of landslides at civil engineering / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2009. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155 ; z.  144. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 88). — S. 197–214. — Bibliogr. s. 213, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp w pasie drogowym autostrady A-4 na odcinku Sośnica-KleszczówEngineering-geological conditions of embankments deformations on the stretch of motor-way A-4 between Sośnica-Kleszczów / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI // Geologos [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-6574. — Dod. ISSN 1426-8981. — 2007 [nr] 11, s. 383–391. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 391, Streszcz., Abstr.. — Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland : III ogólnopolskie sympozjum : Puszczykowo, 31. 5–1. 6. 2007 / red. Robert Radaszewski ; współpr. Piotr Zawrzykraj ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, cop. 2007. — Na k. tyt. dod.: Dedykowane pamięci Profesora Jerzego Liszkowskiego (1936–2005)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mass movements in Poland – a review / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK // W: The abiotic environment – evaluation of changes and hazards – case studies : 16–17 October 2006 Warsaw, Poland : abstracts and field trip guide-book / ed. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc ; Polish Geological Institute. Centre of Excellence Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : Polish Geological Institute, 2006. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mass movement hazard in Poland / Michał STEFANIUK, Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Ocena zagrożenia osuwiskowego w kopalniach odkrywkowych na przykładzie KWB Bełchatów i KWB Turów : [abstrakt][Estimation of landslides hazard on the example of Bełchatów and Turów brown coal pits] / Jerzy FLISIAK, Stanisław RYBICKI, Marek Tylikowski // W: 5WPGI 2014 : 5. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 15–17.10.2014, Lublin : materiały konferencyjne. — [Lublin : s. n.], [2014]. — S. 6–7, 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Opracowanie zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń : sprawozdanie końcowe, cz. 1[Composition of principles determining geotechnical engineering conditions for purposes disposal of mines] / Paweł Dobak, [et al.], Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, [etc.]. — Kraków : [s. n.], 2008. — V, 314 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Opracowanie zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń : sprawozdanie końcowe, Cz. 2[Composition of principles determining geotechnical engineering conditions for purposes disposal of mines] / Paweł Dobak, [et al.], Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, [etc.]. — Kraków : [s. n.], 2008. — S. 315–631. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Powierzchnie strukturalne w górotworze złóż węgla brunatnego, ich charakterystyka i właściwości fizykomechaniczneStructural surfaces in the overburden soils of the lignite deposits, their characteristic and geotechnical properties / Robert KACZMARCZYK, Stanisław RYBICKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 237–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROMie. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. zeszytu: Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg. obwoluty. — tekst: https://goo.gl/3hKuTV

 • słowa kluczowe: kopalnia odkrywkowa, powierzchnie strukturalne, geologia inżynierska, osuwiska

  keywords: landslides, open pit mine, engineering geology, structural surfaces

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Powierzchniowe ruchy masowe w Polsce – przeglądMass movements in Poland – a review / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK // Geologos [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-6574. — Dod. ISSN 1426-8981. — 2007 [nr] 11, s. 365–373. — Bibliogr. s. 373, Streszcz., Abstr.. — Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland : III ogólnopolskie sympozjum : Puszczykowo, 31. 5–1. 6. 2007 / red. Robert Radaszewski ; współpr. Piotr Zawrzykraj ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, cop. 2007. — Na k. tyt. dod.: Dedykowane pamięci Profesora Jerzego Liszkowskiego (1936–2005)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rozwój i określenie przyczyn osuwiska na skarpie zbiornika wodnego po odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno”Development and causes of the landslide in a water reservoir escarpment, the former "Piaseczno" sulphur open-cast mine / Jerzy FLISIAK, Zbigniew Frankowski, Andrzej HAŁADUS, Edyta Majer, Michał KOWALSKI, Paweł Pietrzykowski, Stanisław RYBICKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2014 t. 62 nr 4, s. 190–197. — Bibliogr. s. 197, Abstr.

 • keywords: internal dump landslide, escarpment stability, open-cast sulphur mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sondowania statyczne i dynamiczne w badaniach podłoża gruntowego budowli drogowychStatic and dynamic soundings in the soil investigation for road constructions / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2011 nr 446 (2): Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland, s. 397–406. — Bibliogr. s. 405, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Surface mass movements in Poland – a review / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK // Polish Geological Institute Special Papers ; ISSN 1507-9791. — 2008 vol. 24, s. 83–91. — Bibliogr. s. 90–91, Abstr., Streszcz.. — Proceedings of the conference “The abiotic environment – evaluation of changes and hazards – case studies” : October 16–17, 2006 Warszawa, Poland / ed. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc ; Polish Geological Institute, Centre of Excellence, Research on Abiotic Environment REA. — Warszawa : Polish Geological Institute, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Usage of static penetration tests (CPT) in evaluation of geotechnical parameters of dump soils in the turow open pit mine / Stanisław RYBICKI, Aleksandra BORECKA // W: Nové metódy v geotechnickom inžinierstve : zborník 6. medzinárodnej geotechnickej konferencie : 23. a 24. júna 2003, Bratislava = New methods in geotechnical engineering : proceedings of the 6\textsuperscript{th} international geotechnical conference / Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra geotechniky. — Bratislava : Slovenská technická univerzita. Katedra geotechniky, [2003]. — ISBN10: 80-227-1890-4. — S. 137–143. — Bibliogr. s. 143, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Wpływ drgań na stateczność skarp wybranych kopalń odkrywkowychInfluence of vibrations on slopes stability of selected open-pit mines / Michał KOWALSKI, Stanisław RYBICKI, Jerzy FLISIAK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 10/2, s. 823–831. — Bibliogr. s. 831, Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — 6. WPGI 2017 : 6. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 17–20. 10 Rzeszów / pod red. Edyty Majer [et al.]. — tekst: goo.gl/vrB6U8

 • keywords: dynamic methods, stability of slopes, paraseismic effects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ drgań na stateczność skarp wybranych kopalń odkrywkowychInfluence of vibrations on slopes stability of selected open-pit mines / Stanisław RYBICKI, Michał KOWALSKI, Jerzy FLISIAK // W: 6WPGI 2017 : 6. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 17–20.10.2017, Rzeszów : książka abstraktów. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. — ISBN: 978-83-7863-771-4. — S. 73–74. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: