Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Różycki, dr hab.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1698-4262

ResearcherID: T-7353-2018

Scopus: 57189712644

PBN: 5e709207878c28a04738ed78

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • A space of physical activity in the pilgrimage and religious tourism of students of Selected Universities in CracowMiejsce aktywności fizycznej w pielgrzymowaniu i turystyce religijnej studentów wybranych Szkół Wyższych Krakowa / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Magdalena Jastrzębska // W: Public health as a wellness standard / scientific editor Wiesław Kurlej, Roman Starz, Kamil Nelke. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2018. — ISBN: 978-83-61495-99-4. — S. 39–48. — Bibliogr. s. 47, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: aktywność rekreacyjna, turystyka religijna, pielgrzymowanie, młodzież studencka

  keywords: recreational activities, religious tourism, pilgrimages, student youth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Animation as a process of rational management leisure time of recreation in the humanAnimacja jako proces racjonalnego zarządzania czasem wolnym w rekreacji człowieka / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł Kubieniec // W: Wellness and society / scient. eds. Roman Starz, Henryk Duda, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2015. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2015). — Na obwolucie dod.: Wellness and self-image = Dobrostan i obraz siebie. — ISBN: 978-83-61495-75-8. — S. 51–63. — Bibliogr. s. 61, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: animacja czasu wolnego, racjonalne zarządzanie, zdrowie

  keywords: health, animation free time, rational management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessment of indicators of leisure of young athletes in the aspect pro-healthOcena wskaźników czasu wolnego młodych sportowców w aspekcie prozdrowotnym / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek // W: Wellness, mind and beauty / scient. ed. Grażyna Nowak-Starz, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2013. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 3/2013). — ISBN: 978-83-61495-90-1. — S. 45–58. — Bibliogr. s. 57, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy Physical of Education in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Benefit tourism – a new concept of the phenomenon and terminology issuesTurystyka zarobkowa – nowa koncepcja zjawiska i problematyka terminologiczna / Paweł RÓŻYCKI, Katarzyna Kąkol // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2012 nr 1–2, s. 37–50. — Bibliogr. s. 49–50, Abstr., Streszcz.. — Paweł Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Cracow. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/928/732

 • słowa kluczowe: turystyka zarobkowa, turystyka socjalna, benefit tourism, migracja, emigracja, imigracja

  keywords: migration, social tourism, emigration, immigration, benefit tourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Calisthenics as a rational form of recreational activity in the aspects of healthKalistenika racjonalna forma aktywności rekreacyjnej w aspektach prozdrowotnych / Henryk Duda, Paweł RÓŻYCKI, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Wellness and health condition / scient. ed. Wiesław Kurlej, Grażyna Nowak-Starz. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — ISBN: 978-83-61495-87-1. — S. 21–31. — Bibliogr. s. 30, Abstr., Streszcz.. — H. Duda – afiliacja: Academy of Physical Education in Krakow

 • słowa kluczowe: czas wolny, kalistenika, aktywność reakcyjna, trening zdrowotny

  keywords: free time, calisthenics, recreational activities, health training

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Directions of the development of tourism mining on the example of mines in Poland / Paweł RÓŻYCKI, Diana DRYGLAS // W: GEOTOUR 2015 : international conference on Geotourism, mining tourism, sustainable development and environmental protection : October 15–17, 2015, Podbanské, Slovakia : book of abstracts / ed. L'ubomir Štrba. — Košice : Technical University of Košice, 2015. — ISBN: 978-80-553-2228-5. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Directions of the development of tourism mining on the example of mines in Poland / Paweł RÓŻYCKI, Diana DRYGLAS // Acta Geoturistica [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1338-2292. — 2016 vol. 7 no. 2, s. 14–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://geotur.tuke.sk/pdf/2016/n02/03_Rozycki_v7_n2.pdf [2017-01-24]. — Bibliogr. s. 21, Abstr.

 • keywords: mines, mining tourism, industrial tourism, types of tourism, economic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Effect of changes in time zones on the human body – jet lag syndromeWpływ zmiany stref czasowych na organizm człowieka – jet lag syndrome / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Katarzyna Kąkol // W: Wellness and health / scient. ed. Wiesław Kurlej. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2014. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2014). — ISBN: 978-83-61495-98-7. — S. 21–33. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Krakow

