Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Rozwadowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909983

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Adsorpcyjne oczyszczanie ścieków koksowniczych z wykorzystaniem pyłu koksowego[Adsorption treatment of coking sewage with the use of coke dust] / P. BURMISTRZ, A. ROZWADOWSKI // W: Documenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — ISBN: 978-80-86407-26-5. — S. 21–27. — Bibliogr. s. 27, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości wykorzystania laboratoryjnego pomiaru ciśnienia koksowania do prognozowania jakości koksuThe analysis of the possibilities of using the laboratory measurement of coking pressure for forecasting the quality of coke / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof BYTNAR, Andrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2010 vol. 55 nr 3, s. 110–117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania ciśnienia generowanego przez warstwę plastyczną węgli koksowych różniących się uziarnieniem oraz mieszanek tych węgli z dodatkami schudzającymiThe research into the pressure generated by the plastic layer of bituminous coals differing in granulation and of blends of these coals and leaning components / Andrzej ROZWADOWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/1, s. 107–121. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania ciśnienia generowanego w czasie pirolizy przez warstwę plastyczną węgli o różnych właściwościach koksotwórczychExaminations of pressure generated by plastic layer during carbonization of coals with various coking properties / Andrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 1, s. 73–81. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, piroliza, ciśnienie rozprężania

  keywords: coal, carbonization, coking pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania kinetyki zgazowania węgla kamiennego parą wodną w warunkach podwyższonego ciśnieniaKinetic study of steam gasification of bituminous coal at elevated pressures / Stanisław PORADA, Andrzej ROZWADOWSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 3, s. 384–387. — Bibliogr. s. 387

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12916/przemchem.2014.384

6
 • Badania zawartości rtęci w węglu – uwagi dotyczące sposobu prezentacji wynikówExaminations of mercury content in coal – comments on the way results are presented / Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Andrzej ROZWADOWSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 3, s. 273–285. — Bibliogr. s. 282–284, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rtęć, węgiel, wyniki badań

  keywords: coal, mercury, results of examinations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie wpływu podsuszania mieszanek węglowych na właściwości mechaniczne i reaktywność otrzymanych z nich karbonizatówInvestigation of the impact of coal blends drying on mechanical properties and reactivity of the produced chars / Zbigniew BĘBENEK, Stanisław BUDZYŃ, Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 1, s. 34–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ciśnienie generowane w czasie pirolizy przez uplastycznione złoże węgla jako kompleksowy wskaźnik jego potencjału koksotwórczego[Pressure generated during pyrolysis by plasticized carbon deposit as complex mean of its cokemaking potential] / P. BURMISTRZ, K. ROZWADOWSKI, T. ROZWADOWSKA // W: Documenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — ISBN: 978-80-86407-26-5. — S. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ciśnienie koksowania mieszanek węglowych przygotowanych z komponentów wyraźnie różniących się właściwościami reologicznymi masy plastycznej podczas pirolizyThe coking pressure of coal blends prepared from components differing markedly in the rheological properties of the plastic mass during pyrolysis / Andrzej ROZWADOWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 2, s. 49–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, karbonizacja, ciśnienie koksowania

  keywords: coal, carbonization, coking pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Gazowe urządzenia kondensacyjne – zagadnienia kondensatów ze spalinCondensing gas-condensate from flue gas issues / Zbigniew Tałach, Andrzej ROZWADOWSKI // Wiadomości Naftowe i Gazownicze ; ISSN 1505-523X. — 2013 R. 16 nr 12, s. 4–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kondensaty wodne z gazowych kotłów kondensacyjnych małej mocyWater condensates from gas fired low power condensing boilers / Andrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA, Zbigniew Tałach // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2014 t. 88 nr 1, s. 42–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: spalanie, kondensacja ze spalin, kotły kondensyjne, kondensaty wodne

  keywords: condensation from flue gas, condensation boilers, firing, water condensates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Laboratory method for examination of coking pressure generated by the coal plastic layer / Andrzej ROZWADOWSKI, Grażyna Winnicka // W: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-1939-6. — S. 15–23. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 23, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metodyka doboru składników kompozytowych paliw stałych dla celów zgazowaniaMethods of selecting components of composite solid fuels for the purpose of gasification / Tomasz DZIK, Andrzej ROZWADOWSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2012 t. 15 z. 3, s. 169–180. — Bibliogr. s. 178–179, Streszcz., Abstr.. — XXVI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : gospodarka – surowce – energia – środowisko – polityka energetyczna : Zakopane, 14–17 października 2012, Cz. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Możliwości ograniczenia zawartości rtęci w węglu kamiennymPossibilities of mercury content reduction in hard coal / T. DZIOK, A. STRUGAŁA, A. ROZWADOWSKI, T. ROZWADOWSKA // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 25–34. — Bibliogr. s. 32–34, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, ograniczenie zawartości rtęci

  keywords: hard coal, mercury, mercury content reduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości ograniczenia zawartości rtęci w węglu kamiennym[Possibilities of mercury content reduction in hard coal] / T. DZIOK, A. STRUGAŁA, A. ROZWADOWSKI, T. ROZWADOWSKA // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 5. — Toż na s. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nowoczesne metody oczyszczania ścieków koksowniczychAdvanced coke plant wastewater treatment / Piotr BURMISTRZ, Andrzej ROZWADOWSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2008 vol. 53 nr 4, s. 192–197. — Bibliogr. s. 197

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Occurrence of mercury in coals / Tadeusz DZIOK, Andrzej ROZWADOWSKI, Przemysław GRZYWACZ, Krzysztof BYTNAR, Teresa ROZWADOWSKA // W: Mercury as a coal combustion pollutant : monograph / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała. — Warszawa : Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, [2014]. — ISBN: 978-83-63016-18-0. — S. 63–78. — Bibliogr. s. 76–78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rtęć w odpadach z procesu wzbogacania węgli kamiennychMercury in waste products from hard coal processing plants / Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Andrzej ROZWADOWSKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Stanisław Ziomber // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 1, s. 107–122. — Bibliogr. s. 119–120, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, odpady, wzbogacanie węgla

  keywords: hard coal, mercury, waste products, coal processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2015-0003

20
 • Sposób oczyszczania odpadowych wód koksowniczych z inhibitorów biodegradacyjnych[Method of removing biodegradation inhibitors from coking plant waste-water] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Koksownicze ZDZIESZOWICE Sp. z o. o., Zdzieszowice ; wynalazca: Aleksander KARCZ, Piotr BURMISTRZ, Andrzej PIOTROWSKI, Andrzej ROZWADOWSKI, Jan Bury, Czesław Olczak, Czesław Sikorski, Władysław Śmigiel. — Int.Cl.: C02F 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199636 B1 ; Udziel. 2008-03-27 ; Opubl. 2008-10-31. — Zgłosz. nr P.353074 z dn. 2002-03-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199636B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • Temperatura zapłonu i inne właściwości energetyczne karbonizatów z wybranych rodzajów biomasy i węgla kamiennegoIgnition temperature and other energy parameters of carbonizates from selected types of biomass and hard coal / Andrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA, Justyna Kuliga // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2012 nr 7, s. 400–404. — Bibliogr. s. 404, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Uwagi na temat oznaczania ciśnienia rozprężania według PN-$73$/G – 04522Remarks on determination of expansion pressure according to Polish Standard PN-73/G – 04522 / Andrzej ROZWADOWSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2006 R. 51 nr 3, s. 148–151. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ ciśnienia generowanego przez złoże uplastycznionych ziaren węglowych i stopnia jego ekspansji na wytrzymałość strukturalną karbonizatówInfluences of pressure generated by field of plasticized coal grains and degree of this field's expansion on structural strength of carbonizates / Andrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA, Grzegorz Trybek, Maria Rataj // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2011 vol. 56 nr 2, s. 88–94. — Bibliogr. s. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: