Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Roszkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Badania małogabarytowej wodnej chłodnicy ścianowejResearch into a small-sized water air-cooler for longwall systems / Krzysztof FILEK, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 611-629. — Bibliogr. s. 629

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Górnictwo węgla w Polsce – analiza stanu i kierunki rozwoju[Coal mining in Poland – analysis of state and development directions] / Józef Dubiński, Paweł Krzystolik, Janusz ROSZKOWSKI, Antoni TAJDUŚ, Wacław Trutwin // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 167–182. — Bibliogr. s. 181–182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mathematical description of the operation of mining electric air refrigeratorMatematyczny opis działania górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza / Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 311–331. — Bibliogr. s. 331

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Moc cieplna chłodnic ścianowych o różnej konstrukcji wymienników ciepłaHeat power of longwall coolers with different construction of heat exchangers / Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Piotr Łuska // W: Materiały 3 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 12–15 październik 2004 = Proceedings of the Third School of Mine Ventilation / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 2004. — Na okł. dodatkowo: 3 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Zakopane. — ISBN10: 8391310949. — S. 435–441. — Bibliogr. s. 441, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Model research into retentive reservoirs of methane in coal mines / J. Berger, W. Dziurzyński, St. NAWRAT, J. ROSZKOWSKI // W: Mine ventilation : proceedings of the tenth US/North American mine ventilation symposium : 16–19 May 2004, Anchorage, Alaska, USA / eds. R. Ganguli, S. Bandopadhyay. — Leiden [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2004. — S. 271–275. — Bibliogr. s. 274–275, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Natężenie przepływu powietrza w otworach lutniociągu nawiewnegoAir flow rate in supply-air openings of a forcing duct line / Krzysztof FILEK, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2, s. 55–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób opanowania pożarów w kopalniach węgla kamiennego[The method for controlling fires in the coal mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA. — Int.Cl.: E21F 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200348 B1 ; Udziel. 2008-05-27 ; Opubl. 2008-12-31. — Zgłosz. nr P.364446 z dn. 2004-01-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200348B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego[The method for preventing fires in the coal mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA. — Int.Cl.: E21F 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199938 B1 ; Udziel. 2008-05-13 ; Opubl. 2008-11-28. — Zgłosz. nr P.364404 z dn. 2004-01-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199938B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego[The method for preventing fires in the coal mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ROSZKOWSKI Janusz, NAWRAT Stanisław, Berger Jerzy, Dziurzyński Wacław, ŁUSKA Piotr. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21F 5/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 364404 A1 ; Opubl. 2005-07-25. — Zgłosz. nr P.364404 z dn. 2004-01-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 15, s. 76. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL364404A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Temperatura i wilgotność powietrza w wyrobisku ścianowym przewietrzanym chłodzonym powietrzem z wykorzystaniem specjalnego lutniociągu z otworami nawiewnymiA temperature and a moisture of air in a wall excavation, which is ventilated by cooled air with an utilization of a special ventilation pipe with ventilated holes / Krzysztof FILEK, Waldemar Franczuk, Zbigniew KUCZERA, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław Trenczek // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3, s. 9–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: chłodzenie powietrza, lutniociąg nawiewny, wyrobiska kopalniane

  keywords: air cooling, ventilation pipe, mine excavations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The current state and prospects for the utilization of methane in Poland's coal mines / S. NAWRAT, J. ROSZKOWSKI // W: Mine ventilation : proceedings of the North American/nineth US mine ventilation symposium : Kingston–Ontario 8–12 June 2002 / ed. Euler de Souza. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2002. — S. 471–475. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Układ lokalnego chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych[Local air cooling system for mine headings] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NOWAK Bernard, ROSZKOWSKI Janusz, ŁUSKA Piotr, FILEK Krzysztof. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21F 3/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 367565 A1 ; Opubl. 2005-10-31. — Zgłosz. nr P.367565 z dn. 2004-04-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 22, s. 76. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL367565A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Układ lokalnego chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych[Local air cooling system for mine headings] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Piotr ŁUSKA, Krzysztof FILEK. — Int.Cl.: E21F 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 202137 B1 ; Udziel. 2008-10-28 ; Opubl. 2009-06-30. — Zgłosz. nr P.367565 z dn. 2004-04-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL202137B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Układ urządzeń do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń[Device for disposal of methane from ventillation air from mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KUCZERA Zbigniew, ŁUCZAK Rafał, NAWRAT Stanisław, ROSZKOWSKI Janusz, ŻYCZKOWSKI Piotr. — Int.Cl.: E21F 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384698 A1 ; Opubl. 2009-09-28. — Zgłosz. nr P.384698 z dn. 2008-03-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 20, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384698A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Układ urządzeń do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń[Device for disposal of methane from ventillation air from mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Stanisław NAWRAT, Janusz ROSZKOWSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI. — Int.Cl.: E21F 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220875 B1 ; Udziel. 2015-04-09 ; Opubl. 2016-01-29. — Zgłosz. nr P.384698 z dn. 2008-03-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220875B1.pdf

 • słowa kluczowe: metan, wykorzystanie metanu, powietrze wentylacyjne, gazy niskometanowe

  keywords: methane, methane utilization, ventilation air, low-methane gases

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Uwagi dotyczące zachowania się i stanu atmosfery kopalnianej po wybuchu pyłu węglowego w kopalni Jas-MosSome remarks concerning the behaviour and condition of mining air after coal dust explosion in “Jas-Mos” Coal Mine / Janusz ROSZKOWSKI, Józef Sułkowski // W: Materiały 2 [Drugiej] Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 07–11 październik 2002 = Proceedings of the Second School of Mine Ventilation / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — Kraków : SAG KG PAN, 2002. — S. 133–150. — Bibliogr. s. 150, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Współpraca otworów drenażowych w procesie odmetanowaniaCooperation drainage drawhole / Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3, s. 49–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: odmetanowanie kopalń

  keywords: methane removal from mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: