Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Rudnicki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • A method of processing and feature extraction of tribological surface images / Z. RUDNICKI, Z. OLEKSIAK, S. PYTKO, Z. SZYDŁO // W: AUSTRIB '02 : frontiers in tribology : proceedings of the 6th international tribology conference : Perth, Western Australia 2–5 December 2002, Vol. 2 / ed. Gwidon W. Stachowiak. — [Perth, Western Australia : FINELINE], [2002]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 701–707. — Bibliogr. s. 707, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An analysis of cooling agent evaluation methods for wire drawing processAnaliza metod ocen doboru chłodziw w procesie ciągnienia drutu / Z. BRONIEC, J. DACA, W. FIGIEL, Z. RUDNICKI // W: XVI Francusko–Polskie seminarium mechaniki : V international conference “Friction 2008” : modelling and simulation of the friction phenomena in the physical and technical systems : Warszawa, maj/czerwiec 2008 / ed. Jerzy Bajkowski ; Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej [et al.]. — Warszawa : [PW], 2008. — S. 38–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza badań tribologicznych materiału przeciąganegoAn analysis of tribological investigations of drawing material / Zbigniew RUDNICKI, Janina DACA // W: XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Gdynia–Jurata 2005. T. 4, Referaty sesyjne i plakatowe N-Z / red. nauk. Wiesław Tarełko, Leonard Hempel ; Akademia Morska w Gdyni. Wydział Mechaniczny. — Gdynia : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005. — ISBN10:  838743809X. — S. 145–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza obrazów powierzchni w procesie tarcia ślizgowegoSurface images analysis in sliding friction process / Zbigniew RUDNICKI, Zbigniew MIKRUT // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2005 t. 5 nr 1–2, s. 16–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.. — Referat prezentowany podczas 9. Seminarium NeuroMet2005

 • słowa kluczowe: tribologia, materiały polimerowe, obrazy zarejestrowane w trakcie tarcia, tarcza stalowa, ciemne plamy materiału polimerowego

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza sekwencji obrazów niejednorodnychAn analysis of sequences of nonuniform images / Zbigniew RUDNICKI // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2003 t. 3 nr 2, s. 86–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza sekwencji obrazów śladów tarcia ślizgowego kompozytów PTFEImage sequence analysis of sliding friction traces of PTFE composites / Zbigniew RUDNICKI // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 10 z. 3, s. 251–264. — Bibliogr. s. 263–264, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/wvAd8Z

 • słowa kluczowe: analiza obrazów, sekwencje obrazów, tarcie ślizgowe, próg binaryzacji, filtracja szumu

  keywords: image sequences, sliding friction, noise filtration, binarization threshold, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza skumulowanych histogramów sekwencji obrazów[Cumulative histogram analysis of image sequences] / Zbigniew RUDNICKI // W: CMS'05 : Computer Methods and Systems : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 2, Regular sessions = CMS'05 : metody i systemy komputerowe / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — S. 211–216. — Bibliogr. s. 216, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza subtelnych zmian obrazów w warunkach błędów procesu akwizycji[An analysis of subtle image changes at presence of aquisition errors] / Zbigniew RUDNICKI // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 371–376. — Bibliogr. s. 376, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza wpływu topografii powierzchni na przebieg zjawisk tribologicznychAnalysis of the influence of surface topography on the character of tribological phenomena / Janina DACA, Zbigniew RUDNICKI, Marian WARSZYŃSKI // W: XXI [Dwudziesty pierwszy] Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Ustroń 2003, T. 1 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 213–218. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Summ.. — Toż w: XXI [Dwudziesty pierwszy] Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] 2003 [Dokument elektroniczny] : Ustroń–Zawodzie, 22–26.09.2003 : referaty / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — [Bielsko-Biała : ATH], 2003. —Napęd CD-ROM. — Ekran [1–6]. — Bibliogr. ekran [6], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania przyczyn występowania różnic w zużyciu oczek ciągadeł[An investigation of the cause of different wear of drawing dies] / J. DACA, W. FIGIEL, Z. RUDNICKI // W: “Friction 2004” : modelling and simulation of the friction phenomena in the physical and technical systems : proceedings of the international conference : Warsaw, 31 May 2004 = „Tarcie 2004” : modelowanie i symulacja zjawisk tarciowych w układach fizycznych i strukturach technicznych : międzynarodowa konferencja / ed. Jerzy Bajkowski ; Warsaw University of Technology. Faculty of Automobiles and Heavy Machinery Engineering. Institute of Machine Design Fundamentals. — Warszawa : IPBM PW, 2004. — ISBN10: 8389703033. — S. 149–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania strukturalne materiału przeciąganego[Structural investigations of broached material] / Z. RUDNICKI, J. DACA, W. FIGIEL // W: Materiały XII francusko-polskiego seminarium naukowego mechaniki : Warszawa, czerwiec 2004 / ed. Jerzy Bajkowski ; Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Ecole Polytechnique Universitaire de Lille, Polska Akademia Nauk. Sekcja Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki, Université de Perpignan. — Warszawa : IPBM PW, 2004. — ISBN10: 8389703025. — S. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania własności wybranych cech dyskryminacyjnych obrazów teksturInvestigation of some discrimination features of texture images / Zbigniew RUDNICKI // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 3 [cz.] 1, s. 959–969. — Bibliogr. s. 968–969, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto19.pdf

 • słowa kluczowe: analiza obrazów, obrazy teksturowe, cechy obrazów, kontrast, rozmycie, uporządkowanie

  keywords: texture image, image features, contrast, blurring, arrangement, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Computer analysis and disturbance compensation of sliding friction surface imagesKomputerowa analiza i kompensacja zakłóceń obrazów powierzchni tarcia ślizgowego / Zbigniew RUDNICKI, Włodzimierz FIGIEL // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2006 vol. 41 z. 2, s. 171–183. — Bibliogr. s. 183, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Computer analysis of images of worn surfacesKomputerowa analiza obrazów zużytych powierzchni / Zbigniew OLEKSIAK, Zbigniew RUDNICKI // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2002 vol. 37 z. 3, s. 73–84. — Bibliogr. s. 84, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: analiza obrazu, ekstrakcja cech, obrazy teksturowe, deskryptory tekstury, zużycie powierzchni

  keywords: feature extraction, texture images, texture descriptors, surface wear, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Deformacje strukturalne w warstwie wierzchniej oczek ciągadeł[The structural deformations in die eyelet surface layer] / Janina DACA, Zbigniew RUDNICKI // W: Modelowanie i symulacja zjawisk tarciowych w układach fizycznych i strukturach technicznych : międzynarodowa konferencja „Tarcie 2000” : Warszawa, 23–24.11.2000 = Modelling and simulation of the friction phenomena in the physical and technical systems : proceedings of the international conference “Friction 2000” / Warsaw University of Technology. Faculty of Automobiles and Heavy Machinery Engineering ; Institute of Machine Design Fundamentals. — Warszawa : Wydawnictwo IPBM, 2001. — Opis częśc. wg okł. — S. 117–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [Detekcja anizotropii obrazów powierzchni trących]Detection of anisotropy of friction surface images / Zbigniew RUDNICKI, Marek Mruk // W: CMS'07 : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : VI konferencja : 21–23 November 2007, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007. — ISBN10: 83-916420-4-6. — S. 271–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Doświadczenia ze stosowania Internetu w dydaktyceThe use of Internet in teaching / Włodzimierz FIGIEL, Zbigniew RUDNICKI // W: Społeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 = Information society : vision or reality? : second national conference. Vol. 1 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 309–317. — Bibliogr. s. 317

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Komputerowa analiza obrazów metalograficznych w badaniach warstwy wierzchniej oczek ciągadeł[Computer analysis of metalographic images in drawing die surface layer investigations] / Zbigniew RUDNICKI, Janina DACA // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 361–366. — Bibliogr. s. 366, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Komputeryzacja a problemy normalizacji w projektowaniu stalowych ustrojów nośnych suwnic pomostowychComputerisation and problems of standardisation in project designing of steel made carrying equipment of overhead travelling cranes / Artur BLUM, Zbigniew RUDNICKI // Problemy Projektowe Przemysłu i Budownictwa : czasopismo naukowo-techniczne. — 2001 R. 48 nr 3–4, s. 77–80. — Bibliogr. s. 79–80, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Metody komputerowej analizy obrazów w badaniach tribologicznychComputer image analysis methods in tribology research / Zbigniew RUDNICKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 177 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0370). — Bibliogr. s. 171–177, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-311-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Neural nets applications in tribology researchZastosowanie sieci neuronowych w badaniach tribologicznych / Zbigniew RUDNICKI, Włodzimierz FIGIEL // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2002 vol. 37 z. 3, s. 97–110. — Bibliogr. s. 108–110, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Numeryczna i eksperymentalna analiza statyczna wpływu sztywności węzłów spawanych konstrukcji kratowych na stan ich wytężenia[Numerical and experimental static analysis of node stiffness influence on the strength of welded truss structures] / Artur BLUM, Zbigniew RUDNICKI // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 767–772. — Bibliogr. s. 772, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Oprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia liniowego materiału konstrukcyjnego[Optimer tools for abrasive measurement of linear wear of structure material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OLEKSIAK Zbigniew, RUDNICKI Zbigniew. — Int.Cl.: G01B 11/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384478 A1 ; Opubl. 2009-08-31. — Zgłosz. nr P.384478 z dn. 2008-02-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 18, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384478A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Oprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia linowego materiału konstrukcyjnego[Optimer tools for abrasive measurement of linear wear of structure material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew OLEKSIAK, Zbigniew RUDNICKI. — Int.Cl.: G01B 11/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212054 B1 ; Udziel. 2012-01-19 ; Opubl. 2012-08-31. — Zgłosz. nr P.384478 z dn. 2008-02-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212054B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: