Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Rudnik, dr hab.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7827-033X

ResearcherID: brak

Scopus: 56114416300

PBN: 903366

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 82, z ogólnej liczby 83 publikacji Autora


1
 • Ammonical leaching and recovery of copper from alloyed low-grade e-waste / Ewa RUDNIK, Maciej Pierzynka, Piotr HANDZLIK // Journal of Material Cycles and Waste Management ; ISSN 1438-4957. — 2016 vol. 18 iss. 2, s. 318–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2014-11-26. — tekst: https://goo.gl/kcilwA

 • keywords: copper, recovery, electrolysis, ammoniacal leaching, e-waste

2
 • Anodowe roztwarzanie stopu z odpadów elektronicznych w roztworach kwasu solnegoAnodic dissolution of alloyed e-waste in hydrochloric acid solutions / Ewa RUDNIK, Jan Kleczyński // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 6, s. 282–287. — Bibliogr. s. 287

 • słowa kluczowe: odzysk, złom elektroniczny, metal, anodowe roztwarzanie, HCl

  keywords: recovery, metal, anodic dissolution, electronic scrap, HCl

3
 • Application of ammoniacal solutions for leaching and electrochemical dissolution of metals from alloys produced from low-grade e-scrap / E. RUDNIK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 3, s. 1681–1688. — Bibliogr. s. 1688, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-19. — tekst: https://goo.gl/ZMTn7q

 • keywords: recovery, electrolysis, alloy, leaching, e-scrap

4
 • Badania warstw tlenkowych na powierzchni miedzi metodą redukcji katodowej pod kątem antybaketryjnych powierzchni dotykowychStudies on cathodic reduction of oxide layers on copper surfaces with regard to antimicrobial touch surfaces / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Ewa RUDNIK, Beata SMYRAK, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 809–813. — Bibliogr. s. 813

 • słowa kluczowe: miedź, redukcja katodowa, warstewka tlenkowa

  keywords: copper, cathodic reduction, oxide layer

5
 • Badania warstw tlenkowych na powierzchni miedzi metodą redukcji katodowej pod kątem antybakteryjnych powierzchni dotykowychCathodic reduction research on oxide layers formed on copper surfaces with regard to antimicrobial touch surfaces / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Ewa RUDNIK, Sabina Bocheńska, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK // W: OMIS' 2015 : Odkształcalność Metali i Stopów : XI konferencja naukowa : 17–20 listopada 2015, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Polska : [s. n.], [2015]. — S. 109–112. — Bibliogr. s. 110. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Bezprądowe nakładanie wielowarstwowych powłok $Zn/Ni-P/Ni-P-SiC$ na stopach magnezu AZ91DElectroless deposition of multilayered $Zn/Ni-P/Ni-P-SiC$ coatings on AZ91D magnesium alloys / Ewa RUDNIK, Michał Gdula // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 4, s. 164–172. — Bibliogr. s. 172

 • słowa kluczowe: bezprądowe osadzanie, kompozyt, magnez, stop, Ni-P, cementacja

  keywords: electroless deposition, composite, magnesium, alloy, Ni-P, cementation

7
 • Bezprądowe osadzanie mikroczątek cyny na podłożu niemetalicznymElectroless deposition of tin microparticles on non-metallic substrate / Ewa RUDNIK, Kamil Wcisło // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 5, s. 254–259. — Bibliogr. s. 259

 • słowa kluczowe: mikrocząstki, cyna, miedź, bezprądowe osadzanie, cementacja

  keywords: microparticles, tin, copper, electroless deposition, cementation

8
9
10
 • Codeposition of SiC particles with electrolytic nickelWspółosadzanie cząstek SiC z niklem w procesie elektrolizy / I. DOBOSZ, E. RUDNIK, L. BURZYŃSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 665–670. — Bibliogr. s. 670

 • keywords: electrodeposition, silicon carbide, composite, nickel

11
 • Collection and recycling of spent nickel and lithium batteries and accumulators in PolandZbiórka i recykling zużytych baterii i akumulatorów niklowych i litowych w Polsce / Ewa RUDNIK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2016 vol. 42 no. 2, s. 127–137. — Bibliogr. s. 136–137, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/PExvNH

 • słowa kluczowe: recykling, nikiel, kadm, lit, baterie

  keywords: recycling, cadmium, nickel, lithium, batteries

12
 • Comparative studies on hydrometallurgical treatment of smelted low-grade electronic scraps for selective copper recovery / Ewa RUDNIK, Karolina KOŁCZYK, Dawid KUTYŁA // Transactions of Nonferrous Metals Society of China ; ISSN 1003-6326. — 2015 vol. 25 iss. 8, s. 2763–2771. — Bibliogr. s. 2770–2771, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/Y4Dga2

 • keywords: recovery, leaching, electrolysis, copper alloy, waste electric and electronic equipment

13
 • Comparative studies on the electroless deposition of ${Ni-P, Co-P}$ and their composites with SiC particles / Ewa RUDNIK, Kinga Kokoszka, Joanna ŁAPSA // Surface and Coatings Technology ; ISSN 0257-8972. — 2008 vol. 202 iss. 12, s. 2584–2590. — Bibliogr. s. 2589–2590, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/d3ZB7c

 • keywords: electroless deposition, nickel, cobalt, SiC composite, maleic acid

14
 • Copper alloys for antimicrobial touch surfaces – research on practical and scientific aspects / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Beata SMYRAK, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH, Ewa RUDNIK, Anna Różańska, Agnieszka Chmielarczyk, Dorota Romaniszyn, Małgorzata Bulanda // W: EMC 2017 : European Metallurgical Conference : June 25–28, Leipzig, Germany : proceedings. Vol. 1, precious metals ; recycling/waste ; process fundamentals, modelling and new processes ; improving of alloys. — Germany : Clausthal-Zellerfeld, 2017. — ISBN: 978-3-940276-72-8. — S. 367–372. — Bibliogr. s. 372, Abstr.

 • keywords: corrosion resistance, roughness, antimicrobial properties, copper and copper alloys

15
 • Cyclic voltammetric studies of tellurium in diluted $HNO_{3}$ solutionsWoltamperometryczne badania telluru w rozcieńczonych roztworach $HNO_{3}$ / E. RUDNIK, J. Sobesto // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 2, s. 271–277. — Bibliogr. s. 277

 • keywords: tellurium, cyclic voltammetry, pH

16
 • Diagram równowagi E-pH dla układu $Ag-Te-H_{2}O$The E-pH diagram for the $Ag-Te-H_{2}O$ system / Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 4, s. 176–180. — Bibliogr. s. 180. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: elektrochemia, tellurek srebra, diagram E-pH

  keywords: electrochemistry, silver telluride, E-pH diagram

17
 • Dobór odczynników trawiących talerze dysków komputerowychSelection of reagents for leaching of computer disc platters / Ewa RUDNIK, Beata Kozak, Grzegorz WŁOCH // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 5, s. 16–20. — Bibliogr. s. 20. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: aluminium, ługowanie, magnez, dysk

  keywords: aluminium, leaching, magnesium, disc

18
19
20
21
 • Electrochemical behavior of tellurium in acidic nitrate solutionsElektrochemiczne zachowanie się telluru w kwaśnych roztworach azotanowych / Ewa RUDNIK, Przemysław Biskup // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2014 vol. 40 no. 1, s. 15–31. — Bibliogr. s. 31, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2014.40.1/mafe.2014.40.1.15.pdf

 • słowa kluczowe: elektrochemia, tellur, woltamperometria cykliczna, pH, azotan

  keywords: electrochemistry, tellurium, cyclic voltammetry, pH, nitrate

22
 • Electrochemical codeposition of nickel and tin from gluconate solutions / Ewa RUDNIK // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 149–156. — Bibliogr. s. 155–156, Abstr.. — International Conference of Non-Ferrous Metals - Processing and New Materials (ICNFM). — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.149.pdf

 • keywords: electrodeposition, tin, gluconate, nickel, alloy

23
 • Electrochemical codeposition of nickel and tin from gluconate solutions / Ewa RUDNIK // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 47–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
25
 • Electrochemical studies of lead telluride behavior in acidic nitrate solutionsElektrochemiczne badania tellurku ołowiu w kwaśnych roztworach azotanowych / E. RUDNIK, P. Biskup // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 95–100. — Bibliogr. s. 100

 • keywords: cyclic voltammetry, pH, nitric acid, lead telluride