 • słowa kluczowe: jet lag syndrome, strefa czasowa, reakcja fizjologiczna

  keywords: time zone, jet lag syndrome, physiological reaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • European spa resorts in the perception of non-commercial and commercial patients and tourists: the case study of Poland / Diana DRYGLAS, Paweł RÓŻYCKI // W: GEOTOUR 2015 : international conference on Geotourism, mining tourism, sustainable development and environmental protection : October 15–17, 2015, Podbanské, Slovakia : book of abstracts / ed. L'ubomir Štrba. — Košice : Technical University of Košice, 2015. — ISBN: 978-80-553-2228-5. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Health behaviors in slected social groupsZachowania zdrowotne w wybranych grupach społecznych / Henryk DUDA, Lucyna Stanek, Paweł RÓŻYCKI, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł Kubieniec // W: Wellness and society / scient. eds. Roman Starz, Henryk Duda, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2015. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2015). — Na obwolucie dod.: Wellness and self-image = Dobrostan i obraz siebie. — ISBN: 978-83-61495-75-8. — S. 65–75. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.. — H. Duda – afiliacja: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 • słowa kluczowe: czas wolny, zdrowie, prozdrowotny styl życia

  keywords: health, leisure, healthy lifestyle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Influence of different forms of tourism on health – a theoretical studyWpływ różnych form turystyki na zdrowie – studium teoretyczne / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Tadeusz Ambroży // W: Wellness and environment / scient. eds. Henryk Duda, Ewa Dybińska. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2013. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2013). — ISBN: 978-83-61495-54-3. — S. 41–58. — Bibliogr. s. 57, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy Physical of Education in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Influence recreational training – spinning at improving physical fitness of womenWpływ treningu rekreacyjnego – spinning na poprawę wydolności fizycznej kobiet / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Katarzyna Kąkol, Paweł Kubieniec // W: Wellness and family / scient. ed. Bożena Zboina, Marta Tynecka-Turowska. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2014. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 3/2014). — ISBN: 978-83-61495-39-0. — S. 9–19. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Krakow

 • słowa kluczowe: spinning, treningi rekreacyjne, sprawności fizyczne

  keywords: spinning, recreational training, physical performance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Konkurentosposobnost’ gornodobyvaûŝego turizma kak innovacionnoj formy geoturizma v staropromyšlennyh rajonahCompetitiveness of mining tourism as an innovative form of geotourism in old industrial regions / RÓŻYCKI P., DRYGLAS D., Domaraka L., Kovalevskij S. A. // Èkonomika i Upravlenie Innovaciâmi = Economics and Innovation Management ; ISSN 2587-5574. — 2020 no. 4, s. 53–65. — Bibliogr. s. 62–64, Anot., Abstr.. — tekst: https://journals.kuzstu.ru/article/3861.pdf

 • keywords: mining tourism, industrial tourism, forms of tourism, tourist cluster, factors of tourism development

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26730/2587-5574-2020-4-53-65

15
 • Lifestyle and health behavior of children aged 12–13 years from rural areasStyl życia i zachowania zdrowotne dzieci w wieku 12–13 lat z terenów wiejskich / Henryk DUDA, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Lucyna Stanek, Paweł RÓŻYCKI, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Health and its determinants / scientific editor Wiesław Kurlej, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-67-3. — S. 39–51. — Bibliogr. s. 49–51, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: styl życia, zachowania zdrowotne, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie

  keywords: lifestyle, physical activity, healthy eating, health behaviors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Management by leisure time off the elderly, with special emphasis on tourism and recreationZagospodarowanie czasem wolnym osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Magdalena Jastrzębska, Paweł Kubieniec // W: Wellness and education / scient. eds. Henryk Duda, Tomasz Wójcik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — ISBN: 978-83-61495-99-4. — S. 25–35. — Bibliogr. s. 34, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: turystyka, rekreacja, czas wolny, osoby starsze

  keywords: tourism, recreation, leisure, elderly people

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Management of tourist values on the example of the Mstów communeGospodarowanie walorami turystycznymi na przykładzie gminy Mstów / Oskar Wolski, Paweł RÓŻYCKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2012 nr 3–4, s. 55–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr., Streszcz.. — P. Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Cracow. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOTURYSTYKA/2012.30-31/geotour.2012.30-31.55.pdf

 • słowa kluczowe: walory turystyczne, gospodarka walorami turystycznymi, gmina Mstów, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, szlaki turystyczne, sektor turystyki

  keywords: management of tourist qualities, tourist attractions, the Mstów commune, the Kraków-Częstochowa Upland, tourist routes, tourism sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geotour.2012.30-31.55

18
 • Methodological aspects of research on tourist activity – new conceptsMetodologiczne aspekty badań aktywności turystycznej – nowe koncepcje / Paweł RÓŻYCKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2012 nr 3–4, s. 35–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr., Streszcz.. — P. Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Cracow. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOTURYSTYKA/2012.30-31/geotour.2012.30-31.35.pdf

 • słowa kluczowe: turystyka, aktywność turystyczna, turystyka świadoma, turystyka nieświadoma

  keywords: tourism, tourist activity, conscious tourism, unconscious tourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geotour.2012.30-31.35

19
 • Mining tourism, sacral and other forms of tourism practiced in antique mines - analysis of the results / Paweł ROŻYCKI, Diana DRYGLAS // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2017 vol. 22 no. 1, s. 58–66. — Bibliogr. s. 64–66

 • keywords: tourism, mining tourism, industrial tourism, sacred tourism, forms of tourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modern risks of living and health of children and young peopleWspółczesne zagrożenia życia oraz zdrowia dzieci i młodzieży / Henryk Duda, Paweł Kubieniec, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Magdalena Jastrzębska // W: Prevention and health education / scientific editor Henryk Duda, Małgorzata Biskup, Tomasz Wójcik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-55-0. — S. 11–28. — Bibliogr. s. 27–28, Abstr., Streszcz.. — H. Duda - afiliacja: Academy of Physical Education in Cracow

 • słowa kluczowe: młodzież, zagrożenie życia, ryzyko zdrowotne, leki, sport

  keywords: drugs, young people, sport, life-threatening, health risks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Motives of tourist activity and recreation students of Tourism and Recreation AWF in Krakow and AGH in Krakow - a comparative studyMotywy aktywności turystycznej i rekreacyjnej studentów kierunku Turystyka i Rekreacja AWF w Krakowie i AGH w Krakowie - studium porównawcze / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Lucyna Stanek, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Health and its determinants / scientific editor Wiesław Kurlej, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-67-3. — S. 65–76. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: aktywność rekreacyjna, motywy aktywności turystycznej, rozwój turystyki

  keywords: motives tourist activity, recreational activity, the development of tourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Organization of leisure time of young people based on selected high school students with regard to the use of sports fields of ”Orlik”Organizacja czasu wolnego młodzieży na przykładzie wybranych uczniów szkół średnich z uwzględnieniem wykorzystania boisk sportowych typu „Orlik” / Henryk DUDA, Magdalena Jastrzębska, Lucyna Stanek, Paweł RÓŻYCKI // W: Public health as a wellness standard / scientific editor Wiesław Kurlej, Roman Starz, Kamil Nelke. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2018. — ISBN: 978-83-61495-99-4. — S. 27–37. — Bibliogr. s. 35–36, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: czas wolny, zdrowie, aktywność rekreacyjna, młodzież

  keywords: youth, health, recreational activities, leisure time

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Physical activity during leisure time womenAktywność ruchowa kobiet w czasie wolnym / Henryk DUDA, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł RÓŻYCKI, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Wellness and age / scient. eds. Ryszard Asienkiewicz, Małgorzata Biskup. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — ISBN: 978-83-61495-91-8. — S. 45–55. — Bibliogr. s. 53–54, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rekreacja, aktywność ruchowa, czas wolny, trening zdrowotny

  keywords: recreation, physical activity, leisure, health training

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Physical activity in the environment of students Aspirants School of National Fire Service in KrakowAktywność fizyczna w środowisku uczniów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie / Henryk Duda, Lucyna Stanek, Paweł RÓŻYCKI, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Prevention and health education / scientific editor Henryk Duda, Małgorzata Biskup, Tomasz Wójcik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-55-0. — S. 29–38. — Bibliogr. s. 37, Abstr., Streszcz.. — H. Duda - afiliacja: Academy of Physical Education in Cracow

 • słowa kluczowe: straż pożarna, czas wolny, aktywność fizyczna

  keywords: physical activity, leisure time, fire brigade

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Physical activity of women in different agesAktywność ruchowa kobiet w różnym wieku / Henryk Duda, Alicja Stachura, Lucyna Stanek, Paweł RÓŻYCKI, Łucja Płatek, Paweł Kubieniec // W: Wellness and health / scient. eds. Wiesław Kurlej, Grażyna Nowak-Starz. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2015. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 1/2015). — Na obwolucie dod.: Wellness and self-image = Dobrostan i obraz siebie. — ISBN: 978-83-61495-63-5. — S. 115–132. — Bibliogr. s. 129–131, Abstr., Streszcz.. — H. Duda – afiliacja: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 • słowa kluczowe: aktywność ruchowa, czas wolny, kobiety

  keywords: physical activity, women, free time

  cyfrowy identyfikator dokumentu: