Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Roszko, mgr inż.

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kppe, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6600-749X

ResearcherID: D-6398-2016

Scopus: 56350748200

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Analiza wymiany ciepła i struktury przepływu z udziałem diamagnetycznego nanopłynu w obecności pola magnetycznegoAnalysis of diamagnetic nanofluid heat transfer and flow structure in the presence of magnetic field / Aleksandra ROSZKO // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 13

 • słowa kluczowe: nanopłyn, termo-magnetyczna konwekcja, analiza eksperymentalna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wymiany ciepła z udziałem diamagnetycznego nanopłynu w obecności pola magnetycznegoAnalysis of diamagnetic nanofluid heat transfer in the presence of magnetic field / Aleksandra ROSZKO, Elżbieta FORNALIK-WAJS // W: XXIII Zjazd termodynamików : Ustroń, 19–22 września 2017 : książka streszczeń referatów / Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej ; Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017. — S. 213–214. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wymiana ciepła, nanopłyn, silne pole magnetyczne, liczba Nusselta, termo-magnetyczna liczba Rayleigha

  keywords: heat transfer, nanofluid, strong magnetic field, thermo-magnetic Rayleigh number, Nusselt number

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of diamagnetic nanofluid heat transfer in the presence of magnetic fieldAnaliza wymiany ciepła z udziałem diamagnetycznego nanopłynu w obecności pola magnetycznego / Aleksandra ROSZKO, Elżbieta FORNALIK-WAJS // W: Współczesne problemy termodynamiki [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa : monografia / pod red. Tomasza Burego, Andrzeja Szlęka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-61506-41-6. — S. 973–982. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 981–982, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: wymiana ciepła, nanopłyn, silne pole magnetyczne, liczba Nusselta, termomagnetyczna liczba Rayleigha

  keywords: heat transfer, nanofluid, strong magnetic field, thermo-magnetic Rayleigh number, Nusselt number

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Diamagnetic nanofluid behaviour in the strong magnetic field / Aleksandra ROSZKO, Elżbieta FORNALIK-WAJS, Sasa Kenjeres, Janusz S. SZMYD // W: MNF 2016 : 5\textsuperscript{th} international conference Micro and Nano Flows : 11–14 September 2016, Milan, Italy : book of abstracts. — [Italy : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. [1] ID 93. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: thermo-magnetic convection, nanofluid, Nusselt number, spectral analysis, diamagnetics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Evaluation of diamagnetic nanofluid ability to flow structure and heat transfer modification in the strong magnetic field / A. ROSZKO, E. FORNALIK-WAJS // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : 19–23 June 2016, Krakow, Poland : special session – high magnetic fields / eds. J. S. Szmyd, Cz. Kapusta. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-869-1. — S. 1–15. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.

 • keywords: thermo-magnetic convection, thermo-magnetic Rayleigh number, Nusselt number, heat transfer enhancement, diamagnetic nanofluid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Evaluation of diamagnetic nanofluid ability to heat transfer in the strong magnetic field / A. ROSZKO, E. FORNALIK-WAJS // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-868-4. — S. 139–140

 • keywords: thermo-magnetic convection, nanofluid, heat transfer enhancement, experimental analysis, thermomagnetic Rayleigh number, magneto-thermal convection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Evaluation of diamagnetic nanofluid ability to heat transfer in the strong magnetic field / A. ROSZKO, E. FORNALIK-WAJS // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2016 vol. 745, s. 032154-1–032154-8. — Bibliogr. s. 032154-7–032454-8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-21. — 7th European thermal-sciences conference (Eurotherm2016) : 19–23 June 2016, Krakow, Poland. — tekst: https://goo.gl/heoC1Y

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1742-6596/745/3/032154

8
9
 • Flow structure, heat transfer and scaling analysis in the case of thermo-magnetic convection in a differentially heated cylindrical enclosure / E. FORNALIK-WAJS, P. Filar, J. Wajs, A. ROSZKO, L. PLESKACZ // W: XXI FMC : XXI Fluid Mechanics Conference : Krakow, 15–18 June 2014 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, E. Fornalik-Wajs, M. Jaszczur. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7464-704-5. — S. 101. — Pełny tekst na dołączonym dysku Flash. — S. [1–8] ID HEAT-11. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • keywords: heat transfer, thermo-magnetic convection, flow structure, strong magnetic field, scaling analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Magnetic nanofluid properties as the heat transfer enhancement agent / Aleksandra ROSZKO, Elżbieta FORNALIK-WAJS // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 136

 • keywords: thermo-magnetic convection, strong magnetic field, heat transfer enhancement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Magnetic nanofluid properties as the heat transfer enhancement agent / Aleksandra ROSZKO, Elżbieta FORNALIK-WAJS // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00111, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/XZmFMf [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000111

12
13
 • Nanofluids convective flow structure modified by the magnetic field / A. ROSZKO, E. FORNALIK-WAJS // W: XXII Fluid mechanics conference : Słok near Bełchatów, 11–14 September 2016 : book of abstracts / eds. Henryk Kudela, Paweł Regucki, Katarzyna Strzelecka. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — S. 99–100. — Bibliogr. s. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena zdolności wymiany ciepła diamagnetycznych nanopłynów o słabych własnościach magnetycznych w silnym polu magnetycznymEvaluation of diamagnetic nanofluid ability to heat transfer in the strong magnetic field / Aleksandra ROSZKO // W: IV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 14 czerwca 2016 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw AGH], [2016]. — S. 7

 • słowa kluczowe: nanopłyn, termo-magnetyczna konwekcja, analiza eksperymentalna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Perspektywy wykorzystania nanopłynów o niskiej zawartości cząstek w wymianie ciepła[Potential of low concentration nanofluids in heat transfer] / Aleksandra ROSZKO // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62922-48-2. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • The analysis of the solubility of oxygen in the copper-aluminium alloys / Aleksandra ROSZKO, Adam W. BYDAŁEK // W: VIII Krakow conference of young scientists 2013 : Krakow, September 26–28, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2013. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 8). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62218-84-4. — S. 54

 • keywords: aluminium bronzes, solubility of oxygen in copper-aluminium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The experimental and numerical investigation of diamagnetic nanofluid thermo-magnetic convection / E. FORNALIK-WAJS, T. KURA, Ł. PLESKACZ, A. ROSZKO // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-868-4. — S. 140

 • keywords: numerical analysis, nanofluid, experimental analysis, magneto-thermal convection, diamagnetics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The heat transfer and flow structure analyses of low concentration copper nanofluids in a strong magnetic fieldAnaliza wymiany ciepła oraz struktury i charakteru przepływu nanopłynów o niskiej zawartości cząsteczek miedzi pod wpływem silnego pola magnetycznego / Aleksandra ROSZKO, Elżbieta FORNALIK-WAJS // W: Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych & Multiphase flows : XI warsztaty/workshop ; szkoła letnia/summer school : Gdańsk/Jantar, 18–20.06.2015 : materiały ; book of abstracts and lecture support / Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, IMP PAN Gdańsk. — [Gdańsk : s. n.], [2015]. — S. 20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The heat transfer and flow structure analyses of low concentration copper nanofluids in a strong magnetic field / Aleksandra ROSZKO, Elżbieta FORNALIK-WAJS // Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery ; ISSN 0079-3205. — 2015 no. 128, s. 29–42. — Bibliogr. s. 41–42, Abstr.

 • keywords: heat transfer, fast Fourier transform, flow structure, thermomagnetic Rayleigh number, Nusselt number ratio, nanofluids

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Velocity and temperature maldistribution due to the magnetic field influenceZmiana rozkładów prędkości i temperatury pod wpływem pola magnetycznego / Łukasz PLESKACZ, Elżbieta FORNALIK-WAJS, Aleksandra ROSZKO // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; 290. Mechanika ; ISSN 0209-2689. — 2014 t. 31 z. 86 (nr 3/2014), s. 425–432. — Bibliogr. s. 431–432, Streszcz.

 • słowa kluczowe: pole magnetyczne, konwekcja wymuszona, numeryczna mechanika płynów, siła magnetyczna

  keywords: magnetic field, forced convection, numerical fluid mechanics, magnetic force

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rm.2014.47

22
 • Velocity and temperature maldistribution due to the magnetic field influence / Łukasz PLESKACZ, Elżbieta FORNALIK-WAJS, Aleksandra ROSZKO // W: XXII Zjazd Termodynamików : Polańczyk, 23–27 września 2014 : rozszerzony program zjazdu / Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2014]. — S. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: