Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Roszkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Badania małogabarytowej wodnej chłodnicy ścianowejResearch into a small-sized water air-cooler for longwall systems / Krzysztof FILEK, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 611-629. — Bibliogr. s. 629

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Chłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową z kondensacją pary wodnejAir cooling by a mining surface cooler with water vapour condensation / Krzysztof FILEK, Kazimierz Holesz, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 1999 vol. 44 iss. 1, s. 3–21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chłodzenie powietrza małogabarytowymi wodnymi chłodnicami ścianowymiAir cooling by a small-sized water longwall air coolers / Krzysztof FILEK, Waldemar Franczuk, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 1, s. 21–38. — Bibliogr. s. 37–38, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-01/GG_2005_1_02.pdf

 • słowa kluczowe: chłodzenie powietrza, przeponowa chłodnica powietrza, klimatyzacja kopalń

  keywords: mine air conditioning, diaphragm air-cooler, air cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effects of an auxiliary fan with variable rotary speed on the air flow rate in blind workings / J. Piątek, B. NOWAK, B. PTASZYŃSKI, J. ROSZKOWSKI // W: Proceedings of the 7th [seventh] International Mine Ventilation Congress : June 17–22, 2001, Cracow / ed. Stanisław Wasilewski ; Research and Development Center EMAG. — [Katowice] : EMAG, Research & Development Center for Electrical Engineering and Automation in Mining, 2001. — S. 451–456. — bibliogr. s. 456, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Górnictwo węgla w Polsce – analiza stanu i kierunki rozwoju[Coal mining in Poland – analysis of state and development directions] / Józef Dubiński, Paweł Krzystolik, Janusz ROSZKOWSKI, Antoni TAJDUŚ, Wacław Trutwin // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 167–182. — Bibliogr. s. 181–182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Improvement in the intensity of ventilating galleries / Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Bogusław PTASZYŃSKI // W: 29\textsuperscript{th} international conference of safety in mines research institutes : Szczyrk, 8–11 October 2001 : conference proceedings, Vol. 1. — [Katowice : Central Mining Institute], [2001]. — S. 135–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mathematical description of air cooling using a mining diaphragm cooler taking into consideration the condensation of water vapour / Wacław Dziurzyński, Stanisław NAWRAT, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // W: Proceedings of the 8\textsuperscript{th} U.S. Mine Ventilation Symposium / ed. Jerry C. Tien ; University of Missouri–Rolla. — [USA] : [s. n.], [1999]. — S. 375–381. — Bibliogr. s. 381, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mathematical description of the operation of mining electric air refrigeratorMatematyczny opis działania górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza / Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 311–331. — Bibliogr. s. 331

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Moc cieplna chłodnic ścianowych o różnej konstrukcji wymienników ciepłaHeat power of longwall coolers with different construction of heat exchangers / Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Piotr Łuska // W: Materiały 3 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 12–15 październik 2004 = Proceedings of the Third School of Mine Ventilation / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 2004. — Na okł. dodatkowo: 3 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Zakopane. — ISBN10: 8391310949. — S. 435–441. — Bibliogr. s. 441, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Moc cieplna układu wentylator-przeponowa chłodnica powietrzaCooling power of fan-surface cooler system / Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // W: Górnictwo – praktyka i nauka, spojrzenie w XXI wiek : konferencja naukowa – Wydział Górniczy : Kraków 24–26 czerwca 1999 = Mining – practice and science, look into XXI century : scientific conference – Faculty of Mining : Kraków, 24–26 June 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : Międzynarodowa Konferencja Naukowa. — ISBN10: 83-87854-95-6. — S. 171–182. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Model research into retentive reservoirs of methane in coal mines / J. Berger, W. Dziurzyński, St. NAWRAT, J. ROSZKOWSKI // W: Mine ventilation : proceedings of the tenth US/North American mine ventilation symposium : 16–19 May 2004, Anchorage, Alaska, USA / eds. R. Ganguli, S. Bandopadhyay. — Leiden [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2004. — S. 271–275. — Bibliogr. s. 274–275, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Natężenie przepływu powietrza w otworach lutniociągu nawiewnegoAir flow rate in supply-air openings of a forcing duct line / Krzysztof FILEK, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2, s. 55–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przybliżona metoda obliczania parametrów termodynamicznych czynnika chłodzonego i chłodzącego w przeciwprądowej chłodnicy powietrza[Approximate method for calculation of thermodynamic parameters of cooling medium and cooled air in counterflow air coolers] / Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // W: Międzynarodowa Konferencja na temat: Najnowsze osiągnięcia w zakresie przewietrzania kopalń oraz zwalczania zagrożeń pożarowych, gazowych i klimatycznych : 22–24 April 1999, Szczyrk : materiały konferencyjne = International Conference on Latest achievements in the field of mine ventilation, fire/methane hazard fighting and air-conditioning control : conference proceedings / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 1999. — S. 241–252. — Bibliogr. s. 252, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób opanowania pożarów w kopalniach węgla kamiennego[The method for controlling fires in the coal mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA. — Int.Cl.: E21F 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200348 B1 ; Udziel. 2008-05-27 ; Opubl. 2008-12-31. — Zgłosz. nr P.364446 z dn. 2004-01-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200348B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób uszczelniania górotworu[Method of sealing rocky formations around tubular linings by injection of chemicals] / Kopalnia Węgla Kamiennego "MIECHOWICE", Bytom ; wynalazca: Mirosław Chudek, Janusz ROSZKOWSKI, Jacek POSTAWA, Stanisław STRYCZEK [et al.]. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: C09K 17/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 163633 B1 ; Udziel. 1993-11-16 ; Opubl. 1994-04-29. — Zgłosz. nr P.288322 z dn. 1990-12-17. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL163633B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego[The method for preventing fires in the coal mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA. — Int.Cl.: E21F 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199938 B1 ; Udziel. 2008-05-13 ; Opubl. 2008-11-28. — Zgłosz. nr P.364404 z dn. 2004-01-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199938B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego[The method for preventing fires in the coal mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ROSZKOWSKI Janusz, NAWRAT Stanisław, Berger Jerzy, Dziurzyński Wacław, ŁUSKA Piotr. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21F 5/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 364404 A1 ; Opubl. 2005-07-25. — Zgłosz. nr P.364404 z dn. 2004-01-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 15, s. 76. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL364404A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Stany nieustalone przepływu powietrza i stężenia metanu wywołane katastrofą na przykładzie zdarzenia w kopalni „Zabrze-Bielszowice”Transient states of air flow and methane concentration caused by a disaster on the example of an event at Zabrze Bielszowice coal mine / Janusz ROSZKOWSKI, Wacław Trutwin, Stanisław Wasilewski // W: Materiały 1 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 11–15 październik 1999 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [et al.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 1999. — ISBN10: 83-904303-8-X. — S. 381–389. — Bibliogr. s. 389, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Temperatura i wilgotność powietrza w wyrobisku ścianowym przewietrzanym chłodzonym powietrzem z wykorzystaniem specjalnego lutniociągu z otworami nawiewnymiA temperature and a moisture of air in a wall excavation, which is ventilated by cooled air with an utilization of a special ventilation pipe with ventilated holes / Krzysztof FILEK, Waldemar Franczuk, Zbigniew KUCZERA, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław Trenczek // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3, s. 9–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: chłodzenie powietrza, lutniociąg nawiewny, wyrobiska kopalniane

  keywords: ventilation pipe, mine excavations, air cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The best selection of duct fan co-operating with a surface cooler or airOptymalny dobór wentylatora lutniowego współpracującego z przeponową chłodnicą powietrza / Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2000 vol. 45 iss. 1, s. 71–88. — Bibliogr. s. 88, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The current state and prospects for the utilization of methane in Poland's coal mines / S. NAWRAT, J. ROSZKOWSKI // W: Mine ventilation : proceedings of the North American/nineth US mine ventilation symposium : Kingston–Ontario 8–12 June 2002 / ed. Euler de Souza. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2002. — S. 471–475. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The effect of the velocity of air flowing through an intermediary membrane cooler on its thermal power / B. NOWAK, K. FILEK, S. NAWRAT, J. ROSZKOWSKI // W: Proceedings of the 7th [seventh] International Mine Ventilation Congress : June 17–22, 2001, Cracow / ed. Stanisław Wasilewski ; Research and Development Center EMAG. — [Katowice] : EMAG, Research & Development Center for Electrical Engineering and Automation in Mining, 2001. — S. 363–369. — Bibliogr. s. 369, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The power of coolers operating indirectly in unsteady statesMoc chłodnic powietrza o działaniu pośrednim w stanach nieustalonych / Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2001 vol. 46 iss. 4, s. 469–480. — Bibliogr. s. 480, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: aerologia górnicza, chłodnice przeponowe, moc chłodnic powietrza, klimatyzacja kopalń

  keywords: mining aerology, air-conditioning of mines, surface coolers, power of air coolers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25